Hyresmarknaden

Kommerskollegium söker 1500 kvm kontor i centrala Stockholm


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kommerskollegium söker 1500 kvm kontor i centrala Stockholm</span>

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Kommerskollegium med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens kontor i Stockholms innerstad. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern, säker och tillgänglig arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt.

”Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Kommerskollegiums främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel. Myndighetens befintliga lokaler ligger på Drottninggatan 89 i centrala Stockholm. Hyreskontraktet löper till och med februari 2025 med 12 månaders uppsägningstid. I syfte att säkerställa att Kommerskollegium erhåller de bästa villkoren för kommande hyresperiod kommer den befintliga lokaletableringen konkurrensutsättas och marknaden inventeras på fastigheter som linjerar med myndighetens framtida arbetsplatsstrategi” berättar Christofer Lavesson, fastighetskonsult, Tenant & Partner.

Christofer berättar vidare att ”Storleken för det nya kontoret dimensioneras till cirka 1.500 kvm kontorsyta. Målsättningen är att Kommerskollegium ska tillträda sin nya arbetsplats under Q1 2025. Viktiga urvalskriterier kommer vara: närhet till spårbunden kollektivtrafik innanför tullarna i centrala Stockholm samt fastighetens modernitet, säkerhet och tillgänglighet”.

Hör gärna av dig vid frågor eller om du har en passande lokal.