Möter er arbetsplats medarbetarnas behov?

Personligen har jag alltid jobbat i varianter av öppna och flexibla kontorslandskap och jag har många gånger valt att arbeta hemifrån för att kunna fokusera och ”få någonting gjort”. Hemma vid köksön har jag trots dålig belysning, obekväm stol och strul med uppkoppling, upplevt att jag är mer effektiv. Det är en tydlig varningssignal på att arbetsplatsen inte kan skapa de förutsättningar som krävs för mig att vara effektiv.

Anpassa arbetsmiljön till aktivitet – inte tvärtom

Det är därför många i dag som pratar om arbetsplatser som är utformade efter medarbetarnas behov och verksamhetens aktiviteter. Kontor som är inredda på ett sätt som passar företagets kultur och som inspirerar medarbetarna till att göra ett bra jobb.

Nu har jag förmånen att vara på en arbetsplats som svarar mot mina behov när jag ska utföra mitt arbete. Jag kan sitta med olika kollegor i olika miljöer beroende på vad vi ska åstadkomma just där och då. Om jag behöver kan jag sitta i ett tyst rum och om jag vill dela arbetsmiljö med någon finns alltid den möjligheten. Men framförallt känner jag mig respekterad och trygg med att veta hur jag och mina kollegor ska bete oss mot varandra för att var och en ska ha förutsättningar att ha en bra dag på jobbet.

Alla har olika behov

Vi har insett att allt från inredning och arkitektur till utformning och inneklimat faktiskt påverkar hur produktiva vi är. Mer än vad vi tror faktiskt. Gröna växter, olika färger, trevliga arbetsstationer, variation i arbetsmiljön och ett syrerikt klimat gör skillnad.

Arbetsplatsen kan exempelvis ha en tyst zon för de som måste koncentrera sig, alternativt en möteszon där de som behöver samarbeta kan sitta. Eller stå! Den kan innehålla rum avsedda olika typer av samtal och arbete och lounger för samvaro och uppgifter som kräver mindre koncentration.

Medarbetarna får själva, från stund till stund, välja var de tror de kan utföra sitt jobb på bästa sätt och var de faktiskt trivs bäst vad gäller möbler, färg och form. Det i sin tur, resulterar i att de blir effektivare och gör ett bättre jobb.

/Annalena Norhammar, Managementkonsult

Vad är en aktivitetsbaserad arbetsplats?  Få en inblick i en ny version av kontorslandskapet  Kostnadsfri guide Hämta
jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]