Author Archive

Hur främjar vi hälsa och välmående på arbetsplatsen?

Posted on: mars 6th, 2018 by Tenant & Partner No Comments

Den 22 februari höll vi vår 20:e Morning Boost där Evelien Plijter, konsult och ansvarig för hälsoforum hos Tenant & Partner, talade om betydelsen av hälsa och välmående på arbetsplatsen. Efter presentationen följde en interaktiv workshop med alla deltagarna.

Varför är det viktig att fokusera på hälsa och välmående på arbetsplatsen?

Vi spenderar en stor del av livet på jobbet. Globala trender visar stigande sjukvårdskostnader, en åldrande befolkning och ökande livsstilssjukdomar. I Sverige uppgår samhällets kostnader för sjukskrivningar till 57 miljarder kronor enligt en ny rapport från Försäkringskassan (i). Sedan 2010 har antalet sjukskrivna med utmattningssymtom på grund av stress sexdubblats (ii). Välmående är det subjektiva tillståndet att vara hälsosam, glad, nöjd, bekväm och nöjd med sin livskvalitet. Hälsa är inte bara sjukfrånvaro utan också ett integrerat begrepp av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande.

Vi behöver samarbeta för att främja hälsa

För att säkerställa att det finns ett gemensamt mål kring hälsa i organisationen kan vi ställa oss ett antal frågor. Vad är organisationens vision och strategi? Hur kan vi koppla vår hälsostrategi till dem? Hur kan alla delar av organisationen samarbeta för att skapa bäst upplevelse på arbetsplatsen? Trender visar uppkomsten av en ny roll som benämns som CWO, Chief Workplace Officer. Denna är ansvarig för allt som handlar om arbetsplatsen.

Vad kan vi göra för att främja hälsa och välmående?

Under workshopen delade vi idéer med varandra om hur vi tillsammans kan bidra till fysisk, mental och social hälsa.

Ett urval av vad vi kom fram till:

Fysisk hälsa: vattenstationer, aktiv design, att ha möjlighet till träning, att kunna påverka sin egen arbetsplats, att ha en hälsomentor och att kunna boka ett promenadmöte.

Mental hälsa: ljusrum, tysta rum, växter, möjlighet att ta en tupplur, föreläsningar om stress och kost, ledarskap med främjande av personalens hälsa, att ge och få feedback och att ha autonomi.

Social hälsa: långsam kaffemaskin så att man träffar varandra, sociala sammankomster planerade av anställda, kreativa och varierande möten, delat ansvar, gemensamma spelregler om mail och möten och kunskapsdelning.

Det var verkligen inspirerande att dela kunskap och erfarenhet kring hur vi tillsammans kan skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Vi ser fram emot att jobba vidare med alla bra insikter från dagen. Stort tack till alla drygt 40 deltagare som var med och bidrog med härlig energi och engagemang!

Om ni har frågor/idéer eller vill samarbeta för att tillsammans skapa en arbetsplats som främjar hälsa och välmående – ta gärna kontakt med oss!

Evelien Plijter
Konsult inom Workplace Strategy
evelien.plijter@tenantandpartner.com
076-545 17 02

__

i) https://www.sydsvenskan.se/2017-10-23/kostnaden-for-sjukskrivningar–57-miljarder

(ii) https://www.expressen.se/nyheter/sexdubblering-i-antal-sjuka-pa-grund-av-stress/

Därför påverkar arbetsplatsen effektiviteten  Nöjdare medarbetare är mer effektiva! Kostnadsfri guide

Vi värdesätter framtidens medarbetare

Posted on: februari 26th, 2018 by Tenant & Partner No Comments

I början av februari deltog vi på samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag Lava på KTH, vilket är Sveriges största arbetsmarknadsdag för en enskild sektion. Som en uppföljning av Lava arrangerade vi i förra veckan en mingelkväll på vårt kontor där vi bjöd in studenter från samhällsbyggnadssektionen på KTH för att berätta om vår verksamhet och träffas under mer lättsamma former. Några av våra fastighetskonsulter, flertalet relativt nya på arbetsmarknaden, pratade om våra olika kompetensområden, varför de valt att börja jobba på Tenant & Partner, hur en arbetsdag kan se ut och gav exempel på hur ett projekt kan vara utformat. Därefter följde mingel och rundtur i våra lokaler.

