Vem ansvarar för underhåll av kontorslokalen?   

Återställande vid avflyttning

Hyresgästens ansvar för återställande av lokalen vid avflyttning är inte uttryckligen reglerat i hyreslagen. Viss ledning finns i reglerna om hyresgästens vårdplikt, som bland annat stadgar att hyresgästen ska ”ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande”. Det står dock parterna fritt att avtala om hyresgästens återställandeplikt.

Som hyresgäst bör man vara vaksam på hur återställandet är reglerat och begära att hyresvärden klargör vad som ska anses vara godtagbart skick. Ändringsarbeten som utförts med hyresvärdens godkännande ska bara omfattas av återställandeplikten om parterna kommit överens om det.

Det är inte självklart att de förändringar hyresgästen genomfört är till nackdel för hyresvärden. En kontorslokal som inrymt ett stort antal cellkontor, som byggts om till ett öppet och modernt kontorslandskap, bör mycket väl kunna anses i godtagbart skick utan att väggarna byggs upp igen.

Underhållsansvar

Om parterna inte har träffat annan överenskommelse bär hyresvärden det fulla underhållsansvaret för den förhyrda lokalen. Det står dock parterna fritt att avtala om en annan fördelning. Det vanliga är att hyresgästen ansvarar för det inre underhållet avseende ytskikt (golv, väggar och tak) och inredning som hyresvärden tillhandahållit.

Med ”inredning som hyresvärden tillhandahållit” menas inredning som är avsedd specifikt för hyresgästens verksamhet. Det kan gälla möbler eller fasta installationer, till exempel receptionsdisk, vitvaror eller belysning. Fasta installationer som ventilation, vattenledningar och radiatorer är normalt sett inte att betrakta som inredning.

Underhåll definieras inom fastighetsförvaltning ibland som en åtgärd för att återställa funktionen hos ett objekt. Därför kan reparation och byte av förslitningsdetaljer vara att anse som underhåll.

Underhåll av tak och väggar innebär normalt målning och tapetsering, medan det för golv kan vara nödvändigt med lagning, slipning, lackning eller annan behandling, samt byte av heltäckningsmattor. Fördelningen av underhållsansvaret regleras med fördel i en särskild gränsdragningslista som biläggs avtalet.

Utbildningstillfälle

Är du nyfiken på att lära dig mer om vad som bör regleras i hyresavtalet? Den 14 november håller vi en fördjupningskurs i vår hyresjuridiska utbildning där vi bland annat går igenom hyresavtalet med utgångspunkt i Fastighetsägarnas standardavtal. Genom att säkerställa att avtalet verkligen är heltäckande kan ni undvika stora kostnader i framtiden.

Välkommen med din anmälan, klicka HÄR för att läsa mer och för att anmäla dig till utbildningen.
Kontakta vår jurist Helena Bjälkemo om du har några frågor.
helena.bjalkemo@tenantandpartner.com
076-545 17 28

elekta-hagastaden
  • Arbetsplats
  • Flytt
  • Hyresmarknaden
  • Lokaler
  • 2020-09-07

Tenant & Partner bistår Elekta i omlokaliseringen till Hagastaden

Elekta kommer att omlokalisera sitt huvudkontor från befintliga lokaler på Kungstensgatan, Östermalm, till Hagastadens framväxande life science-område där de nya lokalerna förväntas stå redo 2023/2024. Tenant & Partner är glada och stolta över att få vara med på ytterligare en förändringsresa tillsammans med Elekta där vi tillsammans kommer att skapa förutsättningar för en än mer värdeskapande arbetsplats.   Innovationen fortsätter överst i Stockholms nya ”Life science center”   Under våren 2019 genomförde Tenant & Partner en förstudie tillsammans med Elekta där verksamhetens behov utreddes. Resultaten påvisade […]