Vem ansvarar för underhåll av kontorslokalen?   

Återställande vid avflyttning

Hyresgästens ansvar för återställande av lokalen vid avflyttning är inte uttryckligen reglerat i hyreslagen. Viss ledning finns i reglerna om hyresgästens vårdplikt, som bland annat stadgar att hyresgästen ska ”ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande”. Det står dock parterna fritt att avtala om hyresgästens återställandeplikt.

Som hyresgäst bör man vara vaksam på hur återställandet är reglerat och begära att hyresvärden klargör vad som ska anses vara godtagbart skick. Ändringsarbeten som utförts med hyresvärdens godkännande ska bara omfattas av återställandeplikten om parterna kommit överens om det.

Det är inte självklart att de förändringar hyresgästen genomfört är till nackdel för hyresvärden. En kontorslokal som inrymt ett stort antal cellkontor, som byggts om till ett öppet och modernt kontorslandskap, bör mycket väl kunna anses i godtagbart skick utan att väggarna byggs upp igen.

Underhållsansvar

Om parterna inte har träffat annan överenskommelse bär hyresvärden det fulla underhållsansvaret för den förhyrda lokalen. Det står dock parterna fritt att avtala om en annan fördelning. Det vanliga är att hyresgästen ansvarar för det inre underhållet avseende ytskikt (golv, väggar och tak) och inredning som hyresvärden tillhandahållit.

Med ”inredning som hyresvärden tillhandahållit” menas inredning som är avsedd specifikt för hyresgästens verksamhet. Det kan gälla möbler eller fasta installationer, till exempel receptionsdisk, vitvaror eller belysning. Fasta installationer som ventilation, vattenledningar och radiatorer är normalt sett inte att betrakta som inredning.

Underhåll definieras inom fastighetsförvaltning ibland som en åtgärd för att återställa funktionen hos ett objekt. Därför kan reparation och byte av förslitningsdetaljer vara att anse som underhåll.

Underhåll av tak och väggar innebär normalt målning och tapetsering, medan det för golv kan vara nödvändigt med lagning, slipning, lackning eller annan behandling, samt byte av heltäckningsmattor. Fördelningen av underhållsansvaret regleras med fördel i en särskild gränsdragningslista som biläggs avtalet.

Utbildningstillfälle

Är du nyfiken på att lära dig mer om vad som bör regleras i hyresavtalet? Den 14 november håller vi en fördjupningskurs i vår hyresjuridiska utbildning där vi bland annat går igenom hyresavtalet med utgångspunkt i Fastighetsägarnas standardavtal. Genom att säkerställa att avtalet verkligen är heltäckande kan ni undvika stora kostnader i framtiden.

Välkommen med din anmälan, klicka HÄR för att läsa mer och för att anmäla dig till utbildningen.
Kontakta vår jurist Helena Bjälkemo om du har några frågor.
helena.bjalkemo@tenantandpartner.com
076-545 17 28

 • Arbetsplats
 • Flytt
 • Inspiration
 • Lokaler
 • Nytänkande
 • Övrigt
 • 2019-10-16

Coworking – ett koncept som funkar för alla företag och organisationer?

Coworking är en omtalad trend som har stor inverkan på dagens arbetsliv för många företag, organisationer och dess medarbetare. Vi på Tenant & Partner utvecklar tillsammans med våra kunder förutsättningar för Performing Workplaces®, eller som vi säger på svenska – värdeskapande arbetsplatser, och vi får ofta frågan om coworking är något som konkurrerar med vår […]

ICA kontor
 • Arbetsplats
 • Flytt
 • Lokaler
 • Nytänkande
 • Övrigt
 • 2019-05-15

Nytt arbetssätt och ny adress för ICA i Borås – Tenant & Partner bistår i projektet

Som ett led i den koncerngemensamma resan mot framtida arbetssätt har ICA i Borås valt att flytta till nya kontorslokaler. Med en totalyta om ca 7 000 kvm, förväntas ICA:s nya aktivitetsbaserade arbetsplats stå redo för inflytt under sommaren 2020. Det nya arbetssättet – ICA@Work#Borås ICA:s kontor i Borås omfattar idag ca 500 medarbetare tillhörande bolagen […]