Mindfulness – för ett vänligare, friskare och effektivare arbetsliv

Vad är mindfulness?

Det är ingen hemlighet att vi lever i en ständigt uppkopplad värld där stress har blivit en del av vardagen. Mindfulness handlar om att lära sig vara medveten och närvarande i nuet. Det hjälper oss att behålla tankarna i nuet istället för att låta uppmärksamheten försvinna bort i oro och dagdrömmar – till det förflutna eller till framtiden. Genom att träna mindfulness minskar stressen och det fysiska och mentala välbefinnandet ökar. Likaså känslan av glädje och tillfredsställelse, både privat och i arbetslivet.

Mindfulness och Tenant & Partner

Jag är helt övertygad om att mindfulness hjälper oss att bli ett vänligare och friskare företag. Det finns dessutom forskning som visar att mindfulness hjälper oss att utnyttja en större del av hjärnans kapacitet. Vi blir med andra ord smartare. Det är ett verktyg för att hjälpa både de enskilda individerna och oss i organisationen som helhet.  

Det var för två år sedan som jag bestämde mig för att införa mindfulness i företaget. Jag valde att börja med våra ledare. Alla har så klart inte samma förutsättningar, men jag gjorde det obligatoriskt för ledarna att delta. Jag har en stark tro om att du måste lära känna dig själv och ha förmågan att leda dig själv för att kunna leda andra. Programmet togs emot jättepositivt och efter att ha fått med ledningsgruppen på tåget kunde vi fortsätta resan med alla medarbetare. Bland medarbetarna har det aldrig varit obligatoriskt att delta, så vi är väldigt glada att 95% av företaget vill vara med.

Lyckas med mindfulness i företaget

Vi spenderar mer tid på jobbet än hemma med våra nära och kära. Min allra största drivkraft som ledare är att skapa en arbetsplats som är så varm och tillåtande som möjligt. Mindfulness har hjälpt våra medarbetare att kunna utföra sitt jobb under större avslappning och dessutom ta med sig det i övriga livet.

Jag skulle vilja påstå att det är omöjligt att lyckas bli ett vänligare, friskare och smartare företag om mindfulness genomförs som en isolerad enhet i organisationen. Det måste integreras i hela företagskulturen. Börja på ledningsnivå och diskutera varför mindfulness är viktigt för er. Fortsätt med att hitta små delar där mindfulness kan appliceras på dagliga aktiviteter för att på sikt kunna integrera det i hela företagskulturen. Det är nyckeln för att lyckas. Vi inleder exempelvis många av våra större möten med en kort stunds meditation.

Som konsulter utsätts vi för mycket krav och umgås i ett ständigt jättebrus. Resultaten som vi skapar är helt beroende av vår förmåga att etablera och upprätthålla relationer baserade på ömsesidigt förtroende.

Mindfulness stöttar oss i våra möten med andra människor och hjälper oss att vara ickedömade och nyfikna. Tack vare det skapar vi både varmare och mer äkta relationer. Resultaten kommer på köpet.

/Torbjörn Eriksson, VD

Så lyckas du med ett hälsofrämjande ledarskap  Vad innebär en välmående arbetsplats? Kostnadsfri guide
  • Arbetsplats
  • Flytt
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • Övrigt
  • 2019-10-16

Coworking – ett koncept som funkar för alla företag och organisationer?

Coworking är en omtalad trend som har stor inverkan på dagens arbetsliv för många företag, organisationer och dess medarbetare. Vi på Tenant & Partner utvecklar tillsammans med våra kunder förutsättningar för Performing Workplaces®, eller som vi säger på svenska – värdeskapande arbetsplatser, och vi får ofta frågan om coworking är något som konkurrerar med vår […]