Arbetsplats, Flytt, Hyresmarknaden

Tenant & Partner bistår Elekta i omlokaliseringen till Hagastaden


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Tenant & Partner bistår Elekta i omlokaliseringen till Hagastaden</span>

Elekta kommer att omlokalisera sitt huvudkontor från befintliga lokaler på Kungstensgatan, Östermalm, till Hagastadenframväxande life science-område där de nya lokalerna förväntas stå redo 2023/2024. Tenant & Partner är glada och stolta över att få vara med på ytterligare en förändringsresa tillsammans med Elekta där vi tillsammans kommer att skapa förutsättningar för en än mer värdeskapande arbetsplats.  

Innovationen fortsätter överst i Stockholms nya ”Life science center”  

Under våren 2019 genomförde Tenant & Partner en förstudie tillsammans med Elekta där verksamhetens behov utreddes. Resultaten påvisade att medarbetarna trivdes bra i nuvarande lokaler men att förutsättningarna för samarbete inte var optimala. Samtidigt som antalet medarbetare förväntades växa, längtade Elekta efter en arbetsplats med optimala förutsättningar för samarbete.   

Efter det att Tenant & Partner under hösten 2019 genomförde en lokalsökning, landade Elektas beslut i att omlokalisera huvudkontoret från Östermalm till en ny adress i hjärtat av HagastadenElektas nya arbetsplats kommer att formas i Vectura Fastigheters blivande fastighet ”Forskaren”, även kallad Stockholms nya Life science centerTenant Partner bistod i förhandlingen av de nya lokalerna med en totalyta om 5735 kvm, högst upp i huset. Den nya arbetsplatsen kommer rymma plats för ca 350 medarbetare.  

”Elekta ser fram emot flytten till Forskaren i Hagastaden där vi vill bidra till en innovativ och nytänkande miljö och fortsätta utveckla våra branschledande innovationer. Området speglar hur vi jobbar för att ge vårdgivare och deras patienter de bästa behandlingsalternativen som finns och att driva precisionsdriven strålbaserad medicin framåt” säger Jonas Karlström, VD för Elekta Instrument AB.

Hyresgästanpassning för bättre samarbete  

Under hösten 2020 påbörjas etableringsprojektet där Tenant & Partner kommer att ansvara för hyresgästanpassning av de nya lokalerna tillsammans med Strategisk arkitektur. Förväntad inflytt kommer ske tidigast under Q4 2023.  

Vi ser fram emot att få bidra till att Elektas framtida arbetsplats blir en plats som främjar verksamhetens målsättning om stärkt innovation, mer flexibilitet och bättre samverkan

Bild: Vectura