Posts Tagged ‘Sida’

Tenant & Partner bistår Sida i omlokaliseringen till Botkyrka kommun

Posted on: maj 18th, 2018 by Jennie Johansson No Comments

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida bidrar till att skapa förutsättningar för utsatta människor i fattiga länder med målsättning om förbättrade levnadsförhållanden och samhällsutveckling. Regeringen har beslutat att Sida ska omlokaliseras till Botkyrka kommun, ett beslut som fattats som ett steg mot att ge statliga myndigheter större spridning över landet.

Befintliga lokaler eller nyproduktion?

Mot bakgrund av detta har Tenant & Partner anlitats för att bland annat genomföra en lokalsökning i syfte att sondera möjliga alternativ. Projektet bedömer att Sidas framtida lokaler kommer ligga i antingen befintliga byggnader med lokaler lämpliga för kontor, eller på fastigheter lämpliga för byggnation av kontor. Ytbehovet för dagens drygt 500 medarbetare bedöms vara en lokalarea om 10 000 – 18 000 kvm där det är ett krav på maximalt 6 minuters promenadavstånd till spårbunden trafik.

Optimal kontorslokal anpassad efter Sidas verksamhet

– Vi är otroligt stolta över att få hjälpa Sida i deras omlokalisering. Det känns ärofyllt att få bistå i projektet och finnas med redan från start. Nu går vi in i projektets roligaste fas där vi i lokalsökningen fokuserar på att hitta det bästa lokalalternativet, anpassad för Sidas verksamhet och unika situation, säger Daniel Lorentzon, projektledare Tenant & Partner.

Önskar ni mer information kring projektet, vänligen kontakta:

Projektkoordinator
Rebecca Lindblom
rebecca.lindblom@tenantandpartner.com
076-541 02 20

Projektledare
Daniel Lorentzon
daniel.lorentzon@tenantandpartner.com
076-545 17 17

Källor:
https://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/regeringen-flyttar-sida-till-botkyrka-som-en-del-av-arbetet-med-ett-sverige-som-haller-ihop/