Högre hyresnivåer kräver en tydlig strategi

Den senaste tiden har rekordhyror för kontorslokaler och låga vakanser i centrala Stockholm varit aktuella diskussionsämnen. På 1,5 år har topphyresnivåerna stigit med ca 30 % och vi ser idag topphyror på nivåer kring 8000 kr/kvm. Trots att vi nu kunnat se en viss avmattning i hyrestillväxten förväntas topphyrorna att stiga ytterligare under 2017. Denna utveckling på kontorshyresmarknaden kräver att företag har en genomtänkt strategi med god framförhållning i lokalfrågan.

Fastighetsägarna gynnas av utvecklingen

Fastighetsägarna har den senaste tiden fått åtnjuta en betydande värdetillväxt i fastighetsbestånden i takt med rekordlåga vakansnivåer. Detta guldläge för fastighetsägarna har skapat ökade incitament för dem att säga upp sina hyresgäster för hyreshöjning.

Konsekvenser på marknaden

Förändrade förutsättningar på hyresmarknaden medför att vi under kommande år kan förvänta oss en betydligt större andel uppsagda hyresavtal. Vi kommer sannolikt även att se en större geografisk spridning med omflyttning av verksamheter på sikt, där en del verksamheter med kontorsytor i centrala lägen kommer att behöva se sig om efter nya lokaler utanför innerstaden. Med högre hyresnivåer är det viktigt för verksamheter att säkerhetsställa en optimerad och effektiv användning av sina lokalytor. Företag kommer i större utsträckning utvärdera vad de betalar för med målet att optimera och effektivisera sina arbetsplatser.

Se över ert lokalbehov

Det är centralt att se över verksamhetens behov och utreda hur väl lokalerna tillgodoser behoven. En sådan behovsanalys ger uppkomst till ett antal frågor som blir allt viktigare att reflektera kring. Används lokalen på ett effektivt sätt? Finns det ytor i lokalen som inte nyttjas? Kan lokalen optimeras genom ett utvecklat arbetssätt? Vilken beläggning har arbetsplatserna?

Frågorna som uppkommer kan föranleda vidare analys och utvärdering av vilka behov och förutsättningar som finns på arbetsplatsen och vilka handlingsalternativ som finns för verksamheten. Det blir viktigare än på mycket länge att ha framförhållning och en tydlig strategi i lokalfrågan.

Vill du ha mer information eller träffas för ett möte?

Kontakta

David Lundkvist
Ansvarig för analys & Fastighetskonsult
david.lundkvist@tenantandpartner.com
076-545 17 24

Jesper Trotzig
Partner
jesper.trotzig@tenantandpartner.com
073-350 24 34

Så kan en förstudie hjälpa er  En förstudie är en bra utgångspunkt för alla lokalrelaterade projekt och kan  vara nyckeln till en framgångsrik resa Kostnadsfri guide
jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]

  • Övrigt
  • 2020-04-21

Tenant & Partner åter på prispallen när Sveriges bästa arbetsplatser korats!

För trettonde året i rad har Tenant & Partner blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi är lite extra stolta över att åter vara tillbaka på prispallen med årets 3:e-plats! Great Place To Work®, världens största arbetsplatsstudie, kartlägger medarbetarnas upplevelse av rättvisa, trovärdighet, respekt, stolthet och kamratskap på arbetsplatsen. Tacksamhet I slutet av […]