Framtidens medarbetare

Studentkvällen hos oss var väldigt uppskattad, både från vårt håll som från studenternas. Dagens studenter står inför många utmaningar när det är dags att lämna studierna och ge sig ut i arbetslivet. Inte minst då valmöjligheterna är stora och den förändring som näringslivet innebär kan kännas svår att få grepp om. Att få möjlighet att lära känna företaget bättre, träffa medarbetare och besöka kontoret kan vara en viktig parameter vid val av framtida arbetsgivare.

Tenant & Partner uppskattar den kompetens som finns bland framtidens medarbetare. Vår målsättning är att inleda relationer med studenter redan innan det är dags för dem att ta farväl av studietiden och på så sätt att skapa en naturlig länk mellan skola och arbetsliv.

Studentkvällen är ett exempel på hur vi arbetar med och värdesätter relationer med framtidens medarbetare. Som i en del i vårt hållbarhetsarbete inleder vi även under 2018 ett samarbete med organisationen My Dream Now där vi, genom att inspirera och uppmuntra elever på högstadiet och gymnasiet att se möjligheter i arbetslivet, bidrar till att skapa inspirerande samverkan mellan skola och arbetsliv.

Medarbetarupplevelsen på Tenant & Partner

Vår verksamhet är beroende av varje enskild medarbetares bidrag, kompetens och erfarenhet. Alla medarbetare är lika viktiga och vårt mål är att kontinuerligt utveckla företaget tillsammans. Genom delaktighet och motivation vill vi involvera våra medarbetare i verksamheten, affärsutvecklingen och det gemensamma arbetet för att nå våra mål och för att skapa en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.

Vår målsättning är att alla våra medarbetare ska utvecklas och växa både som människa och i sin yrkesroll. Denna utveckling ska ske utifrån medarbetarens egna förutsättningar, ambitionsnivå och vilja. Hos oss har alla medarbetare en coach och i samråd med denna sätter medarbetaren sina egna individuella mål och utmaningar för att utvecklas på bästa sätt.

På Tenant & Partner arbetar vi i en dynamisk miljö där tempot är högt och vi har höga ambitioner. Samtidigt uppmuntrar vi en sund balans mellan arbete och fritid. Vi ger även alla medarbetare bra förutsättningar när det gäller att kombinera arbete, träning och hälsa. De senaste åren har vi placerat oss i topp på Great Place to Works lista över Europas bästa arbetsplatser. 2017 tilldelades vi Great Place to Works hederspris ”Legends”, vilket betyder att vi har funnits med på listan över Sveriges bästa arbetsplatser tio år i rad.

Vi vill lära känna dig

Är du student eller ny på arbetsmarknaden? Kika gärna in på vår karriärwebb och läs mer om vår företagskultur och våra lediga tjänster.

Även om det inte finns någon tjänst som passar dig just för tillfället, ta gärna kontakt om du är nyfiken på oss och vill visa intresse för framtida utmaningar.

Lisa Vik
Medarbetarupplevelsen
lisa.vik@tenantandpartner.com
076-545 17 04

Därför påverkar arbetsplatsen effektiviteten  Nöjdare medarbetare är mer effektiva! Kostnadsfri guide

 

Med utgångspunkt i medarbetarnas perspektiv

Posted on: februari 20th, 2018 by Tenant & Partner No Comments

För att skapa en presterande arbetsplats med rätt förutsättningar för sin verksamhet är det viktigt att analysera vad verksamheten har för behov och vilka utmaningar de står inför. I Östermalms stadsdelsförvaltnings lokalprojekt var det en självklarhet att engagera medarbetarna och utgå från deras perspektiv. Lisa Åsberg, ansvarig för Workplace Strategy och Julia Hedenström, fastighetskonsult och ansvarig för nulägesanalys hos Tenant & Partner har agerat projektledare och rådgivare för att skapa rätt förutsättningar i lokalfrågan.

