En dag i hyresjuridikens tecken

Förändrat lokalbehov innebär ofta att ett lokalbyte står runt hörnet. När en flytt är på agendan finns det, utöver den fysiska flytten, ett flertal juridiska aspekter att beakta. Inte minst ska hyresavtalet sägas upp och hyresgästen ska återställa lokalen i samband med att flyttlasset går. Men vad gäller egentligen vid återställande vid avflyttning och vad har hyresgästen för ansvar gentemot hyresvärden för underhåll av lokalen?

Frågor som kräver svar

Detta och mycket mer fick deltagarna ta lärdom av under Tenant & Partners hyresjuridiska utbildning som idag gick av stapeln i våra lokaler på Kungsholmen. Under utbildningen fick deltagarna även lära sig de viktigaste bestämmelserna i hyreslagen för lokalhyresgäster, något som kan vara gynnsamt för att undvika de vanligaste fallgroparna. I genomgången av hyreslagen och praxis fick deltagarna bland annat veta mer om hyresgästens rättigheter och skyldigheter, vad som gäller vid omförhandling och uppsägning av hyresavtal samt det viktiga besittningsskyddet.

Vi hjälper gärna er

Hyresjuridiken har en komplex lagstiftning och frågorna är således många. Med lång erfarenhet finns vi tillhands för att hjälpa er att reda ut oklarheter kopplade till fastighets- och hyresjuridik.

Hör gärna av er!

Johan Sjögren
Jurist
johan.sjogren@tenantandpartner.com
072-395 95 80

Fred Berggren
Jurist
fred.berggren@tenantandpartner.com 
070-145 88 89

Intresserad av att gå vår populära utbildning? Anmäl er HÄR för att ta del av information om framtida utbildningstillfällen!

Hyresgästens skyldigheter och rättigheter Skyldigheter och rättigheter i rollen som hyresgäst. Hämta guiden
 • Juridiskt
 • Lokaler
 • 2019-05-14

Vem ansvarar för eventuella brister i kontorslokalen? 

Det händer ibland att man som hyresgäst stöter på olika typer av brister i sin förhyrda lokal. Frågan som ofta ställs är om det är hyresvärden eller hyresgästen som ansvarar för åtgärder av bristerna? Vad kan hyresgästen förvänta sig om taket börjar läcka eller ventilationen inte fungerar som den ska?  Brister i lokalen  Om parterna inte har träffat annan överenskommelse bär hyresvärden det fulla underhållsansvaret för den förhyrda lokalen. Det står […]

Flertalet personer går ut och in ur entrén till Mälardalens Högskola i Västerås
 • Juridiskt
 • Lokaler
 • 2018-11-12

Tenant & Partner har bistått Mälardalens högskola i omförhandling av hyresavtal – Campus Västerås finns kvar på samma plats minst 10 år framöver

Mälardalens högskola (MDH) bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdena ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. På högskolan finns 15 000 studenter och 900 medarbetare fördelat över de två campusorterna Eskilstuna och Västerås. När det var dags för omförhandling av hyresavtal gällande MDH:s campus i Västerås om 35 000 kvm, ville högskolan säkerställa en långsiktig lösning. Med sikte på framtiden Tenant & […]

3 personer sitter vid ett bord. Fokus är på händer och på bordet ligger papper som ska signeras. En person håller i en penna, en annan läser ett papper och den tredje väntar på signatur av ett hyresavtal.
 • Flytt
 • Juridiskt
 • Lokaler
 • 2018-10-22

Vem ansvarar för underhåll av kontorslokalen?   

Återställande vid avflyttning Hyresgästens ansvar för återställande av lokalen vid avflyttning är inte uttryckligen reglerat i hyreslagen. Viss ledning finns i reglerna om hyresgästens vårdplikt, som bland annat stadgar att hyresgästen ska ”ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande”. Det står dock parterna fritt att avtala om hyresgästens återställandeplikt. Som hyresgäst bör man vara […]