Effekter för hyresgästen vid förstörd lokal

Med anledning av förra veckans brand på Stureplan i Stockholm har vi fått en del frågor kring effekterna av att en lokal totalförstörs. Nedan följer en kort beskrivning av gällande rätt samt ett förslag till avtalsklausul som kan skydda hyresgästen vid denna typ av skada.

Se till att hyresavtalet är heltäckande

Om en lokal förstörs, genom till exempel brand, så att lokalen inte längre kan användas för dess avsedda ändamål förfaller hyresavtalet enligt 12 kap. 10 § JB. Detta gäller även om branden sker under pågående hyrestid, vilket framgår av 12 kap. 16 § JB.

Om inget annat reglerats i hyresavtalet (se förslag på reglering nedan), innebär det att hyresvärden inte är tvungen att återställa lokalen i dess ursprungliga skick. Dessutom har hyresgästen ingen återflyttningsrätt även om hyresvärden väljer att återställa lokalen. Hyresvärden kan med andra ord välja att upplåta den återställda lokalen till en annan hyresgäst.

Avtalsklausul – återställande av skadad lokal ”Detta hyresavtal ska oaktat att hela eller delar av hyresobjektet förstörs, fortsätta att gälla oförändrat mellan parterna, utan hinder av vad som anges om detta i 12 kap. 10 och 16 §§ JB, dock med rätt för hyresgästen att senast inom tre (3) månader från den skadebringande händelsen säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande”.

Vi berättar gärna mer! Hör av dig om du har frågor kring brand eller annan påverkan på lokal.

Helena Bjälkemo
Chefsjurist
helena.bjalkemo@tenantandpartner.com
076-545 17 28

Hyresgästens skyldigheter och rättigheter  Skyldigheter och rättigheter i rollen som hyresgäst. Hämta guiden

 

elekta-hagastaden
  • Arbetsplats
  • Flytt
  • Hyresmarknaden
  • Lokaler
  • 2020-09-07

Tenant & Partner bistår Elekta i omlokaliseringen till Hagastaden

Elekta kommer att omlokalisera sitt huvudkontor från befintliga lokaler på Kungstensgatan, Östermalm, till Hagastadens framväxande life science-område där de nya lokalerna förväntas stå redo 2023/2024. Tenant & Partner är glada och stolta över att få vara med på ytterligare en förändringsresa tillsammans med Elekta där vi tillsammans kommer att skapa förutsättningar för en än mer värdeskapande arbetsplats.   Innovationen fortsätter överst i Stockholms nya ”Life science center”   Under våren 2019 genomförde Tenant & Partner en förstudie tillsammans med Elekta där verksamhetens behov utreddes. Resultaten påvisade […]