Hur främjar vi hälsa och välmående på arbetsplatsen?

Den 22 februari höll vi vår 20:e Morning Boost där Evelien Plijter, konsult och ansvarig för hälsoforum hos Tenant & Partner, talade om betydelsen av hälsa och välmående på arbetsplatsen. Efter presentationen följde en interaktiv workshop med alla deltagarna.

Varför är det viktig att fokusera på hälsa och välmående på arbetsplatsen?

Vi spenderar en stor del av livet på jobbet. Globala trender visar stigande sjukvårdskostnader, en åldrande befolkning och ökande livsstilssjukdomar. I Sverige uppgår samhällets kostnader för sjukskrivningar till 57 miljarder kronor enligt en ny rapport från Försäkringskassan (i). Sedan 2010 har antalet sjukskrivna med utmattningssymtom på grund av stress sexdubblats (ii). Välmående är det subjektiva tillståndet att vara hälsosam, glad, nöjd, bekväm och nöjd med sin livskvalitet. Hälsa är inte bara sjukfrånvaro utan också ett integrerat begrepp av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande.

Vi behöver samarbeta för att främja hälsa

För att säkerställa att det finns ett gemensamt mål kring hälsa i organisationen kan vi ställa oss ett antal frågor. Vad är organisationens vision och strategi? Hur kan vi koppla vår hälsostrategi till dem? Hur kan alla delar av organisationen samarbeta för att skapa bäst upplevelse på arbetsplatsen? Trender visar uppkomsten av en ny roll som benämns som CWO, Chief Workplace Officer. Denna är ansvarig för allt som handlar om arbetsplatsen.

Vad kan vi göra för att främja hälsa och välmående?

Under workshopen delade vi idéer med varandra om hur vi tillsammans kan bidra till fysisk, mental och social hälsa.

Ett urval av vad vi kom fram till:

Fysisk hälsa: vattenstationer, aktiv design, att ha möjlighet till träning, att kunna påverka sin egen arbetsplats, att ha en hälsomentor och att kunna boka ett promenadmöte.

Mental hälsa: ljusrum, tysta rum, växter, möjlighet att ta en tupplur, föreläsningar om stress och kost, ledarskap med främjande av personalens hälsa, att ge och få feedback och att ha autonomi.

Social hälsa: långsam kaffemaskin så att man träffar varandra, sociala sammankomster planerade av anställda, kreativa och varierande möten, delat ansvar, gemensamma spelregler om mail och möten och kunskapsdelning.

Det var verkligen inspirerande att dela kunskap och erfarenhet kring hur vi tillsammans kan skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Vi ser fram emot att jobba vidare med alla bra insikter från dagen. Stort tack till alla drygt 40 deltagare som var med och bidrog med härlig energi och engagemang!

Om ni har frågor/idéer eller vill samarbeta för att tillsammans skapa en arbetsplats som främjar hälsa och välmående – ta gärna kontakt med oss!

Evelien Plijter
Konsult inom Workplace Strategy
evelien.plijter@tenantandpartner.com
076-545 17 02

__

i) https://www.sydsvenskan.se/2017-10-23/kostnaden-for-sjukskrivningar–57-miljarder

(ii) https://www.expressen.se/nyheter/sexdubblering-i-antal-sjuka-pa-grund-av-stress/

Därför påverkar arbetsplatsen effektiviteten  Nöjdare medarbetare är mer effektiva! Kostnadsfri guide
Facility management
  • Arbetsplats
  • Facility management
  • Inspiration
  • 2021-12-21

Facility management – Tenant & Partner som strategisk rådgivare och guldpartner

Dagens arbetsplats och arbetsmiljö handlar inte enbart om den fysiska platsen utan har blivit en alltmer komplex fråga. Facility management har en betydande roll för att skapa arbetsplatser där medarbetare trivs och får energi samtidigt som det ger förutsättningar till ökad produktivitet och större konkurrenskraft. Så kan FM bidra till välmående och värdeskapande arbetsplatser Allt […]