Posts Tagged ‘produktivitet’

Top 5 workplace trends

Posted on: februari 1st, 2019 by Jennie Johansson No Comments

As change and development has become a natural part of our everyday life, most organisations face associated challenges. The workplace plays a key role, both strategically and operationally, in staying competitive in today’s world. This blogpost summarises the top 5 workplace trends that are crucial in order to operate in a very complex and unpredictable world.

Work to learn – not learn to work

As tech becomes exponential, we need to foster exponential humanity. We need to start concentrating a lot harder on the things humans are good at and computers are not. According to the McKinsey Global Institute, a fifth of the world’s employees will be replaced by robots, AI, automation or similar in the near future. The World Economic Forum’s “Future of Jobs Report” (2018), estimates that not less than 54% of all employees need to be retrained and develop new competences by 2022.

We live in a more complex world and the only thing we know for certain, is that change is constant. We believe that organisations will focus more and more on development and relearning of skills for their employees. And in the recruitment process they will apply the mindset “seek for lifetime learners”.

New organisational structures

Organisations used to be designed for efficiency and were built around silos. As the world gets more and more connected, everyone is competing against each other, no matter industry and place. Today’s high performing organisations are replacing hierarchies with a network-based structure to support cooperation, engagement, innovation and adoptability. 94% of global organisations report that agile working methods and cooperation, are critical success factors to stay competitive (2).

We believe that the workplace needs to be designed to support new organisational structures by aligning both the physical and the digital and environment, as well as the cultural aspects. We need environments that allows us to act fast and work smarter.

More centralised and streamlined communication

Many workers are struggling with communication overload and increased stress during an average workday. Overflowing inboxes are a problem for many of us and we spend a large part of our day handling emails. The average worker spends as much as one day a week searching for internal information according to IDC. When we can’t find what we are looking for, we interrupt our colleagues, and usually we end up recreating information that already exists.

Many organisations are realising the importance of finding a single platform that unifies different systems, consolidates projects and relevant communication. A platform that ties activities to company goals and empowers employees to work effectively.

2 conference rooms with bright and fun colors. Happy office happy worker

Greater emphasis on work life integration

With all the digital tools that enable employees to work from anywhere, an adequate work-life integration will continue to be a dominant focus for many workers. According to the Randstad Employer Brand Research Report, a good work-life balance is one of the most important considerations that job candidates make when evaluating an organisation. A recent study of FTSE100 and the Standard & Poor’s 500 Index demonstrated that organisations that focus on health, engagement and wellbeing, can get as much as 10 times more back in value from their employees.

We see a trend in that organisations are adopting a holistic view of their employees, and in order to stay competitive, companies will need to prove to employees that health and wellbeing is a shared value.

Experience based offices

The real estate business is no longer about real estate, or at least it soon won’t be. The answer lies in the twin trends of the move from products to services and ownership to access. Increasingly we are moving to an almost post-consumer world, instead we are more interested in being provided with services, experiences and surprises.

Space, as a service, is the future of real estate. It’s not enough to provide a space that people want to come to, it needs to be tailored for the people that will operate within it. Organisations need to think about what experiences they want to offer their employees, customers and partners. The space will also be a crucial aspect in defining your brand – and your brand is what defines your values.

Footnote 1: Deloitte Human Capital Trends (2017), 2: Deloitte Global Human Capital Trends

 

The writer of this blogpost, Sofie Profit, is a workplace consultant at Tenant & Partner.
Don’t hesitate to contact her to find out more about trends and how to create Performing Workplaces®.
sofie.profit@tenantandpartner.com 
+46 76 545 1719

Vad menar vi med värdeskapande arbetsplatser?

Posted on: januari 22nd, 2019 by Jennie Johansson No Comments

Vår mission på Tenant & Partner handlar om att skapa värdeskapande arbetsplatser, och allt vi gör i alla våra projekt och uppdrag är en del i detta. Men, vad menar vi egentligen med värdeskapande och vilka värden kan det handla om?

Utmaningar

Då förändring och utveckling har kommit att bli en naturlig del av vår vardag finns det några generella utmaningsområden som de flesta organisationer idag står inför:

Och just arbetsplatsen påverkar starkt alla dessa områden.

Värdeskapande på lång sikt

Med arbetsplatsen syftar vi på en helhet där både den fysiska och digitala arbetsplatsen hänger tätt ihop med kultur och ledarskap. Alla delar är högst beroende av varandra och själva samordningen av dessa är en av nycklarna till värdeskapande arbetsplatser. En annan viktig nyckel handlar om att arbeta med arbetsplatsen som en process. Kontinuerligt följa upp, anpassa och utveckla, både helheten och de separata delarna, så att arbetsplatsen fortsätter att skapa värde över tid och inte bara i början efter en förändring.

