Posts Tagged ‘aktivitetsbaserad arbetsplats’

Vad menar vi med värdeskapande arbetsplatser?

Posted on: januari 22nd, 2019 by Jennie Johansson No Comments

Vår mission på Tenant & Partner handlar om att skapa värdeskapande arbetsplatser, och allt vi gör i alla våra projekt och uppdrag är en del i detta. Men, vad menar vi egentligen med värdeskapande och vilka värden kan det handla om?

Utmaningar

Då förändring och utveckling har kommit att bli en naturlig del av vår vardag finns det några generella utmaningsområden som de flesta organisationer idag står inför:

Och just arbetsplatsen påverkar starkt alla dessa områden.

Värdeskapande på lång sikt

Med arbetsplatsen syftar vi på en helhet där både den fysiska och digitala arbetsplatsen hänger tätt ihop med kultur och ledarskap. Alla delar är högst beroende av varandra och själva samordningen av dessa är en av nycklarna till värdeskapande arbetsplatser. En annan viktig nyckel handlar om att arbeta med arbetsplatsen som en process. Kontinuerligt följa upp, anpassa och utveckla, både helheten och de separata delarna, så att arbetsplatsen fortsätter att skapa värde över tid och inte bara i början efter en förändring.

Människan i fokus

Utgångspunkten är av största vikt och den hittar vi i organisationens mission, vision, strategi och mål, samt inte minst hos själva medarbetarna och deras behov. Arbetsplatsen handlar i grund och botten om att få medarbetarna att vilja och kunna göra ett så bra arbete som möjligt, och de flesta medarbetare idag längtar verkligen efter en arbetsplats som både inspirerar och stödjer deras arbete på ett bättre sätt.

Hur bidrar vi till värdeskapandet?

Våra kunders utgångslägen och behov är unika, detsamma gäller deras målsättningar både generellt och med arbetsplatsen specifikt. Vi möter varje kund där hen är och leder därifrån. Vi utvecklar arbetsplatser och arbetssätt för att skapa förutsättningar och realisera dessa, samt inte minst för att bibehålla dem över tid. Det kan handla om att:

cirkel som beskriver värdeskapande arbetsplatser i tre delar. Ledarskap och kultur, digital arbetsplats, fysisk arbetsplatsPerforming Workplaces®

För oss är en värdeskapande arbetsplats något som skapar engagemang, är effektiv, bidrar till högre produktivitet och främjar hälsa och välmående. En värdeskapande arbetsplats skapar även förutsättningar för våra kunder att nå sina mål och sina visioner.

 

Om du vill veta mer, hör av dig till mig eller någon av mina kollegor så att vi kan skapa värde tillsammans!

Kati Barklund, arbetsplatsstrateg, Tenant & Partner
kati.barklund@tenantandpartner.com
070-669 96 86

Ny kollega ansluter Workplace Strategy

Posted on: maj 25th, 2018 by Jennie Johansson No Comments

Senaste kollegan att ansluta till Tenant & Partner heter Sanna Ridhagen och kommer att förstärka kompetensgruppen Workplace Strategy genom bred erfarenhet av förändringsledning ur flera perspektiv. Senast arbetade Sanna hos Folksam som förändringsledare med fokus på införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt inom organisationen.

Utanför arbetet gillar Sanna att umgås eller vara ensam. Lika mycket som hon tycker om att äta goda middagar med vänner och familj och engagera sig i sina tre barns aktiviteter, älskar hon att vara för sig själv för att reflektera, samla kraft, läsa och lyssna på poddar.

Vad fick dig att söka dig till Tenant & Partner?

Jag var deltagare på ett frukostseminarium kring framtidens organisationer där jag fick jag höra om Tenant & Partners resa in i en nätverksbaserad organisation vilket väckte mitt intresse. Jag såg att det fanns en möjlighet att få gifta ihop alla mina kompetenser och intressen på ett och samma ställe. Att få vara med i detta bygge är en ynnest.

Vad hoppas du kunna tillföra i din roll?

Erfarenhet från mina tidigare arbeten som projektledare, förändringsledare, affärsutvecklare, organisations- och ledarutvecklare samt chef i olika roller samt erfarenhet från olika organisationer, branscher och företag. Kunskapsmässigt kan jag bidra specifikt med Change Management, organisations- och ledarfrågor samt ABW. Sedan ser jag verkligen fram emot att få bli ”tillförd” massor med kompetens från andra grymma kollegor.

Vad anser du är det mest intressanta vad gäller ”Aktivitetsbaserad arbetsplats”?

Att det påverkar allt i ett företags system. Som med all förändring, brinner jag för att förflytta människors mind-set och uppfattning om hur saker är, och få dem att se vad det kan bli. När man ser ”klonket” hos människor och de börjar agera på ett nytt sätt, då känns det extra roligt. Att kunna bidra till ett företags moderniseringsresa är otroligt givande.

Vi ser fram emot att få ta del av Sannas kunskaper som är direkt kopplade till vår vardag hos Tenant & Partner, både internt och såklart externt till våra kunder. Varmt välkommen Sanna!

 

Vad är egentligen en aktivitetsbaserad arbetsplats?
Läs mer i vår guide som ni hittar HÄR