Kultur äter strategi till frukost, eller?

Förra veckan såg jag ett citat på LinkedIn från Peter Drucker. Citatet löd ”Culture eats strategy for breakfast”. Innan jag ger mig på Druckers citat (alla kan ha en dålig dag) så får jag konstatera att Drucker har skrivit och tänkt en hel del bra saker. Och som min kloka mamma brukar säga; de meriter de har ska de få behålla. Med det sagt, låt oss bena lite i citatet. Drucker inbjuder oss att välja mellan kultur och strategi men frågan är om man kan, och framför allt om man bör behandla dessa två komponenter separat i ett företagssystem?

Jag tror inte det. Jag tror att den önskade kulturen måste vara en integrerad och central del i varje organisations strategi. Låt oss titta på komponenterna var för sig och sedan undersöka hur dessa hänger ihop.

Vad är strategi?

Vi börjar från början. Vad är en strategi? Det finns många och komplicerade beskrivningar men om jag t.ex. ska besöka Kina så är det förmodligen en bra strategi att ta flyget. Åtminstone idag. För 100 år sedan hade vi varit förlitade till tåg eller sjöfart och ännu tidigare häst och vagn. En strategi svarar således på hur vi tar oss från en position till en annan. Valet av strategi påverkas av vilka valmöjligheteter vi har vid det aktuella tillfället. Ingen ”rocket science”.

Vad är kultur?

Även här finns det spaltkilometer skrivet men jag tror att kultur enklast beskrivs som våra samlade beteenden. Både önskade och oönskade. Jag skulle dock vilja vidga kulturbegreppet lite och addera organisationens attityder och värderingar. Helt enkelt vad vi tänker, vad vi känner och vad vi faktiskt gör. Uttrycker jag mig lite mer ”blommigt” så kanske kulturen bäst kan beskrivas som företagets ”själ”. 

Strategi och kultur borde äta frukost tillsammans 

Eftersom ingen organisations framgång kan tillskrivas enskilda individer så behöver vi sluta oss till att all framgång uppstår genom samarbete. Fruktbara och värdeskapande samarbeten i sin tur uppstår när relationerna präglas av tillit, respekt och ömsesidigt förtroende. Kan det verkligen vara ett alternativ att inte ha med dessa kulturella delar i en strategi?

Låt mig ösa på lite mer på samma tema. Det finns inget företag eller organisation som inte ”dreglar” över att attrahera och behålla engagerade medarbetare. Och det är inte så konstigt. Organisationer med engagerade medarbetare är mångfaldigt mer framgångsrika på alla plan än organisationer med mindre engagerade medarbetare. Och vad driver då engagemang? Här är forskningen tydlig. Det handlar om kvaliteten på relationerna på arbetsplatsen, om möjligheten att utvecklas och en möjlighet att organisera sitt arbete själv. Engagemang är också starkt kopplat till att vi delar en tro på organisationens uppdrag och att arbetsplatsen präglas av en tillåtande och inkluderande atmosfär. Rätt självklart när man tänker på det. 

Vår strategi är och har alltid varit att bygga en kultur bestående av de nöjdaste och mest engagerade medarbetarna. Parallellt med att mäta kundnöjdhet har vi även i 10 år konsekvent mätt hur våra medarbetare uppfattar vår kultur och 2008 blev vi utsedda till Sveriges bästa arbetsplats. Allt hänger ihop. Vi har helt enkelt inte råd att inte ha önskad kultur som del av organisationens centrala strategi.

Vill du veta mer om hur man byggen en stark, varm och högpresterande kultur så kommer jag gärna ut och delar mina erfarenheter med er ledningsgrupp. Eller varför inte äta en frukost ihop?

/Torbjörn Eriksson, VD

Så lyckas du med ett hälsofrämjande ledarskap  Vad innebär en välmående arbetsplats? Kostnadsfri guide

jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]