Resan för ett lokalprojekt

En klassisk resa för ett lokalprojekt börjar i nuläget, verksamheten och bland människorna där kravställning och behov utformas. Detta leder i vanliga fall till ett lokalprogram, vilket i sin tur realiseras i ett hyresavtal. Sedan sker den fysiska flytten. Det är inte förrän efter själva flytten som realisering av effektmålen kommer fram och vi kan se ett resultat.

Var börjar resan?

Resan för ett lokalprojekt börjar långt innan. För att veta verksamhetens framtida behov och vad resan ska leda till behöver man först fokusera på effektmålen. Vad är det verksamheten ska uppnå? Därefter ligger fokus på nulägesanalys av verksamheten och människorna, kravställning, flytt och realisering.

Involvera medarbetarna

För Östermalms stadsdelsförvaltning är resan unik. Genom att tillsammans med alla medarbetare analysera behov och dagens utmaningar kan förvaltningen ställa rätt krav på de nya lokalerna. Medarbetarna fick först möjlighet att delta genom att svara på en enkät om deras arbetssätt i dagsläget. Därefter bjöds de in till en av fyra workshops som hölls på Tenant & Partners kontor. Medarbetarna fick i grupper göra ett antal övningar för att belysa dagens utmaningar, utreda vilka behov de har samt hur de tillsammans kan skapa en attraktiv förvaltning ur ett medborgarperspektiv. Med detta som grund kunde Tenant & Partner och Östermalms stadsdelsförvaltning beskriva ett önskat läge för ”en bra dag på jobbet” och vilka krav det för med sig för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medborgare och medarbetare. Nu fortsätter arbetet med fördjupade analyser för att kunna färdigställa en kravspecifikation tillsammans med Tenant & Partner.

Vill du veta mer om en presterande arbetsplats?

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Julia Hedenström
Fastighetskonsult och ansvarig för nulägesanalys
julia.hedenstrom@tenantandpartner.com
076-062 33 75

 

 

Frågorna ni måste ställa er innan ni gör ett lokalbyte  Guiden med frågorna du måste besvara innan du påbörjar flytten Kostnadsfri guide

 

Utmaningar för hyresgäster när arbetsplatsen förändras

Posted on: februari 12th, 2018 by Tenant & Partner No Comments

Det ställs högre krav på dagens arbetsplatser och synen på arbete förändras. Mikael Sahlberg och David Lundkvist på Tenant & Partner ger sina reflektioner kring de trender som råder och vilka effekter det medför på kontorsmarknaden.

Beskriv kontorshyresmarknaden i Stockholm just nu.

– Sveriges ekonomi går bra och tjänstesektorn i Stockholm är urstark. Arbetslösheten bland högskoleutbildade är låg och bristen på kvalificerad arbetskraft är därmed stor. Arbetsgivare lägger stor vikt på att göra sig attraktiva för arbetstagare. Detta har de senaste åren medfört att kontorets betydelse vuxit sig allt större.

Vad får detta för konsekvenser i praktiken?

– Avseende lägesparametern har detta förstås bidragit till den extrema hyresutvecklingen vi sett i centrala Stockholm, men denna trend har även medfört att attraktivt utformade kontor är viktigt då de ska bidra till att skapa en god kultur och göra varumärket mer lockande för befintliga och potentiella medarbetare. Då blir det viktigt att skapa en arbetsmiljö som underlättar balans i arbetslivet och som gör vardagspusslet lättare för anställda. Ett exempel på hur fastighetsbolag anammat detta är att installera paketskåp i sina kontorshus. E-handlade paket levereras direkt till arbetsplatsen och kan även användas för returnering.

