Hållbarhet

Vad krävs av framtidens arbetsplatser för att kunna minska verksamhetens och lokalernas miljöpåverkan?


Kvinna sitter och jobbar vid ett bord på ett kontor med sin laptop.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi på Tenant & Partner med ett ständigt hållbarhetsperspektiv utifrån mänskliga, planetära och ekonomiska behov. Idag finns en ökad medvetenhet om att göra hållbara val och vi märker att hållbarhet tillåts ett allt större fokus i våra projekt.

Fyra tips för ett hållbart lokalprojekt

När verksamheter står inför en flytt eller lokalförändring efterfrågas hållbarhet allt oftare som ett naturligt inslag i lokalprojekten. Det finns stora miljövinster att göra genom att fokusera på återbruk i ett lokalprojekt och vi försöker guida våra kunder till att göra så hållbara val som möjligt. Det kan till exempel handla om att återbruka inredning och teknik så som innertak, golv, glaspartier, pentry, bord, stolar och datorskärmar. Nedan finner ni fyra konkreta tips för vad er organisation kan göra för att få in hållbarhet i planeringen av er framtida arbetsplats.

— Skapa er en bild över hur kontoret nyttjas, i många fall kan kontorsytan anpassas på ett eller annat sätt för att arbetsplatsen ska bli mer effektiv och värdeskapande

— Utvärdera lokalens geografiska läge och dess påverkan på restid och Co2 utsläpp genom en restidsanalys

— Ställ krav på fastighetsägaren avseende miljöklassning av fastigheten och/eller energiförbrukning i anpassningsskedet och i driftskedet

— Skapa ett inredningskoncept som är hållbart och tillåter återbruk, om ni ska flytta rekommenderar vi att avveckla det ni inte tar med er på ett hållbart sätt

Vad krävs av framtidens arbetsplatser?

Vi bjöd in Byggnadstekniska föreningen i Göteborg till Tenant & Partners kontor på Packhusplatsen i Göteborg för att samtala kring vad som krävs av framtidens arbetsplatser för att kunna minska verksamhetens och lokalernas miljöpåverkan. Byggnadstekniska föreningen i Göteborg verkar för ekologiskt hållbart byggande och tar upp viktiga frågor om hur branschen kan hushålla med resurser och jobba långsiktigt med såväl återbruk som återvinning. Vi passade på att ställa tre frågor till Johan Engström, ordförande, Byggnadstekniska föreningen, och till Christina Aponno, som även hon sitter i styrelsen.

Lokalernas miljöpåverkan

Vilka är de största utmaningarna för byggbranschen och lokalhyresgäster i framtiden?

En av de största utmaningarna tror vi blir att kunna samverka och se möjligheterna med AI och våga ta chansen att testa nya metoder. En annan utmaning är konjunkturen som just nu medför att färre köper tjänster inom bygg och arkitektur vilket i sin tur påverkar sysselsättningen inom branschen. Det är svårt att veta när konjunkturen vänder och vilka aktörer som kommer överleva. För hyresgästernas del tror vi att många behöver se om sitt hus, kontoret, och kanske minska kontorsytan.

Hur tror ni marknaden har förändrats om 3–5 år?

Nya och befintliga byggnader kommer påverkas mycket mer av ny teknik och nya innovationer vilket kommer underlätta att bygga mer hållbart men även att kunna verka mer hållbart i lokalerna. En annan spaning är att större arkitektkontor kommer fortsätta bygga i egen regi, något som gör det enklare att säkerställa miljöpåverkan och ekonomi genom hela projektet. Hyresgäster kommer ha hållbarhet och materialval högt upp på agendan. Vi tror att återbrukat blir dyrare än nytt när ”återbrukspoäng” vinner upphandlingar, helt plötsligt är realkapital en investering i stället för en utgift. Morgondagens arbetsplatser blir en mindre monoton och stereotyp miljö där härlig maximalism ersätter den kostsamma slit-och-slängminimalismen från 1900-talet.

Vad krävs av framtidens arbetsplatser för att kunna minska verksamhetens och lokalernas miljöpåverkan?

Smarta system för energieffektivisering samt återanvändning och reparation av inredning blir allt viktigare. Slit-och-släng-tänket måste bort. Det går att skapa en arbetsplats som både är snygg, prisvänlig och snäll mot miljön. För att ta sikte på en hållbar framtid behöver vi värna om miljön tillsammans, både byggherrar, arkitekter och lokalhyresgäster. Lokaler är inte bara är skalet man hyr, utan även en plats, en identitet och hjärtat i en verksamhet!

Hör gärna av dig vid frågor eller om du vill veta mer om hållbarhet i lokalprojekt!