Hållbart kontor som stödjer verksamhetsutvecklingen

Naturvårdsverket flyttar till nya lokaler i Hammarby Sjöstad

Naturvårdsverket har tecknat ett grönt hyresavtal om 7 700 kvm i det, av Fabege, nystartade projekt Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad med planerad inflytt våren 2019. Tenant & Partner har varit rådgivare åt Naturvårdsverket genom processen, från behovsanalys genom lokalsökning till undertecknat hyresavtal.

– För Naturvårdsverket var det viktigt att man nästa avtalsperiod har en lokal som stödjer ett nytt arbetssätt samt har lokaler som uppfyller de värden de själva står för. Naturvårdsverket har en tydlig miljöprofil med fokus på hållbarhet och minskad miljöpåverkan. Miljöpåverkan, förbindelser med såväl kollektivtrafik som cykelbanor samt en planlösning som stödjer det nya arbetssättet var viktiga kriterium i utvärderingen av lokalalternativen, berättar Daniel Lorentzon, projektledare på Tenant & Partner.

Det hållbara kontoret

Trikåfabriken kommer att moderniseras och de nya våningarna som byggs ovanpå befintlig byggnad kommer att byggas i en träkonstruktion med mycket synliga trä- och industridetaljer. Byggnaden projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM-SE nivå very good och en miljöagenda är satt för lokalen beträffande materialval, källsortering och förnybar el. Läget och byggnaden gör det enkelt för medarbetarna att åka kollektivt eller ta cykeln till jobbet och därmed bidra till att hålla nere arbetsplatsens miljöpåverkan. Den nya arbetsplatsen i Trikåfabriken kommer inte ha några parkeringsplatser för bil, däremot har yta skapats för ca 150–200 cykelplatser. För mer information om Trikåfabriken 9: www.trikafabriken9.se

Lokalen stödjer arbetssättet

Naturvårdsverket beslutade nyligen att de ska gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och det var därför av stor vikt att lokalens utformning och planlösning stödjer det nya arbetssättet.

– Flytten till Trikåfabriken går i linje med Naturvårdsverkets verksamhetsutveckling och de nya miljöcertifierade lokalerna uppfyller de krav som vi har på hållbarhet och nya arbetssätt. Tenant & Partner och deras breda kompetens har varit ett mycket bra stöd för oss under processen, säger Peter Bengtsson, enhetschef och fastighetsansvarig på Naturvårdsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Lorentzon
Projektledare
daniel.lorentzon@tenantandpartner.com
076-545 17 17

Frågorna ni måste ställa er innan ni gör ett lokalbyte  Guiden med frågorna du måste besvara innan du påbörjar flytten Kostnadsfri guide
jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]