Hur är läget i Göteborg?

I många delar av Göteborg råder det fortfarande brist på attraktiva och effektiva lokaler. Kristoffer Kruse, fastighetskonsult på Tenant & Partner, beskriver marknadsläget på lokalhyresmarknaden i Göteborg.

Lågt utbud driver upp hyresnivåerna

Det råder brist på attraktiva och effektiva lokaler i många delar av Göteborg, inte minst i stadens mest centrala delar. I Göteborg görs för närvarande stora satsningar på nybyggnationer och utvecklad infrastruktur. Byggplanerna för staden är många men det kommer att dröja ytterligare ett par år innan några nya och större kontorsprojekt når marknaden. Dessförinnan spås hyresnivån öka ytterligare innan den stabiliseras när de nya objekten når marknaden. Äldre byggnader kommer framöver att vara i behov av större renoveringar för att behålla sin attraktionskraft.

En lågkonjunktur kan dock skapa helt andra utfall med minskad efterfrågan i kombination med ett ökat utbud, vilket kan leda till sjunkande priser. På grund av det låga utbudet av lokaler är det idag än mer viktigt att skanna av hela marknaden och få kännedom om alla potentiella lokaler som finns tillgängliga. Detta är viktigt för att säkerhetsställa att man hyr den bäst lämpade lokalen för sin verksamhet men även för att kunna konkurrensutsätta fastighetsägarna i en förhandling.

Nybyggnationer kan innebära konsekvenser för hyresgästerna

Att som hyresgäst känna till vilka utvecklingsplaner som finns för närområdet på några års sikt och vilka eventuella konsekvenser de kan föra med sig kan vara värdefullt. Inte minst med tanke på att byggnationerna kan pågå under flera år vilket kan ha inverkan på verksamheten, innebära omdirigering av trafik, buller med mera. Det kan vidare vara bra att känna till vilka skyldigheter och rättigheter man har som hyresgäst under de här förutsättningarna.

Vill du veta mer eller träffas för ett möte?

Kontakta

Kristoffer Kruse
Fastighetskonsult
kristoffer.kruse@tenantandpartner.com
076-545 17 00

Hyresgästens skyldigheter och rättigheter  Skyldigheter och rättigheter i rollen som hyresgäst. Hämta guiden
jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]