Posts Tagged ‘fitwel’

Health promoting workplaces – Tenant & Partner receives international award

Posted on: februari 4th, 2020 by Jennie Johansson No Comments

During 2019 Tenant & Partner has been certifying our Stockholm office according to Fitwel, a world leading health certification method for buildings. We are now happy to announce that we have been certified with the highest score in Sweden, which resulted in 2 out of 3 star rating and an international award. Fitwel is based on 3000 studies within health and wellbeing and focuses on solutions that promotes healthy choices and behaviours.

“Best in Building Health 2020”

We are extra proud that our workplace at Norr Mälarstrand 14 has been awarded “Best Building Health 2020” from the international independent organisation Center for Active Design!

“Tenant & Partner is demonstrating their leadership in the global healthy building movement as one of the early adopters of Fitwel in Sweden,” said Lisa Creighton, VP of Strategy and Development at the Center for Active Design. “Their outstanding 2 Star Fitwel certification of Norr Mälarstrand 14 in Stockholm reveals a strong commitment to supporting the health of their 70+ employees and sets a benchmark for advancing health-promoting projects among their client base.”

“It is an incredible honour that Tenant & Partner has been presented with this international award for our engagement in promoting health and wellbeing within the workplace. We hope that we can inspire others to look into making a change towards becoming a more health promoting workplace.” Says Evelien Wander-Plijter, workplace strategist at Tenant & Parter and Fitwel ambassador. 

Fitwel helps us enable better terms and conditions for health and wellbeing

“Prior to the Fitwel certification, our office at Norr Mälarstrand 14 was an established health promoting workplace. For example we have a beautiful view over Mälaren and a location with great communication and infrastructure that promotes riding a bike or walking to work. Within the workplace we are offered many variations of workstations, a lounge that acts as our natural meeting point and a gym that is located in the centre of the office. The Fitwel certification has encouraged us to better our conditions for health and wellbeing even further. For example, we have implemented policies for food and security and encouraged our colleagues to make healthier choices through signs and information throughout the workplace.” Says Evelien Wander-Plijter.

During the procedure Tenant & Partner have learnt a lot surrounding what health at the workplace is. This is an area that is of great importance to us since we are always looking for opportunities to learn more about how we can create the best conditions for performing workplaces. Not only for ourselves but most importantly for our customers.

The importance of a health promoting workplace

We live in a world with considerable challenges when it comes to health in society as there are many lifestyle diseases and mental health issues. It can create advantages for companies and organisations that actively choose to promote health within the workplace. Coworkers with healthy well-being are more likely to cooperate, be more helpful, time-efficient and remain longer in an organisation. At Tenant & Partner we see the workplace as a strategic tool that creates conditions for our customers to reach their goals and visions.

Are you interested to find out more about how to create a health-promoting workplace and/or do you desire to find out if Fitwel could be a suitable method for your workplace? The Fitwel certification can be applied to both existing and new facilities and it works in different stages of a project, for example to compare different property alternatives, in the design phase and even after a move.

Evelien Wanders-Plijter
evelien.wanders@tenantandpartner.com
+46 76-545 17 02

Hälsa på arbetsplatsen – Tenant & Partner tilldelas internationell utmärkelse

Posted on: februari 4th, 2020 by Jennie Johansson No Comments

Under 2019 har vi på Tenant & Partner certifierat vårt Stockholmskontor enligt Fitwel, en världsledande certifieringsmetod för hälsofrämjande arbetsplatser. Nu kan vi stolt meddela att vi blivit certifierade med högst poäng i Sverige vilket resulterat i 2 av 3 stjärnor och en internationell utmärkelse! Fitwel är baserat på 3000 studier inom hälsa och har fokus på lösningar som främjar hälsosamma val och beteenden.

“Best in Building Health 2020”

Vi är extra stolta att vår arbetsplats på Norr Mälarstrand 14 har blivit tilldelad utmärkelsen “Best in Building Health 2020” från den internationella oberoende organisationen Center for Active Design!

”Tenant & Partner is demonstrating their leadership in the global healthy building movement as one of the early adopters of Fitwel in Sweden,” said Lisa Creighton, VP of Strategy and Development at the Center for Active Design. “Their outstanding 2 Star Fitwel certification of Norr Mälarstrand 14 in Stockholm reveals a strong commitment to supporting the health of their 70+ employees and sets a benchmark for advancing health-promoting projects among their client base.”

”Det känns häftigt och stort att Tenant & Partner får motta en internationell utmärkelse för vårt engagemang i att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen. Vi hoppas att vi kan inspirera andra till att se över möjligheterna till att utveckla en mer hälsofrämjande arbetsplats.” säger Evelien Wanders-Plijter, arbetsplatsstrateg på Tenant & Partner och Fitwel ambassadör.

Fitwel hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för hälsa och välmående

”Vårt kontor på Norr Mälarstrand var redan innan Fitwel-certifieringen en väldig fin och hälsofrämjande arbetsplats. Vi har bland annat en fantastisk utsikt över Mälaren, ett läge med bra kommunikationer och infrastruktur som främjar att cykla eller gå till jobbet. Vi erbjuds en bra variation av arbetsplatser, en lounge som är vår naturliga samlingsplats och ett gym som är placerat i hjärtat av kontoret. Fitwel certifieringen har uppmuntrat oss till att göra förbättringar för att främja hälsa och välmående ytterligare. Bland annat har vi implementerat policyer för mat och säkerhet samt uppmuntrat till mer hälsosamma val genom fysiska skyltar och information på arbetsplatsen.” säger Evelien Wanders-Plijter.

I utvecklingsprocessen har vi lärt oss mycket om vad som främjar hälsa på arbetsplatsen, något som är viktigt för oss på Tenant & Partner då vi ständigt letar efter möjligheter att lära oss mer om hur vi skapar de bästa förutsättningarna för värdeskapande arbetsplatser, både för oss själva men framförallt för våra kunder.

Vikten av en hälsofrämjande arbetsplats

Vi lever i en värld där det finns stora hälsoutmaningar i samhället med många livsstilssjukdomar och utmaningar inom mental hälsa. För företag och organisationer kan det skapa stora fördelar att främja hälsa då medarbetare med stort välbefinnande är mer samarbetsvilliga, mer hjälpsamma, mer tidseffektiva och stannar längre i organisationen. Vi ser arbetsplatsen som ett strategiskt verktyg som skapar förutsättningar för våra kunder att nå sina mål och sina visioner.

Vill du veta mer om hur man skapar en hälsofrämjande arbetsplats och/eller om Fitwel kan vara en passande metod för er? Fitwel-certifieringen kan tillämpas på både befintliga och nya lokaler och passar i olika steg av ett lokalprojekt, till exempel för att jämföra lokalalternativ, i designfasen och även efter flytten.

Evelien Wanders-Plijter
evelien.wanders@tenantandpartner.com
+46 76-545 17 02