Vad är en attraktiv arbetsplats?

Innebörden av en attraktiv arbetsplats skiljer sig åt beroende på vem du frågar. För oss innebär det en plats där våra medarbetare samlas och får göra saker som är roliga, utmanande och utvecklande. Vårt mål på Tenant & Partner är att erbjuda en arena för personlig utveckling där våra medarbetare utvecklas snabbare än hos någon annan, utifrån sina egna förmågor och förutsättningar i livet.

Vår kanske viktigaste nyckel för att bli en attraktiv arbetsplats har varit att hitta rätt människor. I våra rekryteringar har vi levt efter mottot “först vem – sen vad”, och i första hand letat efter människor som samspelar med våra värderingar. Det har varit avgörande för att bygga upp en företagskultur där vi tycker och tänker lika kring företaget men kompletterar varandra på andra plan och på så sätt blir ett fulländat team som trivs, mår bra och presterar väl på jobbet.

Att bli en attraktiv arbetsplats i den bemärkelsen är dock ingenting som sker över en natt. Det är avgörande att först och främst kartlägga vad som är viktigt – vilka värderingar man har – och bygga upp kulturen därefter. Det måste genomsyra allt, inte minst på ledningsnivå.

En annan viktig faktor är att lyssna på medarbetarna och låta alla komma till tals. Var transparenta för att involvera varje individ och öka känslan av delaktighet. Sträva efter att skapa en miljö där sårbarhet är okej. Vi har alla fel och brister och genom att våga visa de stärker vi inte bara relationerna till varandra, utan skapar ett behagligare och mer tillmötesgående arbetsklimat.

Tack vare en tacksam företagskultur med tydliga värderingar som alla i företaget står för och är stolta över får vi nöjda medarbetare som trivs och mår bra på jobbet – en attraktiv arbetsplats! Det i sin tur genererar bättre prestationer, vilket hjälper oss att skapa nöjdare kunder. Och resultaten? De kommer på köpet!

För oss är hälsa och välmående en av grundpelarna i våra värderingar.
Är du nyfiken på att veta mer om det? Läs gärna vår guide om hälsofrämjande ledarskap

Därför påverkar arbetsplatsen effektiviteten  Nöjdare medarbetare är mer effektiva! Kostnadsfri guide
jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]