– Mycket fokus har legat på utformningen av den fysiska miljön de senaste åren. Nu ser vi dock en ny möjlig vändning av denna trend där bilden av vad en attraktiv arbetsmiljö är håller på att förändras. Inom tjänstesektorn tillbringar de flesta yrkesgrupper i dag mer än hälften av sin arbetstid i den digitala miljön. Självklart är det uppskattat med en fantastisk fysisk miljö på arbetsplatsen, men när den mentala närvaron hos medarbetarna till stor del inte är i det fysiska kontoret, utan i det digitala, ställs högre krav på det digitala kontoret och stöd för ett digitalt arbetssätt. Den digitala kontorsmiljön måste lira med den fysiska miljöns attraktivitet. Utmaningen för företagen är att förvalta den nya tekniken som finns tillgänglig och dra nytta av alla de fördelar som finns med att arbeta digitalt. Det är få organisationer som ligger i framkant där i dag. Den stora utmaningen är inte tekniken utan beteendeförändringen som måste till för att använda tekniken på rätt sätt.

Ser ni fler stora trender som påverkar kontorsmarknaden?

– Efterfrågan på mobila lokalalternativ ökar alltmer då företagen ser flera fördelar med den flexibilitet som erbjuds. En trend som stödjer denna utvecklingsriktning är framväxten av coworking. Vi ser en ökad tendens att företag, allt från egenföretagare till medelstora företag, väljer att sitta tillsammans med andra företag. Att Wework, ett globalt arbetsplatsnätverk och för tillfället den största coworking-aktören, numer också är Londons största privata hyresgäst alla kategorier säger en hel del om styrkan i denna trend. Företaget värderas till cirka 20 miljarder dollar. De förvandlar byggnader till dynamiska hemtrevliga miljöer och erbjuder en community där företag och människor kan växa och utvecklas tillsammans, under flexibla kontraktsförhållanden. Ryktet säger att de snart etablerar sig i Stockholm. Coworking-trenden är dock redan stark här. På sikt riskerar fastighetsägare att tappa direktkontakten med ­kontorets slutanvändare när det kommer in en ­mellanhand.

– Företag uppskattar dock de nya alternativen. De kan i en flexibel kontorslösning vara mer elastiska, det vill säga ha möjlighet att öka eller krympa sin lokalyta vid behov. Ytterligare fördelar med coworking är den kostnadseffektivitet och dynamik som erbjuds. Företag ges möjlighet till en arbetsplats på en attraktiv plats där goda förutsättningar finns att ta del av ett utökat nätverk, uppnå ökad innovation, kreativitet och samverkan.

Vilka råd har ni att ge till hyresgästerna?

– Det är viktigt att noga fundera igenom sina behov innan ingående i ett långt hyresavtal. Vad vill man uppnå med en förändrad lokalsituation på kort och lång sikt och hur kommer den att påverka företagskulturen. Funderar man igenom de här frågorna innan har man mycket att vinna.

 

Källa: Lokalnytt, 2018. https://www.lokalnytt.se/artiklar/2723/utmaningar-for-hyresgaster-nar-arbetsplatsen-forandras

 

Vi hälsar fem nya kollegor varmt välkomna

Posted on: januari 10th, 2018 by Tenant & Partner No Comments

En mycket stor efterfrågan på vårt erbjudande har bidragit till att vi under hösten rekryterat ett flertal nya medarbetare till kontoret i Stockholm.

Inom flyttprojektledning har vi kompletterat med en resurs, Anders Karlsson, som närmast kommer från Stratsys där han primärt arbetat som kundansvarig och projektledare.

Vårt team inom Workplace Strategy har förstärkts med Evelien Plijter. Evelien kommer närmast från konsultbolaget YNNO där hon arbetat i en rad olika arbetsplatsstrategi- och förändringsprojekt.

Vi förstärker även vårt ekonomiteam med Magnus von Heideman som tidigare arbetat som ekonom på Naturskyddsföreningen.

