Get the basics right!

Den 17 maj hölls Rethink Office i Stockholm, en konferens om utveckling i arbetslivet och på arbetsplatsen. Ett flertal ledande företag var på plats för att tala om verkliga case, lösningar, utmaningar och möjligheter kopplat till arbetslivet och arbetsplatsen. Diskussionerna kretsade främst kring digitalisering, framgång till förändring, ledarskap och värdet av medarbetarupplevelsen. Vi sammanfattar några insikter vi tar med oss från årets upplaga av Rethink Office.

Arbetet är inte en plats du går till, utan något du gör!

På dagens arbetsplatser är mobilitet och flexibilitet en växande trend. På samma sätt som att vi människor är olika och har olika förutsättningar, upplever vi situationer och arbetsplatser på olika sätt. Vi arbetar olika bra i olika miljöer. Vissa dagar passar en viss arbetsmiljö, andra dagar hittar vi mer motivation på en annan plats. Fokus har flyttats utanför det fysiska rummet och det är viktigt att ha en förståelse för att arbete inte är en plats utan något som vi gör.

Return of Employer Experience

Ett begrepp som återkommande diskuterades var Return of Employer Experience, det vill säga värdet av medarbetarupplevelsen. Arbetet som utförs av medarbetaren värderas med utgångspunkt i det värde medarbetaren skapar och bidrar med till företaget samt det värde som skapas från företaget till medarbetaren. För att arbeta framgångsrikt med medarbetarupplevelsen krävs förståelse och att resurser avsätts internt.

Den digitala arbetsplatsen är ett mindset som kräver strategi och ledarskap

Våra arbetsplatser blir allt mer digitala vilket skapar nya beteenden och vanor. Vi är ständigt uppkopplade och sociala medier är idag en alltmer självklar del av företagen. Genom digitala system kan vi idag mäta medarbetarnas rörlighetsnivå och produktivitet på kontoret. Hur hanterar vi avvägningen och var går gränsen mellan kunskapsdelning och integritet? Det aktualiserar även frågor om dataintrång och hur vi hanterar informationssäkerhet på arbetsplatsen.

Vi behöver inte ytterligare ett system

Det digitala landskapet ger oss nya verktyg vilka påverkar hur vi arbetar, samarbetar och delar kunskap. Generellt saknas dock kännedom bland medarbetarna om hur dessa digitala verktyg kan användas. Är det de tekniska verktygen och systemen som stjäl vår tid istället för att underlätta för oss? Vi måste använda våra verktyg, använder vi dem inte spelar det ingen roll att vi har dem. Vi behöver inte ytterligare ett system. Bidrar dem inte till något som skapar värde – ta bort och förenkla. Det är även viktigt att det finns en tydlig strategi för hur systemen ska förvaltas efter att de integreras i verksamheten.

Förändring sker först när det gamla fungerar tillräckligt dåligt

Företag och organisationer reagerar olika på förändring, antingen motsätter de sig förändringen eller omfamnar de den. Det är först när det gamla arbetssättet eller arbetsplatsen fungerar tillräckligt dåligt som frågan om förändring aktualiseras. Det finns olika vägar hur man angriper och startar igång sin förändringsresa. Oavsett angreppssätt är ledarskap nyckeln till framgång. Vet man inte var man ska, är det dumt att börja gå. Get the basics right!

Spring inte för snabbt på lösningen!  Flyttar ni kontoret av rätt anledning? Kostnadsfri guide
jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]