Japanska forskare besöker Tenant & Partner

Professorerna Mieko Takahashi, Kyoko Yoshizumi, Onode Setsuko och Tomoko Matsuda besökte tillsammans med tolken Sawako Akune Tenant & Partners Lisa Vik och Conny Johansson.

Nyligen hade vi på Tenant & Partner ett celebert besök: fyra japanska professorer besökte kontoret som ett led i sin forskning kring balans i arbetslivet (eller som man säger på engelska: work life balance).

Inom Tenant & Partner har vi alltid lagt stort fokus på att skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra. Tidigare innebar detta att vi erbjöd medarbetarna vidareutbildning och uppmuntrade dem att ägna sig åt sport. Idag har vi ett mer holistiskt synsätt när det gäller hälsa: vad är det som påverkar en individs fysiska, mentala, sociala och spirituella hälsa? Vad är det egentligen som skapar engagemang, lust och arbetsglädje?

Som jag ser det måste vi sluta prata om att vi ett arbetsliv och ett privatliv. Faktum är att vi bara har ett liv, och i det ska vi få plats med arbete, familj, fritidsintressen och allt annat som vi bryr oss om. Istället för att prata om work life balance har vi på Tenant & Partner därför börjat fokusera på worklife integration: vi undersöker hur varje enskild medarbetare ska få plats med sina värderingar inom ramen för företagets värderingar.

Vårt mål är att hjälpa varje individ att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar till att uppnå sin fulla potential, något som är till gagn för såväl den enskilda medarbetaren som företaget och i slutänden även våra kunder.

Vi har fått en hel del uppmärksamhet till följd av det här arbetet: Tenant & Partner har till exempel vunnit framskjutna placeringar på listan över Sveriges bästa arbetsplatser de senaste nio åren, och själv blev jag nyligen utnämnd till ”Årets hälsofrämjande chef” av tidningen Chef.

Självklart är jag stolt över dessa utmärkelser, men vi är ännu bara i början av den här resan. Jag tror att vägen framåt går via samarbete – genom att vi på Tenant & Partner delar med oss av det vi lärt oss till företag och individer i vår omgivning, samtidigt som vi vinner insikter genom att ta del av hur andra arbetar och tänker kring de här frågorna.

Nu har vårt arbete tydligen givit klang ända bort till Japan, något som gör mig oerhört glad. Fyra japanska professorer hörde av sig och ville intervjua oss, och vi tog självklart mer än gärna emot dem.

Sedan mer än 20 år har man i Japan forskat kring balans i arbetslivet och man har länge sett Sverige som ett föregångsland när det gäller att åstadkomma en bra balans mellan arbete och fritid.

Japan ligger långt efter Sverige och det går trögt med att genomföra förändringar, berättade professor Mieko Takahashi under besöket. Det är till exempel svårt för kvinnor att göra karriär trots att lagstiftningen finns på plats. Inom det japanska näringslivet råder en kultur som uppmuntrar medarbetare att arbeta långa arbetsdagar. Detta gör det svårt att ha små barn och arbeta, så många kvinnor väljer att säga upp sig när de bildar familj.

Mieko Takahashi har därför tillsammans med sina kollegor Kyoko Yoshizumi, Onode Setsuko och Tomoko Matsuda inlett en studie som omfattar företag i Sverige, Tyskland och Holland. De intervjuar företrädare för företag som kommit långt inom området och ställer frågor kring hur företagen ser på balans i arbetslivet, föräldraledighet, möjligheter till flextid, att arbeta hemifrån och mycket annat.

Man kan konstatera att man i det japanska näringslivet ligger oerhört långt efter Sverige i dessa frågor. Förhoppningsvis kommer professorerna genom sin forskning att kunna hjälpa landet att ta några steg i rätt riktning.

jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]