Posts Tagged ‘återbruk’

Hållbarhet i ett lokalprojekt

Posted on: april 29th, 2019 by Jennie Johansson No Comments

I takt med att vi blir allt mer medvetna om miljö och hållbarhet ökar samtidigt intresset för hållbarhet i våra lokalprojekt. Hållbarhet är en viktig aspekt i utvecklingen av värdeskapande arbetsplatser där vi strävar efter att guida våra kunder till att göra så hållbara val som möjligt för att förbruka mindre resurser.

Så många hållbara val som möjligt

När det kommer till hållbarhet i ett lokalprojekt kan antalet val och beslut vara många. Det kan handla om allt från kollektivtrafik och byggprocesser till KRAV-märkt kaffe eller om en policy för när man förväntas svara på mejl inom organisationen.

– Något förenklat brukar jag säga att ett lokalprojekt består av hundra val, berättar Lina Jandér, hållbarhetsansvarig på Tenant & Partner.

Antalet val varierar såklart från projekt till projekt, men en sak som är säker är att listan kan göras lång. Vi på Tenant & Partner vill hjälpa våra kunder att göra så många hållbara val som möjligt.

Kontorslokaler som visar olika mötesrum. Väggarna har tapeter med växmotiv och inger en trendig känsla

Fyra tips för ett hållbart lokalprojekt

Att ställa om till nya förutsättningar är en självklar del av en hållbar lokalstrategi och en mycket viktig hållbarhetsfråga. För er som är på väg in i ett lokalprojekt och vill göra det hållbart, kommer här tips på fyra enkla saker att fokusera på som kan skapa stor klimatnytta.

1: Utvärdera läget för era framtida lokaler utifrån möjligheter att ta sig till kontoret med kollektiva färdmedel eller cykel
2: Ställ krav på fastighetsägaren avseende miljöklassning av fastigheten, ombyggnation och energiförbrukning
3: Skapa ett inredningskoncept som är hållbart och tillåter återbruk (av både fasta interiörer och lös inredning)
4: Se till att avveckla det ni inte tar med er på ett hållbart sätt

Tillsammans gör vi skillnad!

Önskar ni hjälp med hållbarhetsfrågan i ert lokalprojekt? Eller har ni ytterligare frågor/funderingar kring detta viktiga ämne? Kontakta mig gärna så diskuterar vi vidare:

Lina Jandér, hållbarhetsansvarig, Tenant & Partner
lina.jander@tenantandpartner.com
076-5410214

Hållbar avveckling – ett medvetet val som skapar värde i flera led

Posted on: september 13th, 2018 by Jennie Johansson No Comments

Vid en kontorsflytt uppstår ofta stora mängder avfall. Tenant & Partner arbetar alltid för att guida våra kunder mot så hållbara val som möjligt. Vi strävar efter att uppnå resurseffektiva lösningar i alla våra projekt och vet med oss att vi kan bidra till positiv förändring.

– För många av våra kunder är det relativt självklart att försöka tänka på hållbara val. De flesta tycker inte att det känns bra i magen att  kasta möbler som är fullt fungerande. Problemet är oftast att möblerna inte passar i en ny lokal och för ett nytt arbetssätt, säger Sofie Sjölin Johnsson, projektledare på Tenant & Partner.

Maximera återvinningen

Att hitta nytt liv för de möbler som inte längre används är det mest hållbara alternativet. Genom samarbete med flyttfirmor och avvecklingskonsulter kan vi hjälpa våra kunder att sälja de möbler som fortfarande är brukbara och betingar ett värde. Det som inte går att sälja kan istället skänkas till verksamheter som skolor, föreningar och hjälporganisationer.

De möbler som inte går att återbruka varken genom försäljning eller donation går till avfallshantering. För våra kunder är det viktigt att försäkra sig om att avfallet sorteras och hanteras på ett så bra sätt som möjligt.

Verklighetsfakta

Avvecklingen av ett kontor för 350 personer i finanssektorn i södra  Stockholm är ett konkret exempel på vad ett medvetet avvecklingsarbete kan innebära. I detta fall återbrukade vår kund 40% av möblerna och 41%  gick till återvinning.

Genom att källsortera skrot och metaller bidrog företaget med metaller motsvarandes nytillverkningen av 709 st cyklar. Därmed sparades även massor av energi då återvinning av metall endast använder 5 – 10% så mycket energi som det går åt för att utvinna ny. Det brännbara avfallet genererade 101 672 kWh, vilket motsvarar uppvärmningen av 6,78 villor under ett år.

Skapar mervärde

Det ekonomiska utfallet för våra kunder blir ofta positivt vid fokus på hållbarhet i samband med avveckling. I det här specifika fallet genererade försäljningen av möbler ca 500 000 kr, en intäkt som täcker delar av kostnaderna för avvecklingen.

– Genom ett aktivt och medvetet avvecklingsarbete genereras värde till både våra kunder och till samhället, något vi alltid eftersträvar, avslutar Sofie.

Sofie Sjölin Johnsson
Projektledare
Sofie.Johnsson@tenantandpartner.com
070 – 689 96 55