Vi hälsar fem nya kollegor varmt välkomna

En mycket stor efterfrågan på vårt erbjudande har bidragit till att vi under hösten rekryterat ett flertal nya medarbetare till kontoret i Stockholm.

Inom flyttprojektledning har vi kompletterat med en resurs, Anders Karlsson, som närmast kommer från Stratsys där han primärt arbetat som kundansvarig och projektledare.

Vårt team inom Workplace Strategy har förstärkts med Evelien Plijter. Evelien kommer närmast från konsultbolaget YNNO där hon arbetat i en rad olika arbetsplatsstrategi- och förändringsprojekt.

Vi förstärker även vårt ekonomiteam med Magnus von Heideman som tidigare arbetat som ekonom på Naturskyddsföreningen.

Senast i raden är Robert Wiktorin och Karin Pahlman. Robert förstärker Tenant representation-kompetensgruppen i rollen som fastighetskonsult. Han kommer närmast från en projektledarroll på Cresnia. Karin lämnar Tovatt Architects & Planners AB för att ingå i vårt etableringsteam i rollen som ansvarig för eftermarknad för inredning.

Vi är nöjda att vi lyckats knyta till oss dessa fantastiska medarbetare och hälsar dem varmt välkomna till oss!

Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. En presterande arbetsplats skapar engagemang, är effektiv, bidrar till högre produktivitet och främjar hälsa och välmående. Vi vill bli ännu fler i Stockholm och Göteborg. Just nu har vi följande lediga tjänster.

Därför påverkar arbetsplatsen effektiviteten  Nöjdare medarbetare är mer effektiva! Kostnadsfri guide