Bör företag erbjuda coworking som alternativ arbetsplats till sina anställda?

Coworking kan beskrivas som en medlemsbaserad miljö där egenföretagare eller anställda hos olika arbetsgivare delar på gemensamma dynamiska ytor. Coworking erbjuder en känsla av gemenskap där företag och människor kan utvecklas och växa tillsammans. Det handlar inte enbart om att dela ytor och funktioner utan snarare om en plats där medlemmarna tillhör ett större sammanhang där de kan ta del av ett nätverk som bland annat stimulerar innovation och lärande.

Coworking upptar 1% av världens totala kontorsyta

I slutet av 2018 beräknas 1,7 miljoner människor arbeta på någon av de ca 19 000 coworkingplatser som finns runt om i världen, vilket motsvarar ca 1% av världens totala kontorsyta. (1) WeWork är just nu den snabbast växande coworkingaktören i världen och i London är de redan, enligt Financial Times, den näst största hyresgästen efter den brittiska staten. Trenden för delade kontor är stark även i Sverige. På 7 år har de 19 största aktörerna inom coworking och kontorshotell mer än femfaldigat sin yta och hyr nu sammanlagt drygt 181 000 kvadratmeter, motsvarande 1,5% av Stockholms totala kontorsyta. (2)

För vem?

Det råder ingen tvekan om att coworking är en av de snabbast växande trenderna inom den kommersiella fastighetsbranschen. Den drivs inte enbart av delningsekonomin och en förändring i vårt arbetssätt. Den snabba utvecklingen beror även på det växande antalet egenföretagare, s.k. gigworkers, som arbetar på kortare uppdrag och vill hitta sammanhang där de kan träffa andra. Även större företag ser fördelarna med coworking och utnyttjar det för att skapa nya affärsmöjligheter.

Fördelningen för vilken typ av medlemmar som använder sig av coworking har förändrats, idag är andelen medlemmar som är anställda större än andelen egenföretagare. Storföretaget Microsoft har exempelvis gett 70% av sina anställda inom marknad i New York, tillgång till coworkingplatser. (3) Andra företag har istället valt att öppna coworking i sina egna kontor. Ett exempel på detta är Unilever där anställda nu på ett lättare sätt kan samverka med startups, potentiella partners och andra intressenter för att hitta nya lösningar som stöder och utvecklar företagets affär. (4)

Vad tycker de anställda?

Vi lever i en tid där förändring och utveckling är en naturlig del av vår vardag och statistik visar att både anställda och egenföretagare föredrar coworking över traditionella kontorsmiljöer. Deskmag rapporterar att 79% av coworkingmedlemmar är lyckliga på jobbet, jämfört med 59% av icke coworkers. Vidare säger 71% av coworkers att de är mer produktiva i den miljön (5). Flera nordiska företag har som standard att erbjuda flexibelt arbete, trots detta visar en undersökning av Cushman & Wakefield att endast 15% av 37 tillfrågade nordiska företag faktiskt erbjuder arbetsplatslösningar utanför det egna kontoret. (6)

Nya sätt att arbeta förändrar kontoret som funktion och 2030 beräknas 30% av en företagsportfölj bestå av flexibel yta, exempelvis anpassad för coworking (7). En modern arbetsplats är en plats där värde skapas och för att kunna göra detta behöver kreativitet, samarbete och innovation optimeras. Med detta sagt kommer coworking med största sannolikhet bli en mer integrerad och viktig komponent i företagens fastighetsstrategier framöver.

Vi på Tenant & Partner tror att ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv skapas tillsammans. Tror ni också det? Kontakta gärna Sofie Profit, Workplace Strategy, så pratar vi framtid!
sofie.profit@tenantandpartner.com
076-545 17 19

Källor:
1 http://www.deskmag.com/en/1-7-million-members-will-work-in-coworking-spaces-by-the-end-of-2018-survey
2 https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/coworking-slukar-allt-mer-yta/
3 https://www.wework.com/creator/grow-your-business/microsoft-moves-70-nyc-sales-team-wework/
4 https://foundry.unilever.com/workspaces
5 HOK’s workplace philosophy in practice and principle
6 Occupier Strategy Drivers Nordic Survey 2017
7 Workspace reworked: ride the wave of tech-driven change, JLL research report

Kontor-lokalsök
  • Arbetsplats
  • Hållbarhet
  • Hyresmarknaden
  • 2023-04-04

Skolverket konkurrensutsätter befintlig Stockholmsetablering

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Skolverket med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens Stockholmskontor. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt med stort fokus på hållbarhet. ”Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja […]