Arbetsplats

Tenant & Partner bistår i att säkerställa Kemikalieinspektionens framtida arbetsplats i Chokladfabriken


Helikopter-vy över centrala Sundbyberg i Stockholm.

En önskan om att skapa en modern framtida arbetsplats föranledde en översyn av Kemikalieinspektionens befintliga lokalsituation. Lokalerna om 7 400 kvm upplevdes överdimensionerade och erbjöd inte heller stöd för verksamhetens aktuella behov. Fastighetskonsulten, Christofer Lavesson, delar hur vi på Tenant & Partner bistår i att säkerställa Kemikalieinspektionens framtida kontor.

- Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som kontrollerar att företag följer reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och kemikalier i varor. Myndigheten arbetar med att minska risken för att människor och miljö skadas av kemikalier. För att främja god hälsa och bättre miljö utvecklar Kemikalieinspektionen lagstiftning och andra styrmedel i Sverige, inom EU och internationellt. Arbetet med myndighetens frågor påverkar allas vår vardag. Därför känns det väldigt värdefullt att få bidra på det sätt vi på Tenant & Partner kan till en hållbar och attraktiv framtida arbetsplats för medarbetarna på Kemikalieinspektionen. Vi har sedan våren 2022 arbetat med förstudie, lokalupphandling och etableringsprojektet och den 1 december i år tillträdde Kemikalieinspektionen de nya ombyggda lokalerna i Atrium Ljungbergs, Chokladfabriken, i centrala Sundbyberg. Bilderna i blogginlägget togs vid lokaltillträdet men vi hoppas kunna återkomma med fler bilder när miljöbelysning, möbler och textilier med mera är på plats under våren, berättar Christofer Lavesson, fastighetskonsult, Tenant & Partner

Kemikalieinspektionens lokaler om 7 400 kvm kontorsytor var belägna på Vasagatan i centrala Sundbyberg med Skandia Fastigheter som hyresvärd. Till kontoret är cirka 275 medarbetare knutna varav de flesta med ett eget rum i kontorsytorna. Till följd av nya arbetssätt med ett ökat distansarbete upplevdes lokalerna på Vasagatan överdimensionerade. Även lokalernas ändlösa korridorer med rum över ett antal våningar erbjöd inte heller rätt typ av stöd för verksamheten.

"Ända från start har det varit en fantastisk laginsats ihop med flera kollegor från våra olika kompetensområden på Tenant & Partner -  tillsammans är nyckelordet."

Christofer Lavesson, fastighetskonsult, Tenant & Partner

Förstudie och ny arbetsplatsstrategi

I början av 2022 fick vi på Tenant & Partner uppdraget att genomföra en lokalupphandling för att säkerställa myndighetens framtida arbetsplats. Uppdraget startades med en förstudie där behovsanalys och en process kring arbetssätt mynnade ut i ett inriktningsbeslut om en ny arbetsplatsstrategi under sommaren 2022. Under hösten 2022 genomfördes en lokalsökning med utgångspunkt i den kravställning som den nya arbetsplatsstrategin innehöll utifrån principer för dimensionering, geografisk lokalisering och andra relevanta kravställningar. Allt i syfte att inventera marknaden på fastigheter lämpliga för ett delningsbaserat arbetssätt för att möjliggöra en hållbar lokalanvändning och en investering i en attraktiv arbetsmiljö.

En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö

Kemikalieinspektionen önskade att den framtida arbetsplatsen skulle kännas attraktiv för medarbetarna att komma till, med god arbetsmiljö och som signalerar myndighetens professionalism. De nya lokalerna skulle också starkt stödja ökad samverkan över enhetsgränserna, vara säkerhetsmässiga samt inneha ett utmärkt kommunikationsläge. Utöver detta var hållbarhet en mycket viktig parameter för Kemikalieinspektionen som är en miljömyndighet. Kravställningen blev därför hög sett till miljöprestanda, både i valet av material i byggnadsutformningen, såväl i valet av möbler. De möbler som ej återbrukades hanterades inte som avfall utan i stället genom ett ramavtal för cirkulära möbelflöden.

Framtida arbetsplats i centrala Sundbyberg

Lokalupphandlingen vanns av Atrium Ljungberg med en lokal om cirka 4 000 kvm i fastigheten Chokladfabriken, belägen bredvid Kemikalieinspektionens föregående lokaler. Kemikalieinspektionen var mycket nöjda med närområdet i centrala Sundbyberg och med den ingående standarden för konceptfastigheten, Chokladfabriken, vilket sammantaget med hela erbjudandet gjorde att det nya avtalet landade hos Atrium Ljungberg. Avtalet signerades årsskiftet 2022/2023, lokalerna tillträddes den 1/12 i år och inflyttning sker den 18/12. Just nu bistår vi på Tenant & Partner i arbetet med etablering där montage av utrustning och inventarier pågår för fullt. Officiell invigning är planerad till den15 januari 2024.

Vi på Tenant & Partner är tacksamma för ett väldigt trevligt samarbete under resan genom hela projektet. Ett extra stort tack till de olika referensgrupperna, den intern projektledningen, experterna och inte minst till Kemikalieinspektionens styrgrupp som bjudit på ett gott samarbete och glatt humör även i tider när vi har haft mycket att gå i land med!

Kök med öppen planlösning i en kontorslokal.

Mötesrum i ett kontorslandskap.

Kontor med öppen planlösning.

Kemikalieinspektionen-hall (Stor)