Stegräknaren är död!

Tiden är förbi då stegräknaren och obligatoriska stenhårda tester på Bosön var svaret på en hälsosam arbetsplats. Det är dags att på allvar börja se hälsa ur ett större perspektiv. Hälsa, lycka, engagemang och motivation hänger tätt samman och det är först när vi börja ta hänsyn till både knopp, kropp och själ som vi åstadkommer ett långsiktigt och hållbart resultat. Motion och rörelse är jätteviktigt och en av mina största passioner i livet, men det gäller att inse att detta bara är en pusselbit av flera.

Mitt mål är att Tenant & Partner ska vara den mest attraktiva arbetsplatsen där människor mår bättre och utvecklas snabbare än någon annanstans. Hos oss skall alla känna sig inkluderade och varje medarbetare skall bli mött där han eller hon är. Och det gäller även på hälsoområdet.

Hälsa, en självklar del av företagets strategi

Jag tror att det är viktigt att involvera hälsa och välmående i bolagets strategi. I visionen, som ska ge uttryck för ambition över lång tid, måste det framgå vad vi har för syn på dessa frågor. Likaså måste hälsa återspeglas i bolagets värderingar. En PowerPoint har aldrig gjort någon frisk men det är viktigt att kunna förmedla vilka beteenden vi vill uppmuntra.

De tre goda hörnpelarna

Ett vettigt spelsystem

Först och främst måste organisationen ha ett vettigt spelsystem. Spelsystemet för mig är principerna för hur man driver företaget. Viktiga delar är t.ex. hur bolaget är organiserat, vilka ledarprinciper som tillämpas och hur verksamheten styrs och följs upp. Målen och arbetsbelastning måste vara rimliga och det måste finnas stöd på vägen. Kör man slut på sina medarbetare så spelar det ingen roll vad man gör i övrigt. En annan viktig komponent är möjligheten för medarbetarna att få organisera sitt arbete själv och att det finns delaktighet i beslut som det är rimligt at ha påverkan på.

En varm, tillåtande kultur

Det är sedan länge känt att en av de kanske viktigaste komponenterna i långsiktig välmående är kvaliteten på de relationer man har. Detta är skälet till att kulturen är helt avgörande för hur vi mår. Frågan man bör ställa sig är; vad behöver vi göra för att skapa en organisation som präglas av kamratskap, respekt och en inkluderande attityd. Tillitsfulla relationer är dessutom det som har störst koppling till effektiva samarbeten vilket alla organisationer dreglar över.

Kropp och själ i harmoni

Den sista komponenten är det som vi kanske vanligen lägger i begreppet hälsa. I den här hörnpelaren hittar vi mat, sömn, meditation och så klart alla friskvårds- och mindfulnessaktiveter som vi ordnar både under och efter arbetstid. Jag tror inte det går att tvinga på någon hälsa, men däremot kan vi erbjuda en miljö och olika aktiviteter för att skapa en kultur där man vill leva hälsosamt. Jag är övertygad om att alla innerst inne vill vara lyckliga och må bra, och för mig som ledare handlar det om att locka fram den drivkraften.

/Torbjörn Eriksson, VD

Så lyckas du med ett hälsofrämjande ledarskap  Vad innebär en välmående arbetsplats? Kostnadsfri guide
jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]