Utmaningar för hyresgäster när arbetsplatsen förändras

Det ställs högre krav på dagens arbetsplatser och synen på arbete förändras. Mikael Sahlberg och David Lundkvist på Tenant & Partner ger sina reflektioner kring de trender som råder och vilka effekter det medför på kontorsmarknaden.

Beskriv kontorshyresmarknaden i Stockholm just nu.

– Sveriges ekonomi går bra och tjänstesektorn i Stockholm är urstark. Arbetslösheten bland högskoleutbildade är låg och bristen på kvalificerad arbetskraft är därmed stor. Arbetsgivare lägger stor vikt på att göra sig attraktiva för arbetstagare. Detta har de senaste åren medfört att kontorets betydelse vuxit sig allt större.

Vad får detta för konsekvenser i praktiken?

– Avseende lägesparametern har detta förstås bidragit till den extrema hyresutvecklingen vi sett i centrala Stockholm, men denna trend har även medfört att attraktivt utformade kontor är viktigt då de ska bidra till att skapa en god kultur och göra varumärket mer lockande för befintliga och potentiella medarbetare. Då blir det viktigt att skapa en arbetsmiljö som underlättar balans i arbetslivet och som gör vardagspusslet lättare för anställda. Ett exempel på hur fastighetsbolag anammat detta är att installera paketskåp i sina kontorshus. E-handlade paket levereras direkt till arbetsplatsen och kan även användas för returnering.

– Mycket fokus har legat på utformningen av den fysiska miljön de senaste åren. Nu ser vi dock en ny möjlig vändning av denna trend där bilden av vad en attraktiv arbetsmiljö är håller på att förändras. Inom tjänstesektorn tillbringar de flesta yrkesgrupper i dag mer än hälften av sin arbetstid i den digitala miljön. Självklart är det uppskattat med en fantastisk fysisk miljö på arbetsplatsen, men när den mentala närvaron hos medarbetarna till stor del inte är i det fysiska kontoret, utan i det digitala, ställs högre krav på det digitala kontoret och stöd för ett digitalt arbetssätt. Den digitala kontorsmiljön måste lira med den fysiska miljöns attraktivitet. Utmaningen för företagen är att förvalta den nya tekniken som finns tillgänglig och dra nytta av alla de fördelar som finns med att arbeta digitalt. Det är få organisationer som ligger i framkant där i dag. Den stora utmaningen är inte tekniken utan beteendeförändringen som måste till för att använda tekniken på rätt sätt.

Ser ni fler stora trender som påverkar kontorsmarknaden?

– Efterfrågan på mobila lokalalternativ ökar alltmer då företagen ser flera fördelar med den flexibilitet som erbjuds. En trend som stödjer denna utvecklingsriktning är framväxten av coworking. Vi ser en ökad tendens att företag, allt från egenföretagare till medelstora företag, väljer att sitta tillsammans med andra företag. Att Wework, ett globalt arbetsplatsnätverk och för tillfället den största coworking-aktören, numer också är Londons största privata hyresgäst alla kategorier säger en hel del om styrkan i denna trend. Företaget värderas till cirka 20 miljarder dollar. De förvandlar byggnader till dynamiska hemtrevliga miljöer och erbjuder en community där företag och människor kan växa och utvecklas tillsammans, under flexibla kontraktsförhållanden. Ryktet säger att de snart etablerar sig i Stockholm. Coworking-trenden är dock redan stark här. På sikt riskerar fastighetsägare att tappa direktkontakten med ­kontorets slutanvändare när det kommer in en ­mellanhand.

– Företag uppskattar dock de nya alternativen. De kan i en flexibel kontorslösning vara mer elastiska, det vill säga ha möjlighet att öka eller krympa sin lokalyta vid behov. Ytterligare fördelar med coworking är den kostnadseffektivitet och dynamik som erbjuds. Företag ges möjlighet till en arbetsplats på en attraktiv plats där goda förutsättningar finns att ta del av ett utökat nätverk, uppnå ökad innovation, kreativitet och samverkan.

Vilka råd har ni att ge till hyresgästerna?

– Det är viktigt att noga fundera igenom sina behov innan ingående i ett långt hyresavtal. Vad vill man uppnå med en förändrad lokalsituation på kort och lång sikt och hur kommer den att påverka företagskulturen. Funderar man igenom de här frågorna innan har man mycket att vinna.

 

Källa: Lokalnytt, 2018. https://www.lokalnytt.se/artiklar/2723/utmaningar-for-hyresgaster-nar-arbetsplatsen-forandras

 

  • Hyresmarknaden
  • Juridiskt
  • Lokaler
  • 2023-03-13

Tuffare tider kräver en kostnadseffektiv lokalstrategi – hög tid att se över hyresavtalen

I ett allt tuffare ekonomiskt klimat får organisationer och hyresgäster en annan ekonomisk verklighet att förhålla sig till än tidigare. Inflationen stiger och hyran som ofta är kopplad till konsumentprisindex, sticker i höjden. Pandemin har dessutom gjort att arbetsplatserna idag används på ett nytt sätt. Människors vanor och beteenden har förändrats vilket gör att många […]

Förväntade hyreshöjningar
  • Hyresmarknaden
  • 2022-10-26

Förväntade lokalhyreshöjningar – vad händer nu?

Världsekonomin har drastiskt förändrats under året. Ett pågående krig i Europa, globala leveransproblem och en stundande konjunkturförändring förändrar även fastighetsbranschen. Varje årsskifte prisjusteras de flesta hyresavtal mot index. Inför nästa år, 2023, väntar stora hyreshöjningar, sannolikt cirka 10%, enbart baserat på index. Fastighetsbranschen tillämpar olika indexmodeller. Vanligast förekommande är KPI-index (konsumentprisindex). Sedan februari 2022 är […]