Flytt

Tenant & Partner bistår Sida i omlokaliseringen till Botkyrka kommun


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Tenant & Partner bistår Sida i omlokaliseringen till Botkyrka kommun</span>

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida bidrar till att skapa förutsättningar för utsatta människor i fattiga länder med målsättning om förbättrade levnadsförhållanden och samhällsutveckling. Regeringen har beslutat att Sida ska omlokaliseras till Botkyrka kommun, ett beslut som fattats som ett steg mot att ge statliga myndigheter större spridning över landet.

Befintliga lokaler eller nyproduktion?

Mot bakgrund av detta har Tenant & Partner anlitats för att bland annat genomföra en lokalsökning i syfte att sondera möjliga alternativ. Projektet bedömer att Sidas framtida lokaler kommer ligga i antingen befintliga byggnader med lokaler lämpliga för kontor, eller på fastigheter lämpliga för byggnation av kontor. Ytbehovet för dagens drygt 500 medarbetare bedöms vara en lokalarea om 10 000 – 18 000 kvm där det är ett krav på maximalt 6 minuters promenadavstånd till spårbunden trafik.

Optimal kontorslokal anpassad efter Sidas verksamhet

– Vi är otroligt stolta över att få hjälpa Sida i deras omlokalisering. Det känns ärofyllt att få bistå i projektet och finnas med redan från start. Nu går vi in i projektets roligaste fas där vi i lokalsökningen fokuserar på att hitta det bästa lokalalternativet, anpassad för Sidas verksamhet och unika situation, säger Daniel Lorentzon, projektledare Tenant & Partner.

Källor:
https://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/regeringen-flyttar-sida-till-botkyrka-som-en-del-av-arbetet-med-ett-sverige-som-haller-ihop/