Vad är en attraktiv arbetsplats?

Innebörden av en attraktiv arbetsplats skiljer sig åt beroende på vem du frågar. För oss innebär det en plats där våra medarbetare samlas och får göra saker som är roliga, utmanande och utvecklande. Vårt mål på Tenant & Partner är att erbjuda en arena för personlig utveckling där våra medarbetare utvecklas snabbare än hos någon annan, utifrån sina egna förmågor och förutsättningar i livet.

Vår kanske viktigaste nyckel för att bli en attraktiv arbetsplats har varit att hitta rätt människor. I våra rekryteringar har vi levt efter mottot “först vem – sen vad”, och i första hand letat efter människor som samspelar med våra värderingar. Det har varit avgörande för att bygga upp en företagskultur där vi tycker och tänker lika kring företaget men kompletterar varandra på andra plan och på så sätt blir ett fulländat team som trivs, mår bra och presterar väl på jobbet.

Att bli en attraktiv arbetsplats i den bemärkelsen är dock ingenting som sker över en natt. Det är avgörande att först och främst kartlägga vad som är viktigt – vilka värderingar man har – och bygga upp kulturen därefter. Det måste genomsyra allt, inte minst på ledningsnivå.

En annan viktig faktor är att lyssna på medarbetarna och låta alla komma till tals. Var transparenta för att involvera varje individ och öka känslan av delaktighet. Sträva efter att skapa en miljö där sårbarhet är okej. Vi har alla fel och brister och genom att våga visa de stärker vi inte bara relationerna till varandra, utan skapar ett behagligare och mer tillmötesgående arbetsklimat.

Tack vare en tacksam företagskultur med tydliga värderingar som alla i företaget står för och är stolta över får vi nöjda medarbetare som trivs och mår bra på jobbet – en attraktiv arbetsplats! Det i sin tur genererar bättre prestationer, vilket hjälper oss att skapa nöjdare kunder. Och resultaten? De kommer på köpet!

För oss är hälsa och välmående en av grundpelarna i våra värderingar.
Är du nyfiken på att veta mer om det? Läs gärna vår guide om hälsofrämjande ledarskap

Därför påverkar arbetsplatsen effektiviteten  Nöjdare medarbetare är mer effektiva! Kostnadsfri guide
möten-arbetsplatsen
  • Arbetsplats
  • 2020-09-22

Arbetsplatsen efter covid-19 – så resonerar experterna

Världen största och mest erkända internationella nätverk för facility managers, IFMA (International Facility Management Association), har genomfört en global studie för att kartlägga vad några av världens främsta experter inom arbetsplatsområdet säger om arbetsplatsen efter covid-19. Tenant & Partner fick äran att vara del av studien genom medverkan från fyra av våra kollegor. Totalt medverkade […]

elekta-hagastaden
  • Arbetsplats
  • Flytt
  • Hyresmarknaden
  • Lokaler
  • 2020-09-07

Tenant & Partner bistår Elekta i omlokaliseringen till Hagastaden

Elekta kommer att omlokalisera sitt huvudkontor från befintliga lokaler på Kungstensgatan, Östermalm, till Hagastadens framväxande life science-område där de nya lokalerna förväntas stå redo 2023/2024. Tenant & Partner är glada och stolta över att få vara med på ytterligare en förändringsresa tillsammans med Elekta där vi tillsammans kommer att skapa förutsättningar för en än mer värdeskapande arbetsplats.   Innovationen fortsätter överst i Stockholms nya ”Life science center”   Under våren 2019 genomförde Tenant & Partner en förstudie tillsammans med Elekta där verksamhetens behov utreddes. Resultaten påvisade […]