Posts Tagged ‘engagemang’

Hållbarhet i ett lokalprojekt

Posted on: april 29th, 2019 by Jennie Johansson No Comments

I takt med att vi blir allt mer medvetna om miljö och hållbarhet ökar samtidigt intresset för hållbarhet i våra lokalprojekt. Hållbarhet är en viktig aspekt i utvecklingen av värdeskapande arbetsplatser där vi strävar efter att guida våra kunder till att göra så hållbara val som möjligt för att förbruka mindre resurser.

Så många hållbara val som möjligt

När det kommer till hållbarhet i ett lokalprojekt kan antalet val och beslut vara många. Det kan handla om allt från kollektivtrafik och byggprocesser till KRAV-märkt kaffe eller om en policy för när man förväntas svara på mejl inom organisationen.

– Något förenklat brukar jag säga att ett lokalprojekt består av hundra val, berättar Lina Jandér, hållbarhetsansvarig på Tenant & Partner.

Antalet val varierar såklart från projekt till projekt, men en sak som är säker är att listan kan göras lång. Vi på Tenant & Partner vill hjälpa våra kunder att göra så många hållbara val som möjligt.

Kontorslokaler som visar olika mötesrum. Väggarna har tapeter med växmotiv och inger en trendig känsla

Fyra tips för ett hållbart lokalprojekt

Att ställa om till nya förutsättningar är en självklar del av en hållbar lokalstrategi och en mycket viktig hållbarhetsfråga. För er som är på väg in i ett lokalprojekt och vill göra det hållbart, kommer här tips på fyra enkla saker att fokusera på som kan skapa stor klimatnytta.

1: Utvärdera läget för era framtida lokaler utifrån möjligheter att ta sig till kontoret med kollektiva färdmedel eller cykel
2: Ställ krav på fastighetsägaren avseende miljöklassning av fastigheten, ombyggnation och energiförbrukning
3: Skapa ett inredningskoncept som är hållbart och tillåter återbruk (av både fasta interiörer och lös inredning)
4: Se till att avveckla det ni inte tar med er på ett hållbart sätt

Tillsammans gör vi skillnad!

Önskar ni hjälp med hållbarhetsfrågan i ert lokalprojekt? Eller har ni ytterligare frågor/funderingar kring detta viktiga ämne? Kontakta mig gärna så diskuterar vi vidare:

Lina Jandér, hållbarhetsansvarig, Tenant & Partner
lina.jander@tenantandpartner.com
076-5410214

Top 5 workplace trends

Posted on: februari 1st, 2019 by Jennie Johansson No Comments

As change and development has become a natural part of our everyday life, most organisations face associated challenges. The workplace plays a key role, both strategically and operationally, in staying competitive in today’s world. This blogpost summarises the top 5 workplace trends that are crucial in order to operate in a very complex and unpredictable world.

Work to learn – not learn to work

As tech becomes exponential, we need to foster exponential humanity. We need to start concentrating a lot harder on the things humans are good at and computers are not. According to the McKinsey Global Institute, a fifth of the world’s employees will be replaced by robots, AI, automation or similar in the near future. The World Economic Forum’s “Future of Jobs Report” (2018), estimates that not less than 54% of all employees need to be retrained and develop new competences by 2022.

We live in a more complex world and the only thing we know for certain, is that change is constant. We believe that organisations will focus more and more on development and relearning of skills for their employees. And in the recruitment process they will apply the mindset “seek for lifetime learners”.

New organisational structures

Organisations used to be designed for efficiency and were built around silos. As the world gets more and more connected, everyone is competing against each other, no matter industry and place. Today’s high performing organisations are replacing hierarchies with a network-based structure to support cooperation, engagement, innovation and adoptability. 94% of global organisations report that agile working methods and cooperation, are critical success factors to stay competitive (2).

We believe that the workplace needs to be designed to support new organisational structures by aligning both the physical and the digital and environment, as well as the cultural aspects. We need environments that allows us to act fast and work smarter.

More centralised and streamlined communication

Many workers are struggling with communication overload and increased stress during an average workday. Overflowing inboxes are a problem for many of us and we spend a large part of our day handling emails. The average worker spends as much as one day a week searching for internal information according to IDC. When we can’t find what we are looking for, we interrupt our colleagues, and usually we end up recreating information that already exists.

Many organisations are realising the importance of finding a single platform that unifies different systems, consolidates projects and relevant communication. A platform that ties activities to company goals and empowers employees to work effectively.

