Business Arena ur hyresgästens perspektiv

I förra veckan hölls Business Arena, Nordens största evenemang inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Under två intensiva dagar samlades 5 000 delegater för att lyssna på inspirerande talare och nätverka.  

Business Arena är i första hand ett forum för fastighetsägare och de frågor som tas upp här är i allmänhet mer intressanta för fastighetsägare än för hyresgäster. Vi på Tenant & Partner företräder enbart hyresgäster, aldrig fastighetsägare, men vi ser det ändå som självklart att vara på plats. Genom att skaffa oss en ökad kunskap om vad som sätter hyresvärdarnas agenda kommer vi att kunna hjälpa våra kunder på ett bättre sätt.

Vad talades det då om på Business Arena och vilka är trenderna i dag? Diskussionerna kretsade huvudsakligen kring det makroekonomiska läget, den nordiska investerarmarknaden, miljö och digitalisering samt kommande stora infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. 

Efter evenemanget samlades de av oss på Tenant & Partner som deltagit på Business Arena. Efter två dagars givande seminarier var intrycken naturligtvis många, men alla i gruppen delade en viss förvåning över att kundperspektivet i stort sett lyste med sin frånvaro under eventet.

Vi är sedan ett antal år inne i en period med låga räntor, ökande fastighetsvärden och ständigt höjda hyresnivåer. I dag är det enkelt att vara fastighetsägare – som hyresvärd behöver man inte göra särskilt mycket för att få sina lokaler uthyrda och se sina fastigheter öka i värde.

Samtidigt ser vi en oroande trend: i takt med att hyresnivåerna stiger ökar avståndet mellan fastighetsägare och hyresgäst. Kundnöjdhet och dialog hamnar  allt längre ned på agendan, något som märktes tydligt på Business Arena. Men förr eller senare kommer uppgången att brytas, med ett sämre konjunkturläge och ökade vakanser som följd. Därtill förutspår Riksbanken en successiv höjning av räntan de närmaste åren, och regeringen har tillsatt en utredning om hårdare beskattning av fastighetssektorn, något som kommer att påverka branschen.

Den dagen då lediga lokaler inte längre är en bristvara kommer missnöjda hyresgäster att söka sig till nya lokaler och andra hyresvärdar. De fastighetsägare som prioriterar att behålla ett kundfokus även på dagens uppåtgående marknad kommer att bli vinnare över tid. 

Conny Johansson, Daniel Lorentzon, David Lundkvist, Fabian Musiolik, Hampus Enström, Jesper Trotzig, Jessica Söderström, Joakim Burén, Josefin Hjalmarsson, Leena Wallin, Lina Jander, Nicole Rosvall, Philip Svahn, Simon McMullen, Sofie Johnsson, Therese Widin och Torbjörn Eriksson.

jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]