Hyresgäster och hyresvärdar står längre ifrån varandra

Fler och fler hyresgäster oroar sig för påverkan från infrastrukturprojekt och fastighetsägarna förväntar sig allt högre hyror. Det och mycket mer reflekterar Kristoffer Kruse på Tenant & Partner kring när han ger sin syn på Göteborgs lokalhyresmarknad.

Kan du se några särskilda trender på hyresmarknaden i Göteborg just nu?

– Generellt så sker det inga större trendbrott på kontors­hyresmarknaden i Göteborg i dagsläget. Marknaden präglas fortfarande av mycket låga vakanser och hyresnivåerna fortsätter att röra sig uppåt. Samtidigt är tillväxten i Göteborg urstark och efterfrågan på moderna kontorslokaler är fortsatt väldigt stor. Detta resulterar tyvärr i en allt större inlåsningseffekt för många företag, framför allt för de som har behov av ­något större kontorsytor. Högst upp på önskelistan ­hittar vi fortfarande flexibla och effektiva lokaler då trenden mot mer verksamhetsanpassade arbetssätt (ABW) är fortsatt stark.

– Något som har blivit tydligare är att fler och fler hyresgäster i dag oroar sig för hur alla infrastrukturprojekt i staden kommer att påverka deras verksamhet, främst bygget av Västlänken. Detta blir en allt vanligare frågeställning att ta hänsyn till när vi tittar på framtida lokaliseringar. Arbetet med Västlänken har redan börjat skapa oreda, om än i liten utsträckning, och det har ökat medvetenheten om att vi kommer påverkas av det både i närtid och en lång tid framöver.

Var finns det lediga lokaler?

– Det är tyvärr inte helt lätt att ge ett bra svar på den frågan i dagsläget. Att hitta moderna, effektiva lokaler inom områden med god kommunikation är helt klart en utmaning. Speciellt om man söker efter lokaler från 2 000 kvadratmeter och uppåt med inflyttning i närtid. De områden som kan erbjuda den typen av ytor är främst Högsbo/Sisjön och Gamlestaden. Om man där­emot söker efter mindre kontorslokaler, upp till cirka 500 kvadratmeter, går det att hitta inom i stort sett alla delområden i staden. Undantaget är möjligtvis Lindholmen som just nu är den delmarknad som vi upplever som svårast.

Hur har hyresnivåerna utvecklats under året, och hur tror du att det blir nästa år?

– Under första halvåret fortsatte hyrorna uppåt i samma takt som de gjort de senaste åren. Däremot verkar det som att vi kommer se en något större prisuppgång under innevarande halvår, framför allt i centrum. För 2018 är det rimligt att tro att vi kommer se fortsatt stigande hyror. Tillskottet av nyproduktion under 2018 är inte tillräckligt stort för att påverka hyresnivåerna nedåt vilket i så fall innebär att det krävs att efterfrågan minskar, så länge som konjunkturen håller i sig verkar det scenariot inte så troligt.

– Det är tydligt att många fastighets­ägare förväntar sig allt högre hyror både inom CBD och i övriga centrala delar vilket syns på de indikativa hyresnivåerna, samtidigt som hyresgästernas förväntningar inte utvecklas på samma sätt. ­Resultatet blir att hyresgäster och hyresvärdar i dag står längre ifrån varandra än tidigare och processen fram till en överenskommelse kräver ofta ett ökat inslag av kompromisser i lokalanpassningar med mera.

Vilka konsekvenser får marknadsläget för hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation?

– När marknaden inte kan erbjuda det som efterfrågas tvingas många hyresgäster i dag att se över möjlig­heterna i sina befintliga lokaler för att försöka klara sin egna tillväxt. Lösningen blir då ofta att genomföra relativt stora ombyggnationer för att uppnå ett mer effektivt lokalutnyttjande istället för att flytta till nya lokaler. Processen att genomföra omfattande ombyggnationer samtidigt som man bedriver verksamhet i lokalerna är en stor utmaning och ställer stora krav på hur man planerar projektet. Önskvärt är såklart om det finns evakueringslokaler men tyvärr erbjuder dagens marknadsläge inte alltid den möjligheten.

Källa: Lokalnytt. https://www.lokalnytt.se/artiklar/2673/hyresgaster-och-hyresvardar-star-langre-ifran-varandra

 

Frågorna ni måste ställa er innan ni gör ett lokalbyte  Guiden med frågorna du måste besvara innan du påbörjar flytten Kostnadsfri guide
  • Hyresmarknaden
  • Juridiskt
  • Lokaler
  • 2023-03-13

Tuffare tider kräver en kostnadseffektiv lokalstrategi – hög tid att se över hyresavtalen

I ett allt tuffare ekonomiskt klimat får organisationer och hyresgäster en annan ekonomisk verklighet att förhålla sig till än tidigare. Inflationen stiger och hyran som ofta är kopplad till konsumentprisindex, sticker i höjden. Pandemin har dessutom gjort att arbetsplatserna idag används på ett nytt sätt. Människors vanor och beteenden har förändrats vilket gör att många […]

Förväntade hyreshöjningar
  • Hyresmarknaden
  • 2022-10-26

Förväntade lokalhyreshöjningar – vad händer nu?

Världsekonomin har drastiskt förändrats under året. Ett pågående krig i Europa, globala leveransproblem och en stundande konjunkturförändring förändrar även fastighetsbranschen. Varje årsskifte prisjusteras de flesta hyresavtal mot index. Inför nästa år, 2023, väntar stora hyreshöjningar, sannolikt cirka 10%, enbart baserat på index. Fastighetsbranschen tillämpar olika indexmodeller. Vanligast förekommande är KPI-index (konsumentprisindex). Sedan februari 2022 är […]

Anna Engblom och Therese Widin
  • Hyresmarknaden
  • Inspiration
  • 2022-04-21

Trender och spaningar på hyresmarknaden i post-pandemitider – hyresgästrådgivarnas perspektiv

Allt fler förtag fattar nu beslut kring sin lokalsituation efter att befunnit sig i beslutskoma under pandemin, vilket har skapat en ökad rörelse på hyresmarknaden. Fastighetskonsulterna Anna Engblom och Therese Widin på Tenant & Partner delar här med sig av trender och spaningar på hyresmarknaden i post-pandemitider – utifrån hyresgästrådgivarnas perspektiv. Vilka trender och spaningar […]