Autonomi + coaching = engagemang och drivkraft

Analys- och undersökningsföretaget Gallup har nyligen presenterat sin tredje rapport om hur den amerikanska arbetsplatsen mår och presterar. Rapporten presenterar fakta om arbetsmiljön som finns idag, med målet att påbörja en diskussion om hur den kan förbättras.

Rapporten visar att engagemangsgraden hos medarbetarna ökar, trots detta är det bara 33 % som känner sig motiverade på jobbet. Resterande del av medarbetarna är indifferenta (51 %) eller aktivt motarbetande (16 %). Gallup har tidigare påvisat att engagerade medarbetare bland annat leder till färre sjukdagar, högre effektivitet, bättre lönsamhet, lägre personalomsättning och nöjdare kunder.

”Millennials” börjar styra och ställa

Den nya generationen ”millennials” börjar ta en större plats på arbetsmarknaden och ställer högre krav på arbetsgivarna. Flexibla arbetstider, personlig utveckling och företagsvärderingar spelar en allt större roll vid jobbsökandet. Det är också faktorer som gör att millennials lämnar sina tidigare arbetsplatser. Undersökningen visar att den mest avgörande orsaken vid byte av arbetsplats är möjligheten att arbeta med det man är bäst på, tätt följt av en bra work-life balance.

Arbetsgivaren har bollen

Enligt Gallup kommer arbetsgivare behöva lägga ner mer energi och resurser på sin employer branding för att locka till sig den alltmer kräsna skaran av arbetstagare. I förlängningen ställer det också högre krav på ledare som behöver agera mer som coach än chef. Denna utveckling av ledarskapet bidrar till att medarbetarna kan ta ansvar för sin egen utveckling och ta egna initiativ, samtidigt som de får stöd och feedback under tiden.

Nya utmaningar och möjligheter för ledarna

Nya tekniska lösningar och skiftade mindset skapar förutsättningar för arbete utanför kontoret. Att kontoret flyttats från det fysiska rummet ställer högre krav på både chefer och anställda för att behålla engagemangsgraden och förutsättningarna för personlig och professionell utveckling. Personer som spenderar mindre tid på kontoret tappar två viktiga faktorer som påverkar hur engagerade och delaktiga vi känner oss i vårt arbete. Det gäller relationer och spontana möjligheter till att prata utveckling.

Ett meningsfullt arbetsliv är nyckeln till äkta engagemang

Viktigt att ha i åtanke är att det inte räcker med att ställa in ett pingisbord i fikarummet för att få engagemangsgraden att öka, det är de grundläggande förutsättningarna som behöver uppfyllas – att man känner en mening med jobbet, att man vet vad man bidrar med, att man utvecklas och får arbeta med det man är bäst på. Om inte det uppfylls kommer varken pingisbord, gratis mat eller hög lön leda till långsiktigt engagemang.

________________________________________________________________________________________________________________

Vill du få en större inblick i hur den amerikanska arbetsplatsen mår och presterar? Ladda ner Gallups senaste rapport här!

Gallup har i över 80 år samlat och analyserat data om anställda, studenter, kunder och medborgare världen över. De är det ledande företaget inom branschen och bland annat upphovsmakare till Q12-enkäten, som används för att mäta engagemang hos anställda i organisationer. State of the American Workplace presenterades första gången 2010 och är baserad på mer än 195 000 amerikanska medarbetare och över 31 miljoner svar i deras Q12 enkät-databas.

Källa: Gallup®. (2017). State of the American Workplace.

jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]

  • Övrigt
  • 2020-04-21

Tenant & Partner åter på prispallen när Sveriges bästa arbetsplatser korats!

För trettonde året i rad har Tenant & Partner blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi är lite extra stolta över att åter vara tillbaka på prispallen med årets 3:e-plats! Great Place To Work®, världens största arbetsplatsstudie, kartlägger medarbetarnas upplevelse av rättvisa, trovärdighet, respekt, stolthet och kamratskap på arbetsplatsen. Tacksamhet I slutet av […]