Spaningar från Business Arena 2018


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Spaningar från Business Arena 2018</span>

För er som inte fick chansen att utmana någon av våra konsulter i pingis i vår monter, eller inte hade möjlighet att delta på alla intressanta seminarier. Här kommer Tenant & Partners spaningar från årets Business Arena, Nordens ledande mötesplats för aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Områden som vi hade extra fokus på under de två fullspäckade dagarna var: kontorsmarknaden, hållbarhet, coworking, digitalisering och ränteläget. Ni som var där i minglet vet att antalet människor i mörkblå kostymer i kombination med bekväma sneakers var överrepresenterade. Speglar detta fastighetssveriges nuläge?

Kontoret

För första gången i Business Arenas historia hade kontorsmarknaden ett eget huvudspår med välbesökta seminarier. Flertalet talare gjorde framtidsspaningar och lyfte bland annat det fysiska mötet mellan människor som en central fråga för framtidens kontor. Samtidigt påpekades det att möten kan ske var som helst i vår vardag och att det snarare är själva lärandet som är viktigt.

Att se kontoret som en miljö där kunskap utbyts och problemlösning sker, är en relevant tanke när fler och fler administrativa och rutinmässiga arbetsuppgifter försvinner från våra kontor till följd av den tekniska utvecklingen. En annan viktig aspekt för att medarbetarna ska vilja komma till det fysiska kontoret, är att stämningen och känslan är bra och att kontoret i sig bidrar med något som medarbetaren uppfattar som värdefullt. Detta är något att ha i åtanke i Stockholms pågående expansion där 100 000 nya arbetsplatser planeras byggas.

Hållbarhet

Det är stor spridning i hur fastighetsmarknadens aktörer arbetar med hållbarhet. I dagsläget är det väldigt många fastighetsägare som är duktiga på att mäta saker men som inte använder den insamlade informationen till att optimera exempelvis energikonsumtion eller till att faktiskt skapa en bättre arbetsmiljö för människorna som befinner sig i husen.

Under de seminarium som berörde hållbarhet, låg stort fokus på byggandet. Flertalet fastighetsägare pratar mycket om hur nya hus bör byggas istället för att diskutera hur man i högre grad kan bygga om befintliga byggnader, vilket förstås är det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv. Något att ha i åtanke när man ändå bygger är vilka material som används samt på vilken plats man bygger. Att bygga i trä istället för betong minskar koldioxidutsläppen, kortare resväg likaså.

Digitalisering

Det går inte att blunda för digitaliseringens framväxt och hur snabbt den faktiskt sker. När det kommer till att attrahera talanger valde flertalet talare att påpeka att den stora utmaningen för arbetsgivarna är att möta alla olika generationer i digitaliseringen. Något annat som lyftes under flera seminarier var vikten av att ha en strategi för den digitala arbetsplatsen.

En återkommande fråga handlar om marknaden har tillräckligt med kunskap för att hantera digitaliseringen i ett kritiskt läge? Vi vill gärna svara att man inte ska vara rädd att ta in den kompetens som krävs.

Coworking och decentralisering

Denna heta trend omnämndes i alla rum och allt fler företag väljer att placera hela eller delar av sin verksamhet hos coworking-aktörer. Med tanke på att det finns begränsat med utrymme i Stockholm city är detta ett sätt att få närhet till city utan att flytta ett helt kontor. I en växande stad med allt bättre verktyg för samarbete på distans kan man fråga sig om samlokaliseringens dagar är över?

Ränteläget

Det pratas om den orimligt långa högkonjunkturcykeln, och frågan är hur länge den håller i? Samtidigt har en längre period med låga räntor gjort sig bra för investeringssidan. Har vi vant oss vid de låga räntorna, eller kommer vi se en höjning redan till vintern? Vinklingen beror vem man pratar med, långivare eller låntagare.

Efter ett riksdagsval med annorlunda utfall står Sverige med en svag regering som gör det är svårt att fatta beslut under de nästkommande fyra åren. Under dagarna på Business Arena fick vi dock uppfattningen av att detta inte märkbart påverkat fastighetsbranschen, de flesta verkar fortsätta enligt planerat.

Ändring av fokus

När vi summerar läget i fastighetssverige efter två dagar med härligt nätverkande och ny kunskap, kan vi konstatera att fokus bör flyttas mer till själva nyttjaren av lokalerna istället för att mestadels utgå från fastighetsägarna och deras spaningar. I det stora hela lyfts många intressanta frågor och det är häftigt att se den stora utvecklingspotentialen inom många områden och hos majoriteten av marknadens aktörer.

Tanken med Business Arena är att vi ska lära av varandra och framförallt inspireras av varandra. För att veta vad de som ska vistas i lokalerna faktiskt efterfrågar, gäller det att se till en större helhet. Vi skulle gärna se mer perspektiv utifrån hyresgästen och ett större fokus på människan.

Vill ni höra mer om utvecklingen i vår bransch? Tveka inte att kontakta