Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv

På Tenant & Partner möter vi människor och situationer med nyfikenhet och närvaro. Vi bygger tillitsfulla relationer och bryr oss helhjärtat. Vi delar. Vi har ett uppskattande förhållningssätt. Vi gillar utveckling och förnyelse. Vår HR-chef Lisa Vik berättar mer kring hur vi ser på självledarskap i förhållande till individuell utveckling.

Självledarskap

Som medarbetare ska du känna dig motiverad att äga din egen utveckling. Vårt gemensamma mål är att hjälpa dig växa som människa och i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till oss som företag, till dina kollegor, våra kunder och till samhället.

En förutsättning för dialogen är att den bygger på en tillitsfull relation där öppenhet och sårbarhet är givna inslag. I dialogen kring individuell utveckling är också självledarskapet en viktig del. Den centrala frågeställningen för oss är: Hur kan jag utvecklas i min yrkesroll och växa som människa, samtidigt som jag bidrar till Tenant & Partners mål?

Vad är ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv för dig?

Vår vision är att skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Vi vill att våra medarbetare ska fundera grundligt på vad det betyder för dem utifrån sina individuella värderingar och att de tillåter sig själva att expandera utanför givna föreställningar. Vi uppmuntrar våra medarbetare att våga drömma och föreställa sig en utveckling av sin talang och sina förmågor. Att drömma och tillåta sig själv att reflektera över hur livet kan se ut på lång sikt och sätta en tydlig intention framåt tycker vi är betydelsefullt både för personlig och professionell utveckling. Vi värdesätter också ett uppskattande förhållningssätt och att våra medarbetare fokuserar på det som kan utvecklas snarare än att fokusera på sina utmaningar.

Individuell utvecklingsplan

Alla våra medarbetare har en individuellt framtagen utvecklingsplan. Denna återspeglas och konkretiseras i målsättningar och nyckelresultat i en kortare tidshorisont. Målsättningarna återspeglar de utvecklingsområden som våra medarbetare önskat i sitt arbete och de ska även stödja och bidra till organisationens mål. Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.

Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss?

Vi har just nu följande lediga tjänster. Kanske är det din nästa utmaning?

 

Hälsningar,

Lisa Vik

 

Så lyckas du med ett hälsofrämjande ledarskap  Vad innebär en välmående arbetsplats? Kostnadsfri guide
jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]