Hyresmarknaden

Ekobrottsmyndigheten konkurrensutsätter befintlig lokaletablering i Stockholm


Stockholms innerstad med byggnader intill vattnet.

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Ekobrottsmyndigheten med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens samlokaliserade Stockholms- och huvudkontor. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt med starkt fokus på att främja produktivitet, samarbete och erfarenhetsutbyte.

"Ekobrottsmyndigheten, EBM, är en åklagarmyndighet med uppdrag att bekämpa ekonomisk brottslighet, även kallat ekobrott. Inom myndigheten finns olika kompetenser och yrkesroller som arbetar tillsammans – det är EBMs unika styrka. Alla bidrar på olika sätt att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. EBMs huvudkontor och Stockholmskontor är samlokaliserade och idag belägna på Hantverkargatan 11 och 15 i Stockholm. Myndigheten hyr idag ca 9.700 kvm totalyta varav ca 7.700 kvm kontor och ca 2.000 kvm förråd/garage och övriga ytor. I syfte att säkerställa att EBM erhåller de bästa villkoren för kommande hyresperiod kommer befintlig lokaletablering att konkurrensutsättas genom att marknaden inventeras på fastigheter lämpliga för EBMs framtida arbetsplatsstrategi" berättar Christofer Lavesson, fastighetskonsult, Tenant & Partner.

Christofer berättar vidare att "Storleken för det nya kontoret utifrån EBMs beslut om framtida arbetsplatsstrategi dimensioneras till 8.000–9.000 kvm totalt, varav ca 7.000 kvm kontorsyta och ca 1.200 kvm övrig yta såsom garage, förråd m.m. Målsättningen är att EBM ska tillträda sin nya arbetsplats under Q4 2025. Viktiga urvalskriterier kommer vara: läget i Stockholms innerstad, närhet till spårbunden trafik såsom tunnelbana och pendel- och fjärrtåg, fastighetens lämplighet ur säkerhetssynpunkt samt modern och tekniskt väldimensionerad inomhusmiljö".

Hör gärna av dig vid frågor eller om du vill veta mer!