Vilka kompetenser förväntas krävas i framtidens arbetsliv?

Om ca 10 år beräknas 47% av de jobb vi har idag att försvinna eller att ersättas. (1) När vi läser eller pratar om framtidens arbete kretsar diskussionerna ofta kring teknik och digital revolution och hur artificiell intelligens (AI) och robotar transformerar arbetsplatser och arbetsmiljöer. Även om AI och robotteknik fortsatt kommer att ersätta jobb, kommer de nya verktygen samtidigt skapa möjligheter där den mänskliga kunskapen och kreativiteten blir än mer central.

Det sker ett skifte i kompetenser

Studier visar att framtidens medarbetare förväntas behöva utveckla mer sociala, emotionella och teknologiska färdigheter och att det kommer finnas mindre behov av kognitiva och fysiska färdigheter. (2)

Behovet av att utveckla tekniska färdigheter är vad som växer snabbast. Studier visar att tiden som idag läggs på att använda avancerad teknologi, kommer att öka med 41% i Europa fram till 2030. I och med detta förväntas kompetenser inom IT och programmering att växa så mycket som med 90%. Efterfrågan för de sociala och emotionella färdigheterna beräknas växa med 22% i Europa under samma period. (3)

Värde skapas tillsammans

Det är dock inte så lätt som att säga att framtidens medarbetare är socialt begåvad, har lätt för att visa känslor och kan briljera med tekniska färdigheter. Med tanke på att de sociala och emotionella färdigheterna förväntas utvecklas, kommer det krävas att medarbetare kan arbeta iterativt med olika människor, vid olika tidpunkter och i olika projekt. Samt att det finns rätt digitala verktyg och fysiska lokaler som stöttar arbetssättet. På så sätt kan vi skapa dynamiska och snabbrörliga organisationer och samhällen, där den individuella insatsen bidrar till ett större gemensamt syfte.

Framtidens arbete handlar om att föra samman människor och bilda team för att skapa nya tjänster, produkter och lösningar. Det handlar om att ha förmåga till kreativitet, nytänkande, förståelse för komplexa sammanhang och mellanmänskliga relationer, som alla är svåra att ersättas av en algoritm.

Är du nyfiken på att höra mer om arbetsplatsens utveckling?
Kontakta gärna Sofie som jobbar med förändringsledning hos oss!
sofie.profit@tenantandpartner.com
076 – 545 17 19

Källor:
1: Oxford Economics, National Bureau of Economic Research and Bureau of Labor Statistics     
2: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/HCTrends2018/2018-HCtrends_Rise-of-the-social-enterprise.pdf
3: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce

Kommerskollegium söker kontor i Stockholm
  • Arbetsplats
  • Hyresmarknaden
  • 2023-09-21

Kommerskollegium söker 1500 kvm kontor i centrala Stockholm

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Kommerskollegium med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens kontor i Stockholms innerstad. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern, säker och tillgänglig arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt. ”Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och […]

Kontor-lokalsök
  • Arbetsplats
  • Hållbarhet
  • Hyresmarknaden
  • 2023-04-04

Skolverket konkurrensutsätter befintlig Stockholmsetablering

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Skolverket med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens Stockholmskontor. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt med stort fokus på hållbarhet. ”Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja […]