Det digitala kontoret – hur inreder vi det?

Förväntningarna på våra arbetsplatser förändras i takt med teknikutvecklingens framfart vilket ställer nya krav på våra arbetsmiljöer och arbetssätt. Att digitalisera sin verksamhet ses idag som en nödvändighet inom ramen för affärsstrategin. Men hur säkrar vi att digitaliseringen får de effekter vi önskar? Till att börja med ska vi ta reda på vilka effekter vi vill att digitaliseringen ska få i verksamheten. Vi behöver även skilja på målen som syftar på att bli klara med ett digitaliseringsprojekt i tid och de effektmål som vi vill nå genom att digitalisera vårt arbetsätt och vår arbetsplats.

Vi digitaliserar för att förbättra och förenkla

Digitalisering handlar om att driva beteenden som främjar innovation, samverkan, flexibilitet och effektivitet. De digitala investeringarna på arbetsplatsen når dock verklig affärsnytta först när medarbetarna använder och drar nytta av de funktioner och möjligheter som tekniken erbjuder. För att skapa bättre och hållbara verksamhetseffekter bör utgångspunkten därför vara användarna och deras nuvarande digitala arbetssätt och arbetsmiljö. Viktiga delar är att inspirera, engagera och involvera användarna under hela förstudien inför digitaliseringen och ta del av deras tankar kring hur en framtida digital arbetsmiljö skulle kunna förbättra och förenkla deras tillvaro på arbetsplatsen.

En iterativ process integrerad i verksamheten

Vi måste börja se digitalisering ur ett vidare, mer holistiskt perspektiv och vara villiga att betrakta begreppet på ett nyanserat sätt. Digitalisering är inte en strategi i sig. Den startar inte med att implementera en ny plattform eller ett nytt system utan vi måste förstå varför och vad vi behöver digitalisera i syfte att utveckla affären, arbetssättet och våra arbetsplatser. Digitalisering bör vara en iterativ process som genomsyrar verksamhetens alla områden och som tar sin grund i ett kollaborativt lärande med effektmålen i fokus.

Så kan en förstudie hjälpa er  En förstudie är en bra utgångspunkt för alla lokalrelaterade projekt och kan  vara nyckeln till en framgångsrik resa Kostnadsfri guide
jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]