Tenant & Partner bistår Sida i omlokaliseringen till Botkyrka kommun

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida bidrar till att skapa förutsättningar för utsatta människor i fattiga länder med målsättning om förbättrade levnadsförhållanden och samhällsutveckling. Regeringen har beslutat att Sida ska omlokaliseras till Botkyrka kommun, ett beslut som fattats som ett steg mot att ge statliga myndigheter större spridning över landet.

Befintliga lokaler eller nyproduktion?

Mot bakgrund av detta har Tenant & Partner anlitats för att bland annat genomföra en lokalsökning i syfte att sondera möjliga alternativ. Projektet bedömer att Sidas framtida lokaler kommer ligga i antingen befintliga byggnader med lokaler lämpliga för kontor, eller på fastigheter lämpliga för byggnation av kontor. Ytbehovet för dagens drygt 500 medarbetare bedöms vara en lokalarea om 10 000 – 18 000 kvm där det är ett krav på maximalt 6 minuters promenadavstånd till spårbunden trafik.

Optimal kontorslokal anpassad efter Sidas verksamhet

– Vi är otroligt stolta över att få hjälpa Sida i deras omlokalisering. Det känns ärofyllt att få bistå i projektet och finnas med redan från start. Nu går vi in i projektets roligaste fas där vi i lokalsökningen fokuserar på att hitta det bästa lokalalternativet, anpassad för Sidas verksamhet och unika situation, säger Daniel Lorentzon, projektledare Tenant & Partner.

Önskar ni mer information kring projektet, vänligen kontakta:

Projektkoordinator
Rebecca Lindblom
rebecca.lindblom@tenantandpartner.com
076-541 02 20

Projektledare
Daniel Lorentzon
daniel.lorentzon@tenantandpartner.com
076-545 17 17

Källor:
https://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/regeringen-flyttar-sida-till-botkyrka-som-en-del-av-arbetet-med-ett-sverige-som-haller-ihop/

 

 • Arbetsplats
 • Flytt
 • Inspiration
 • Lokaler
 • Nytänkande
 • Övrigt
 • 2019-10-16

Coworking – ett koncept som funkar för alla företag och organisationer?

Coworking är en omtalad trend som har stor inverkan på dagens arbetsliv för många företag, organisationer och dess medarbetare. Vi på Tenant & Partner utvecklar tillsammans med våra kunder förutsättningar för Performing Workplaces®, eller som vi säger på svenska – värdeskapande arbetsplatser, och vi får ofta frågan om coworking är något som konkurrerar med vår […]

ICA kontor
 • Arbetsplats
 • Flytt
 • Lokaler
 • Nytänkande
 • Övrigt
 • 2019-05-15

Nytt arbetssätt och ny adress för ICA i Borås – Tenant & Partner bistår i projektet

Som ett led i den koncerngemensamma resan mot framtida arbetssätt har ICA i Borås valt att flytta till nya kontorslokaler. Med en totalyta om ca 7 000 kvm, förväntas ICA:s nya aktivitetsbaserade arbetsplats stå redo för inflytt under sommaren 2020. Det nya arbetssättet – ICA@Work#Borås ICA:s kontor i Borås omfattar idag ca 500 medarbetare tillhörande bolagen […]