En arbetsplats som stödjer strategi, värderingar och arbetssätt

För en tid sedan besökte vi en konferens om framtidens kontor och arbetssätt. På konferensen tog vi del av aktuell forskning, trender och framtidsspaning kring arbetssätt samt lärdomar och erfarenheter från några organisationer som infört aktivitetsbaserade arbetssätt på arbetsplatsen. Vi summerar några spaningar och intressanta insikter vi tog med oss från dagen.

Gemensam strategi och målbild  

För att skapa en arbetsplats som på bästa sätt stödjer organisationen och de som arbetar där bör utgångspunkt tas i organisationens strategi och affärsidé. Vi bör fundera över frågeställningar som; vad är viktigt för oss, vad gör vi idag och vad vill vi göra i framtiden. Baserat på resultatet av dessa frågeställningar kan vi därefter formulera en gemensam strategi och sätta tydliga mål för alla delprojekt.

Ett holistiskt synsätt

Det nya arbetslivet ställer nya krav på ledarskap, arbetssätt, teknik och lokaler. Det erbjuder även unika möjligheter till en lyckad förändring. Förändringen mot ett nytt arbetssätt bör vara ett integralt projekt med ägarskap i företagsledningen. Vid förändring av verksamheten är det viktigt att från början ha ett holistiskt angreppssätt där organisationens alla delar nära samarbetar för att uppnå gemensamma mål. Den fysiska platsen kan inte ensamt vara en faktor för att skapa en fantastisk arbetsplats. Arbetsplatsen måste också inkludera arbetssätt, ledarskap, FM och den digitala miljön.

Engagera medarbetarna i förändringen

Det är viktigt att inte missa kommunikationens betydelse. Medarbetarna måste vara med på tåget och förstå vad som ska hända och varför. För att förstå verksamheten och förbättra medarbetarnas engagemang är det viktigt att de involveras i förändringen. Detta kan man göra genom att organisera workshops, observera medarbetarnas nuvarande arbetssätt, ställa frågor samt vara tydlig hur resultatet kommer att användas för att kunna möta medarbetarnas förväntningar. Därtill är tydlighet från ledningen en förutsättning för en lyckad förändringsresa.

Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att uppnå en värdeskapande arbetsplats?

Hör gärna av er!

Evelien Plijter
Konsult inom Workplace Strategy
evelien.plijter@tenantandpartner.com
076-545 17 02

Därför påverkar arbetsplatsen effektiviteten  Nöjdare medarbetare är mer effektiva! Kostnadsfri guide
Hint-tool
  • Hållbarhet
  • Inspiration
  • Lokaler
  • 2022-05-23

Nytt hållbarhetsverktyg för interiöra miljöer – Tenant & Partner i projektet Hållbar Interiör

Tillsammans med våra kunder arbetar vi på Tenant & Partner med ett ständigt hållbarhetsperspektiv i våra projekt, därför är vi extra stolta över att vara partner i forskningsprojektet Hållbar Interiör. Nu har projektet tagit fram ett digitalt verktyg som kan hjälpa hyresgäster och inredningsarkitekter att få en förståelse för hur faktorer kopplade till interiört hållbarhetsarbete hör samman. Tenant […]

Anna Engblom och Therese Widin
  • Hyresmarknaden
  • Inspiration
  • 2022-04-21

Trender och spaningar på hyresmarknaden i post-pandemitider – hyresgästrådgivarnas perspektiv

Allt fler förtag fattar nu beslut kring sin lokalsituation efter att befunnit sig i beslutskoma under pandemin, vilket har skapat en ökad rörelse på hyresmarknaden. Fastighetskonsulterna Anna Engblom och Therese Widin på Tenant & Partner delar här med sig av trender och spaningar på hyresmarknaden i post-pandemitider – utifrån hyresgästrådgivarnas perspektiv. Vilka trender och spaningar […]