Människan i fokus

Utgångspunkten är av största vikt och den hittar vi i organisationens mission, vision, strategi och mål, samt inte minst hos själva medarbetarna och deras behov. Arbetsplatsen handlar i grund och botten om att få medarbetarna att vilja och kunna göra ett så bra arbete som möjligt, och de flesta medarbetare idag längtar verkligen efter en arbetsplats som både inspirerar och stödjer deras arbete på ett bättre sätt.

Hur bidrar vi till värdeskapandet?

Våra kunders utgångslägen och behov är unika, detsamma gäller deras målsättningar både generellt och med arbetsplatsen specifikt. Vi möter varje kund där hen är och leder därifrån. Vi utvecklar arbetsplatser och arbetssätt för att skapa förutsättningar och realisera dessa, samt inte minst för att bibehålla dem över tid. Det kan handla om att:

cirkel som beskriver värdeskapande arbetsplatser i tre delar. Ledarskap och kultur, digital arbetsplats, fysisk arbetsplatsPerforming Workplaces®

För oss är en värdeskapande arbetsplats något som skapar engagemang, är effektiv, bidrar till högre produktivitet och främjar hälsa och välmående. En värdeskapande arbetsplats skapar även förutsättningar för våra kunder att nå sina mål och sina visioner.

 

Om du vill veta mer, hör av dig till mig eller någon av mina kollegor så att vi kan skapa värde tillsammans!

Kati Barklund, arbetsplatsstrateg, Tenant & Partner
kati.barklund@tenantandpartner.com
070-669 96 86

Tenant & Partner ❤ Diwo

Posted on: november 22nd, 2018 by Jennie Johansson No Comments

Tenant & Partner Group AB stärker sin kompetens och leveransförmåga genom att investera i Diwo AB som är en ledande aktör inom den digitala arbetsplatsen. En värld i ständig förändring kräver ett perspektiv där människan och arbetsplatsen, såväl fysisk som digital, är en samverkande helhet. Med våra respektive specialistområden kan vi tillsammans skapa en större värdeskapande kraft hos både medarbetare och organisationer.

Allt handlar om människan

Vårt arbete handlar om att hjälpa våra kunder skapa de bästa förutsättningarna för sina medarbetare att göra ett bra arbete genom den fysiska och digitala arbetsplatsen, samt inte minst genom ledarskapet och kulturen. En värdeskapande arbetsplats skapar engagemang, är effektiv, bidrar till högre produktivitet och främjar hälsa och välmående. En värdeskapande arbetsplats skapar förutsättningar för våra kunder att nå sina mål och sina visioner.

Med starkare resurser och bredare kompetens tar vi ytterligare ett steg mot att förverkliga vår vision – Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.

Två starka varumärken med bred kompetens

I över 26 år har Tenant & Partner hjälpt företag och organisationer med alla typer av fastighets- och lokalfrågor. Alltid med 100% lojalitet till våra kunder som kommersiella hyresgäster. Genom utveckling av både arbetssätt och arbetsplatser skapar Tenant & Partner förutsättningar för ökat välmående, bättre produktivitet och större engagemang.

Diwo hjälper organisationer att jobba smartare genom att möjliggöra den digitala arbetsplatsen. Digitaliseringen sköljer över arbetsplatserna och flertalet organisationer är fast i traditionella arbetssätt där de kämpar med digital och kulturell transformation. Genom beprövad metodik för att anpassa teknik, ledarskap och beteenden skapar Diwo förutsättningar för att öka välmående, engagemang och produktivitet i en allt mer digital värld.

Båda bolagen behåller sina respektive namn och arbetsställen. Diwo har kvar majoriteten av aktierna i Diwo AB.

Några ord från Torbjörn och Gustav

”Jag ser fram emot ett långsiktigt samarbete med ett härligt gäng, där vi med människan i fokus riktar in oss på värdeskapande arbetsplatser! Samarbetet med Diwo går samtidigt helt i linje med Tenant & Partners vision: Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.” säger Torbjörn Eriksson, vd Tenant & Partner.

“För att åstadkomma värdeskapande arbetsplatser krävs ett helhetsperspektiv med människan i fokus som omfattar både den digitala- och den fysiska arbetsplatsen som möjliggörare. Tillsammans med Tenant and Partner kan vi äntligen erbjuda marknaden ett helhetsgrepp inom arbetsplatsproduktivitet.” säger Gustav Molnar, vd Diwo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn Eriksson
Tenant & Partner
Tel: +46 70-920 39 39
torbjorn.eriksson@tenantandpartner.com

Gustav Molnar
Diwo
Tel: +46 72-253 07 98
gustav.molnar@diwo.se