2 conference rooms with bright and fun colors. Happy office happy worker

Greater emphasis on work life integration

With all the digital tools that enable employees to work from anywhere, an adequate work-life integration will continue to be a dominant focus for many workers. According to the Randstad Employer Brand Research Report, a good work-life balance is one of the most important considerations that job candidates make when evaluating an organisation. A recent study of FTSE100 and the Standard & Poor’s 500 Index demonstrated that organisations that focus on health, engagement and wellbeing, can get as much as 10 times more back in value from their employees.

We see a trend in that organisations are adopting a holistic view of their employees, and in order to stay competitive, companies will need to prove to employees that health and wellbeing is a shared value.

Experience based offices

The real estate business is no longer about real estate, or at least it soon won’t be. The answer lies in the twin trends of the move from products to services and ownership to access. Increasingly we are moving to an almost post-consumer world, instead we are more interested in being provided with services, experiences and surprises.

Space, as a service, is the future of real estate. It’s not enough to provide a space that people want to come to, it needs to be tailored for the people that will operate within it. Organisations need to think about what experiences they want to offer their employees, customers and partners. The space will also be a crucial aspect in defining your brand – and your brand is what defines your values.

Footnote 1: Deloitte Human Capital Trends (2017), 2: Deloitte Global Human Capital Trends

 

The writer of this blogpost, Sofie Profit, is a workplace consultant at Tenant & Partner.
Don’t hesitate to contact her to find out more about trends and how to create Performing Workplaces®.
sofie.profit@tenantandpartner.com 
+46 76 545 1719

Tenant & Partner ❤ Diwo

Posted on: november 22nd, 2018 by Jennie Johansson No Comments

Tenant & Partner Group AB stärker sin kompetens och leveransförmåga genom att investera i Diwo AB som är en ledande aktör inom den digitala arbetsplatsen. En värld i ständig förändring kräver ett perspektiv där människan och arbetsplatsen, såväl fysisk som digital, är en samverkande helhet. Med våra respektive specialistområden kan vi tillsammans skapa en större värdeskapande kraft hos både medarbetare och organisationer.

Allt handlar om människan

Vårt arbete handlar om att hjälpa våra kunder skapa de bästa förutsättningarna för sina medarbetare att göra ett bra arbete genom den fysiska och digitala arbetsplatsen, samt inte minst genom ledarskapet och kulturen. En värdeskapande arbetsplats skapar engagemang, är effektiv, bidrar till högre produktivitet och främjar hälsa och välmående. En värdeskapande arbetsplats skapar förutsättningar för våra kunder att nå sina mål och sina visioner.

Med starkare resurser och bredare kompetens tar vi ytterligare ett steg mot att förverkliga vår vision – Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.

Två starka varumärken med bred kompetens

I över 26 år har Tenant & Partner hjälpt företag och organisationer med alla typer av fastighets- och lokalfrågor. Alltid med 100% lojalitet till våra kunder som kommersiella hyresgäster. Genom utveckling av både arbetssätt och arbetsplatser skapar Tenant & Partner förutsättningar för ökat välmående, bättre produktivitet och större engagemang.

Diwo hjälper organisationer att jobba smartare genom att möjliggöra den digitala arbetsplatsen. Digitaliseringen sköljer över arbetsplatserna och flertalet organisationer är fast i traditionella arbetssätt där de kämpar med digital och kulturell transformation. Genom beprövad metodik för att anpassa teknik, ledarskap och beteenden skapar Diwo förutsättningar för att öka välmående, engagemang och produktivitet i en allt mer digital värld.

Båda bolagen behåller sina respektive namn och arbetsställen. Diwo har kvar majoriteten av aktierna i Diwo AB.

Några ord från Torbjörn och Gustav

”Jag ser fram emot ett långsiktigt samarbete med ett härligt gäng, där vi med människan i fokus riktar in oss på värdeskapande arbetsplatser! Samarbetet med Diwo går samtidigt helt i linje med Tenant & Partners vision: Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.” säger Torbjörn Eriksson, vd Tenant & Partner.

“För att åstadkomma värdeskapande arbetsplatser krävs ett helhetsperspektiv med människan i fokus som omfattar både den digitala- och den fysiska arbetsplatsen som möjliggörare. Tillsammans med Tenant and Partner kan vi äntligen erbjuda marknaden ett helhetsgrepp inom arbetsplatsproduktivitet.” säger Gustav Molnar, vd Diwo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn Eriksson
Tenant & Partner
Tel: +46 70-920 39 39
torbjorn.eriksson@tenantandpartner.com

Gustav Molnar
Diwo
Tel: +46 72-253 07 98
gustav.molnar@diwo.se