Den vänliga, friska och högpresterande arbetsplatsen

Jag har världens roligaste jobb. Varje dag får jag vara med och hjälpa våra kunder att forma framtidens arbetsplatser. Det som på senare år har gjort lyckan total för mig är att allt det vi har jobbat med på hemmaplan i så många år, nu på riktigt börjar bli en del av det värde vi kan ge vidare till våra kunder. Våra kunder pratar inte längre bara om fastigheter, lokaler och nyckeltal. De allra flesta vill numera även använda sina lokaler för att driva både medarbetarnas engagemang och affären som helhet.

Årets hälsofrämjande chef 2016

Jag har arbetat som ledare i snart 25 år. Centrala delar i mitt ledaraskap har alltid varit hälsa, välmående och engagemang. För några veckor sedan blev jag av tidningen Chef utsedd till ”Årets hälsofrämjande chef” med motiveringen:

”Med ett helhjärtat engagemang och strukturerat hälsoarbete har denna chef skapat en inkluderande och vänlig gemenskap. Genom balans mellan motion och mindfulness skapas ett helhetstänk kring hälsa. Sömn, kost, träning och lycka är integrerat i ledarskapets och företagets DNA.”

Hälsa ur ett bredare perspektiv

Förutom att det är roligt att bli uppmärksammad för vårt arbete, är det intressanta att ”hälsobegreppet” har utökats från att räkna steg och åka vasalopp till ett bredare och mer holistiskt synsätt. Själv tycker jag om att utvidga begreppet ytterligare, till att handla om organisatorisk hälsa eller på engelska ”Organizational fitness”. Kopplingen till Darwins citat ”Survival of the fittest” är såklart uppenbar. Det Darwin avsåg var ju som bekant inte att den starkaste vinner, utan att den som har bäst förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar vinner. I ett organisatoriskt sammanhang handlar detta om ett hållbart företagande i alla led.

När jag beskriver hur organisatorisk hälsa kommer till stånd tar jag avstamp i individen. Vad är det som påverkar medarbetarens fysiska, mentala, sociala och spirituella hälsa? Vad är det egentligen som skapar engagemang, lust och arbetsglädje? Jag tror att förmågan att skapa organisatorisk hälsa har några huvudsakliga byggstenar: företagets ledarskapskultur, övergripande styrsystem, kulturen, arbetsplatsen och organisationens högre syfte. Till det lägger jag en fungerande affärsmodell. En affärsmodell som bygger på att man skapar värde för sina kunder (intressenter), som i sin tur leder till en hälsosam lönsamhet. När allt detta hänger ihop har vi dessutom skapat en konkurrensfördel som är svår eller omöjlig att kopiera.

Friskfaktorer framför riskfaktorer

Vad gäller det hälsofrämjande ledarskapet talar jag hellre om friskfaktorer än riskfaktorer och hellre om organisatorisk hälsa än om individuell hälsa. Varje organisation måste nog hitta sitt eget recept, men jag tror att medveten närvaro och engagemang är ohälsans naturliga bredspektrum-antibiotika.

I år var 9:e året i rad för Tenant & Partner på listan över Sveriges bästa arbetsplatser. Nio år som dessutom har präglats av tillväxt, lönsamhet och ett kontinuerligt utökat kunderbjudande. I grunden är det enkelt. Äkta framgång uppstår tack vare medarbetarna, inte på bekostnad av.

Om du är nyfiken på att höra mer så besökte jag P4 i Stockholm tidigare i vår och pratade kring ämnet. Du kan lyssna på inslaget här.

/Torbjörn Eriksson, VD

Vad är en aktivitetsbaserad arbetsplats?  Få en inblick i en ny version av kontorslandskapet  Kostnadsfri guide Hämta

  • Arbetsplats
  • Hållbarhet
  • Nytänkande
  • Övrigt
  • 2020-02-04

Hälsa på arbetsplatsen – Tenant & Partner tilldelas internationell utmärkelse

Under 2019 har vi på Tenant & Partner certifierat vårt Stockholmskontor enligt Fitwel, en världsledande certifieringsmetod för hälsofrämjande arbetsplatser. Nu kan vi stolt meddela att vi blivit certifierade med högst poäng i Sverige vilket resulterat i 2 av 3 stjärnor och en internationell utmärkelse! Fitwel är baserat på 3000 studier inom hälsa och har fokus […]