Fredrik Justesen

FM-rådgivare & Arbetsplatsstrateg

Mer om Fredrik

Hösten 2021 tog jag steget in i konsultvärden hos Tenant & Partner för att bidra till att fler företag når hela vägen fram med att skapa ett inspirerande och engagerande arbetsliv. Det är fantastiskt att få arbeta med kunder i nära samarbete och känna att den kunskap och erfarenhet jag tillför gör skillnad och känna deras tacksamhet för de nya lösningar som driver framsteg i deras Facility Management leverans och deras arbetsplatsstrategi i stort. Att Tenant & Partner blev mitt val då, och känns så rätt fortfarande, beror på en tilltro på individen och ett stort fokus på psykologisk trygghet, välmående och hälsa. Vi har en spännande organisationsstruktur som göra att jag känner mig delaktig i det som händer och att jag har möjlighet att påverka. Det finns också ett härligt DNA för ständig utveckling och förbättring.

Efter mer än 15 år inom FM, med största delen av den tiden i en global beställarroll med strategiskt fokus att skapa väl fungerande, kostnadseffektiva och produktiva arbetsplatser, brinner jag för att öka förståelsen för hur en organisations arbetsplats påverkar, och kan användas som verktyg för att bidra till organisationens affärsmässiga mål, kultur och varumärke. Min ambition har alltid varit att skapa arbetsplatser med fokus på, och som bidrar till engagerade medarbetare. Något som kräver lösningar där kostnad, utveckling och belöning behöver balanseras.

Sedan ett antal år har jag intresserat mig för, och fascineras av hur ett avtal ofta styr hur vi senare agerar. Att skapa avtal som över tid driver parterna mot uppsatta mål kräver att tid investeras i tidigt skede för att ge rätt förutsättningar, en fråga som ofta förbises med resultat att skav uppstår i leveransen. Rätt hanterat kan avtalet i stället stödja parterna att över tid skapa samarbete och utveckling mot de uppsatta målen.

Arbetsplatsen har ett stort avtryck på hållbarhet och jag engagerar mig för att alla tre områden, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, utmanas för att påverka och driva FM-branschen framåt inom hållbarhet.

För mig är det också viktigt att medverka till och driva FM-branschen framåt och det kan jag göra genom att Tenant & Partner valt att vara guldpartner till IFMA Sverige (International Facility Management Association). Detta skapar många spännande möten och nätverkande med andra aktörer inom branschen, vilket även ger erfarenhetsutbyte.

Jag är, vid sidan om min anställning hos Tenant & Partner, även mötesledare för en nätverksgrupp inom Facility Managent för medelstora till stora företag hos Di-Nätverk MATCH.