Hållbarhetsfrågan – En viktig aspekt i utvecklingen av värdeskapande arbetsplatser

På Tenant & Partner vill vi bidra till en hållbar samhällsutveckling, det är en viktig del av vårt samhällsengagemang och vår strategiska plattform. Tenant & Partners hållbarhetspolicy har utgångspunkt i vår vision och vi vill skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling för våra kunder, för samhället, för våra medarbetare och för Tenant & Partner som bolag. Vår hållbarhetspolicy utgår från tre huvudperspektiv;

Ekologisk hållbarhet – nyttja jordens resurser på ett sätt som gör att miljön mår bra på lång sikt 

Vi strävar efter att belysa våra egna och våra kunders valmöjligheter och göra kloka val vad gäller konsumtion av varor och tjänster. Vi skall kontinuerligt utveckla vår förmåga att se och föreslå miljövänliga val som förbrukar mindre resurser.

Social hållbarhet – tillgodose alla människors möjligheter att uppfylla sina fysiska och psykiska behov samt mål och drömmar

Vi strävar efter att hjälpa våra kunder, utveckla en arbetsplats och ett arbetssätt med jämlika förutsättningar där alla medarbetare har möjlighet att nå sin fulla potential. Självklart arbetar vi också kontinuerligt med samma strävan på vår egen arbetsplats.

Ekonomisk hållbarhet – en sund ekonomisk utveckling som främjar sparsamhet med resurser

Vi strävar efter att vi och våra kunder skall göra ekonomiska val som är hållbara över en längre tid och som får så liten negativ påverkan på social och ekologisk hållbarhet som möjligt.

 

Något att leva efter

– När vi arbetade med att ta fram vår hållbarhetspolicy kändes det viktigt att den skulle bli relevant och levande, jag ville absolut inte att det skulle bli en pappersprodukt, säger Lina Jandér, hållbarhetsansvarig på Tenant & Partner. I och med att vi på Tenant & Partner försöker skapa värde i allt vi gör, är det viktigt att även hållbarhet inkluderas som en naturlig del i processen för värdeskapande arbetsplatser, fortsätter Lina.

Genom att vi på Tenant & Partner är rådgivare i varierande lokalprojekt, kan vi samla på oss flertalet goda exempel och utforska nya lösningar som bidrar med värde för våra kunder, samtidigt som det gynnar samhället. En annan viktig aspekt är att vi försöker se till att nyttja vår position som samordnare i projekt, till att i samverkan med leverantörer och samarbetspartners utveckla ännu fler hållbara lösningar.

Mer än bara sopsortering

Hållbarhet i ett lokalprojekt kan handla om allt från kollektivtrafik och byggprocesser till KRAV-märkt kaffe eller om en policy för när man förväntas svara på mail inom organisationen.

– Något förenklat brukar jag säga att ett lokalprojekt består av hundra val, berättar Lina, där vårt mål är att vi skall hjälpa våra kunder att göra så många av dessa val som möjligt hållbara.

Nyfiken på mer? Kontakta Lina:
lina.jander@tenantandpartner.com
076-541 02 14