Ta del av vilka möjligheter det nya konjunkturläget skapar på lokalhyresmarknaden för dig som hyresgäst.

I det nya konjunkturläget är många organisationer i behov av att sänka sina lokalkostnader men det nya läget skapar också nya möjligheter på lokalhyresmarknaden. Genom att ställa om går det att utforma fantastiska arbetsplatser och samtidigt sänka lokalkostnaderna.

 Under denna Morning Boost fokuserar vi på hyresgästens möjligheter på en lokalhyresmarknad i förändring. Vi går även igenom vad kostnadseffekterna blir av att anpassa antalet kvadratmetrar.

 • Från ineffektivt till effektivt resursutnyttjande – hur ser beläggningsgraden ut och hur gör de som framgångsrikt ställer om och effektiviserar sina lokaler?
• Vilka möjligheter ger det nya konjunkturläget på lokalhyresmarknaden och hur kan man som hyresgäst dra nytta av situationen? 
• Inflation och indexering av hyran gör det dyrt att avvakta – hur bör man taktiskt agera som hyresgäst?

Vänligen fyll i dina uppgifter så skickar vi webbinarlänken
till din e-post