Arbetsplats, Inspiration, Arbetsliv

Artificiell intelligens på arbetsplatsen


Julia Hedenström föreläser om artificiell intelligens på arbetsplatsen inför en publik

Artificiell intelligens, AI, är ett ämne som diskuteras flitigt idag, vi hör det på jobbet, på middagar med vänner eller kanske ser vi och förundras över hur våra ungdomar redan använder AI naturligt i sin vardag. Vi lever i en tid där det mesta går i snabb takt och många människor brottas med att få tiden att räcka till. Vi är såklart nyfikna på hur AI kan hjälpa oss till ett mer effektivt och hållbart arbetsliv.

Vad innebär den nya formen av AI?

Artificiell intelligens (AI) är en övergripande term som inkluderar olika teknologier som strävar efter att göra data mer lik mänskliga beteenden. AI definierades för första gången redan på 1950-talet av den brittiske matematikern och datavetaren Alan Turing. Alan genomförde ett test, Turingtestet, för att avgöra om en maskin kunde tänka som en människa. (1) Många årtionden senare introducerades AI till mobilindustrin i form av röstassistens direkt i våra mobiltelefoner.

AI i olika former har blivit alltmer populärt de senaste åren och i slutet av november 2022 lanserade Open AI chattverktyget ChatGPT, ett generativt AI-verktyg som kan generera detaljerade och välformulerade människoliknande svar på frågor inom de flesta kunskapsområden. (2) Redan inom några månader hade verktyget nått över 100 miljoner användare. (3)  Genombrottet kan till stor del bero på att verktyget är uppbyggt på den nya formen av AI, generativ AI, som gör det möjligt att skapa mänskliga, naturliga och sammanhängande dialoger på ett sätt som tidigare var svårt eller omöjligt att uppnå. Generativ AI använder djupinlärning och neurala nätverk för att förstå befintlig data och skapa nytt innehåll baserat på detta, exempelvis text, bilder eller musik. Traditionell AI fokuserar i stället på specifika uppgifter med fördefinierade regler och saknar generativa tekniker att skapa något nytt från grunden.

AI arbetsplatsenKälla bild: Microsoft

AI på arbetsplatsen - hur då?

Artificiell intelligens kommer inte att lösa våra problem men med AI finns möjligheterna att förbättra både produktivitet och effektivitet i våra organisationer. Idag finns redan en rad olika AI verktyg som på olika vis kan hjälpa oss i arbetsvardagen, exempelvis kan vi på ett effektivt sätt få hjälp med att (4):

  • Generera text med och utan formatering i nya eller befintliga dokument
  • Skapa innehåll och sammanfatta när mycket information måste hanteras
  • Ta fram tabeller och diagram
  • Skapa designade presentationer
  • Skapa bilder utifrån önskat motiv
  • Be AI att delta på ett möte i stället för dig och i efterhand sammanfatta mötet och sammanställa eventuella uppgifter som riktades till dig
  • Prioritera och skapa planer
  • Skapa sammanfattningar från mailkonversationer

AI arbetsplatsen 2Källa bild: Microsoft

AI är inget utan människan

AI-tekniken ger oss spännande möjligheter att förändra och förbättra våra arbetsplatser och vårt välmående. En stor fördel är att AI kan bidra till att minska arbetsbelastningen genom att ta hand om uppgifter som är rutinmässiga eller tidskrävande vilket ger medarbetare möjlighet att i stället fokusera på mer kreativa och värdeskapande uppgifter. Detta kan underlätta medarbetares arbetsvardag och minska stress som gör att de kan lägga mer tid på de uppgifter som verkligen kräver mänsklig kreativitet och beslutsfattande.

AI kan även användas för att individanpassa och skapa arbetsmiljöer för välmående. Genom att analysera data om hur människor använder arbetsplatsen kan AI exempelvis optimera belysning, temperatur och andra parametrar för att öka komfort och trivsel.

"I stället för att se AI som ett hot som kommer att ersätta den mänskliga medarbetaren blir det viktigt att försöka se möjligheterna med att använda AI som ett verktyg för att effektivisera vår vardag. Trots att AI kommer kunna ersätta oss människor i vissa arbetsmoment så finns det fortfarande mycket som AI inte kommer att kunna ersätta, som exempel vår mänskliga empati, sociala förmåga, kreativitet och intuition. Vi behöver lära oss samskapa tillsammans med AI för att kunna uppnå ett mer hållbart arbetsliv.”

Julia Hedenström, Arbetsplatsstrateg & Förändringsledare på Tenant & Partner.

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som händer med AI på arbetsplatsen? Vi är bara i början, hoppas du vill följa med i utvecklingen tillsammans med oss och våra kompisar på Worklife Group.

Källor:
1: What is the Turing Test? | Definition from TechTarget
2: OpenAI
3: Microsoft
4: Översikt över Microsoft 365 Copilot | Microsoft Learn