Malin Thörn

Projektledare

Mer om Malin

Jag har arbetat på Tenant and Partner sen våren 2015 och har sen dess framförallt jobbat med våra etableringsprojekt.  Jag tycker att det är ett fantastiskt roligt och inspirerande jobb som bjuder på stor variation. Jag har hunnit jobba i både stora och små projekt, med verksamheter från helt olika branscher. Det roligaste tycker jag är alla möten men nya människor med olika bakgrund och i olika roller, men också att få bidra till utveckling av arbetsplatser. Dessutom känner jag mig priviligierad som får arbeta i en organisation med stora möjligheter till utveckling, men som också möjliggör med sitt förtroende för sina medarbetare en flexibilitet där arbetsliv och privatliv kan gå hand i hand.

Min roll som projektledare för våra etableringsuppdrag innebär att jag leder våra kunder igenom etableringsprojektet, från det att hyresavtalet är signerat tills att verksamheten är inflyttad och hemmastadgad. Däremellan säkerställer jag att hyresavtalet realiseras och att vår uppdragivare får den lokal som de avtalat om, samt att tidplan och budget följs. Jag driver det övergripande projektet framåt och ser till att det finns en framdrift i respektive delprojekt. Detta för att vi vid inflytt ska ha en sömnlös övergång för verksamheten.  Inte sällan driver jag ett eller flera utav delprojekten, vilket kan innebära att allt från planering och upphandling av teknik och inredning till att säkerställa att det fysiska flytten planeras, handlas upp och genomförs.

På min fritid spenderar jag mestadels min tid med min sambo och mina två barn. Vi reser gärna och hittar på roliga utflykter. Har jag lite tid över spenderar jag gärna den på att drömma om och planera för inredning eller små projekt i vårt hus eller i trädgården och ibland hittar jag även tid för att måla, vilket jag hoppas hitta mer utrymme för i framtiden.