Senast i raden är Robert Wiktorin och Karin Pahlman. Robert förstärker Tenant representation-kompetensgruppen i rollen som fastighetskonsult. Han kommer närmast från en projektledarroll på Cresnia. Karin lämnar Tovatt Architects & Planners AB för att ingå i vårt etableringsteam i rollen som ansvarig för eftermarknad för inredning.

Vi är nöjda att vi lyckats knyta till oss dessa fantastiska medarbetare och hälsar dem varmt välkomna till oss!

Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. En presterande arbetsplats skapar engagemang, är effektiv, bidrar till högre produktivitet och främjar hälsa och välmående. Vi vill bli ännu fler i Stockholm och Göteborg. Just nu har vi följande lediga tjänster.

Därför påverkar arbetsplatsen effektiviteten  Nöjdare medarbetare är mer effektiva! Kostnadsfri guide

Hyresgäster och hyresvärdar står längre ifrån varandra

Posted on: december 19th, 2017 by Tenant & Partner No Comments

Fler och fler hyresgäster oroar sig för påverkan från infrastrukturprojekt och fastighetsägarna förväntar sig allt högre hyror. Det och mycket mer reflekterar Kristoffer Kruse på Tenant & Partner kring när han ger sin syn på Göteborgs lokalhyresmarknad.

Kan du se några särskilda trender på hyresmarknaden i Göteborg just nu?

– Generellt så sker det inga större trendbrott på kontors­hyresmarknaden i Göteborg i dagsläget. Marknaden präglas fortfarande av mycket låga vakanser och hyresnivåerna fortsätter att röra sig uppåt. Samtidigt är tillväxten i Göteborg urstark och efterfrågan på moderna kontorslokaler är fortsatt väldigt stor. Detta resulterar tyvärr i en allt större inlåsningseffekt för många företag, framför allt för de som har behov av ­något större kontorsytor. Högst upp på önskelistan ­hittar vi fortfarande flexibla och effektiva lokaler då trenden mot mer verksamhetsanpassade arbetssätt (ABW) är fortsatt stark.

– Något som har blivit tydligare är att fler och fler hyresgäster i dag oroar sig för hur alla infrastrukturprojekt i staden kommer att påverka deras verksamhet, främst bygget av Västlänken. Detta blir en allt vanligare frågeställning att ta hänsyn till när vi tittar på framtida lokaliseringar. Arbetet med Västlänken har redan börjat skapa oreda, om än i liten utsträckning, och det har ökat medvetenheten om att vi kommer påverkas av det både i närtid och en lång tid framöver.

Var finns det lediga lokaler?

– Det är tyvärr inte helt lätt att ge ett bra svar på den frågan i dagsläget. Att hitta moderna, effektiva lokaler inom områden med god kommunikation är helt klart en utmaning. Speciellt om man söker efter lokaler från 2 000 kvadratmeter och uppåt med inflyttning i närtid. De områden som kan erbjuda den typen av ytor är främst Högsbo/Sisjön och Gamlestaden. Om man där­emot söker efter mindre kontorslokaler, upp till cirka 500 kvadratmeter, går det att hitta inom i stort sett alla delområden i staden. Undantaget är möjligtvis Lindholmen som just nu är den delmarknad som vi upplever som svårast.

Hur har hyresnivåerna utvecklats under året, och hur tror du att det blir nästa år?

– Under första halvåret fortsatte hyrorna uppåt i samma takt som de gjort de senaste åren. Däremot verkar det som att vi kommer se en något större prisuppgång under innevarande halvår, framför allt i centrum. För 2018 är det rimligt att tro att vi kommer se fortsatt stigande hyror. Tillskottet av nyproduktion under 2018 är inte tillräckligt stort för att påverka hyresnivåerna nedåt vilket i så fall innebär att det krävs att efterfrågan minskar, så länge som konjunkturen håller i sig verkar det scenariot inte så troligt.

– Det är tydligt att många fastighets­ägare förväntar sig allt högre hyror både inom CBD och i övriga centrala delar vilket syns på de indikativa hyresnivåerna, samtidigt som hyresgästernas förväntningar inte utvecklas på samma sätt. ­Resultatet blir att hyresgäster och hyresvärdar i dag står längre ifrån varandra än tidigare och processen fram till en överenskommelse kräver ofta ett ökat inslag av kompromisser i lokalanpassningar med mera.

