TD SYNNEX

En arbetsplats som genomsyras av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

TD SYNNEX logga
Kollegor sitter vid ett bord på ett kontor framför en vägg med gröna växter.

Behov och utmaning

TD SYNNEX hyresavtal för deras dåvarande lokaler i Spånga skulle löpa ut om två år, samtidigt som de upplevde att lokalerna om 3 400 kvm för deras 160 medarbetare var för stora och att det fanns behov av att utveckla en arbetsplatsstrategi. TD SYNNEX ville skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats som främjar samarbeten samt bidrar till ökat engagemang och produktivitet bland medarbetarna.

Tenant & Partner fick i uppdrag att se över TD SYNNEX arbetsplatsstrategi, genomföra lokalsök för nya lokalalternativ, stötta i hyresavtalsförhandlingarna samt ansvara för flyttprojektledningen och lokalanpassningen för de nya lokalerna. I uppdraget ingick dessutom att avveckla dåvarande hyresavtal i Spånga genom att förhandla villkoren med hyresvärden och därtill även återställa och avveckla lokalerna och inredningen.

Receptionen på TD SYNNEX kontor.

Vår målsättning var att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats som främjar samarbete och bidrar till ökat engagemang och produktivitet. Vi hade ambitiösa mål som uppnåddes tack vare ett mycket lyckat samarbete med Tenant & Partner som stöttade oss genom hela processen

Lösning

Tenant & Partner började med att se över TD SYNNEX arbetsplatsstrategi, hjälpte till med att sätta och formulera tydliga projektmål samt genomförde en restidsanalys och upprättade ett lokalprogram som låg till grund för lokalsökningen. Sökningen av en ny lokal och upphandlingen av ett nytt hyresavtal skulle även stödja den nya arbetsplatsstrategin och uppfylla bland andra följande parametrar:

 • Plats för att 60 anställda exklusive besökare ska kunna vara på kontoret samtidigt
 • Samlat på ett våningsplan, helst inte på bottenvåningen
 • Nordväst om Stockholm i Kista, Solna, Sundbyberg eller Alvik
 • Inom gångavstånd till bra kollektivtrafik
 • Bra servicemöjligheter i närområdet

Ett kök och en loungegrupp på TD SYNNEX kontor.

Hållbarhet var ett viktigt projektmål samt att platsen och byggnaden skulle vara utrustad för att stödja TD SYNNEX ambition och vision, till lägsta möjliga totalkostnad.

Ett öppet kontorslandskap på TD SYNNEX kontor.

Läget var viktigt för oss när vi planerade för flytt till ett nytt kontor. Närhet till restauranger, butiker, gym och bra kollektivtrafik var avgörande. Drygt 30 % av medarbetarna har förändrat resandet till kontoret, i stället för bil åker de kollektivt eller cyklar vilket är fantastiskt ur ett hållbarhetsperspektiv

Resultat

Ett nytt hyresavtal tecknades på Gustav III Boulevard i Frösunda om 1 500 kvm. Tenant & Partner ansvarade för att lokalanpassa det nya kontoret samt för upphandling av:

 • Möbler inkl. dekorativ belysning och gardiner
 • Flytt
 • Avveckling och återställning av TD SYNNEX lokal i Spånga

Vi ansvarade även för att följande funktioner togs fram:

 • Nätverks- och IT-utrustning
 • Teknik för alla mötesrum
 • Lås-, larm-, passerkorts- och besökssystem
 • Avtal för servicetjänster gällande städning, kaffe, matkylskåp, paket & post, växter m.m.

Tillsammans har TD SYNNEX och Tenant & Partner skapat en arbetsplats som genomsyras av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, som även var en viktig drivkraft under hela projektets gång. Den nya arbetsplatsstrategin och det geografiska läget främjar hybrida och flexibla arbetssätt samt bidrar till färre bilresor och underlättar för pendling med kollektivtrafik. Kontoret erbjuder generösa sociala ytor vilket frambringar spontana möten, interaktion och möten mellan avdelningarna. I fastigheten har TD SYNNEX tillgång till gym, kafé, restaurang, en gemensam konferensdel och ytterligare ytor för arbete och möten. I närområdet finns promenadstråk och grönområden, lunchställen, caféer och matbutik.

Lounge på TD SYNNEX kontor.

I projektet återanvändes 87 % av bordsstativen från det tidigare kontoret samt en del andra möbler, resterande möbler kom till användning i TD SYNNEX logistikcentral i Jordbro. När nyinköp av inredning gjordes prioriterades nordiskt producerade kvalitetsmöbler med lång hållbarhet och där reparationsdelar är enkla att få tag på. Genom lokalprojektet har TD SYNNEX kontor fått en lägre energiförbrukning genom bland annat den mindre kontorsytan samt genom LED-belysning och färre servrar.

Utfallet av projektet blev 12 % under budget tack vare bland annat väl förhandlade hyresavtal, färre lokalanpassningar av det nya kontoret och väl förhandlade priser för IT- och AV-utrustning. Ett bra samarbete mellan samtliga aktörer och en välfungerande projektorganisation var också en bidragande faktor till projektets framgång

Vill du också skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats?

Ellinor Svennar på Tenant & Partner

Ta kontakt med mig så berättar jag gärna mer om hur det går att skapa arbetsplatser som främjar samarbete samt bidrar till ökat engagemang och produktivitet.