Vilka konsekvenser får marknadsläget för hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation?

– När marknaden inte kan erbjuda det som efterfrågas tvingas många hyresgäster i dag att se över möjlig­heterna i sina befintliga lokaler för att försöka klara sin egna tillväxt. Lösningen blir då ofta att genomföra relativt stora ombyggnationer för att uppnå ett mer effektivt lokalutnyttjande istället för att flytta till nya lokaler. Processen att genomföra omfattande ombyggnationer samtidigt som man bedriver verksamhet i lokalerna är en stor utmaning och ställer stora krav på hur man planerar projektet. Önskvärt är såklart om det finns evakueringslokaler men tyvärr erbjuder dagens marknadsläge inte alltid den möjligheten.

Källa: Lokalnytt. https://www.lokalnytt.se/artiklar/2673/hyresgaster-och-hyresvardar-star-langre-ifran-varandra

 

Frågorna ni måste ställa er innan ni gör ett lokalbyte  Guiden med frågorna du måste besvara innan du påbörjar flytten Kostnadsfri guide

Återanvändning av byggmaterial ger ökade miljövinster

Posted on: december 1st, 2017 by Tenant & Partner No Comments

För några veckor sedan deltog vi i seminarium Återanvändning av byggmaterial som anordnades av Ekocentrum i samarbete med IVL. Seminariet belyste hur hållbar konsumtion kan genomsyra ny- och ombyggnadsprocesser där fokus var ökad återanvändning av fast inredning vid ny- eller ombyggnad av lokaler. Aktörerna som deltog i diskussionerna var bland annat fastighetsägare, byggbolag, arkitekter och materialleverantörer.

Återbruk för att minska avfall

Avfallsmängderna från byggsektorn utgör en av de största avfallsströmmarna i Sverige. Diskussionen kretsade kring hur vi kan jobba för att minska avfallsmängderna i byggsektorn. Majoriteten av aktörerna eftersöker metoder och strukturer för återanvändning samt gemensamma produktstandarder för att kunna härleda och spåra om det återbrukade materialet innehåller kemiska ämnen, uppfyller lagkrav, miljömärkning etcetera. Att behålla befintlig fast inredning och i den utsträckning det går undvika större ombyggnationer av lokaler diskuteras allt mer inom kontorshyresmarknaden. Däremot är det än så länge sällsynt att återbrukade byggmaterial köps in för att återanvändas.

Hållbara initiativ

Samtliga aktörer är överens om att en ökad återanvändning och tillvaratagande av byggmaterial leder till ökad miljönytta. Det råder konsensus att arbeta mer med återbruk och återanvändning för att minska avfallet men vi befinner oss i en tidig marknad och det är få projekt som blir verklighet idag.

IVL håller på att skapa en digital plattform kring återbrukat byggmaterial inom ramen för forskningsprojektet de driver kring cirkulära produktflöden. Tenant & Partner agerar samtalspart i detta forskningsprojekt och är med i projektets referensgrupp. Även materialleverantörer tittar på nya affärsmodeller där produkter tas tillbaka i syfte att återanvändas i nya projekt eller säljas till andra kunder.

Medveten resursbesparing för en hållbar framtid

Våra kunder agerar i en föränderlig värld som resulterar i täta omorganisationer. Vår ambition är att guida våra kunder mot långsiktiga beslut som håller över tid och som tillåter omorganisationer utan större ingrepp i lokalerna. Som kund har du stor inverkan att påverka till ett hållbart byggande. Vi informerar våra kunder om möjligheten till ett mer hållbart projekt och uppmanar till att adressera och sätta hållbarhetsfrågan på agendan tidigt i processen. Om efterfrågan ökar kring dessa frågor kommer det att skapa ett större intresse bland samtliga aktörer på marknaden.

Lina Jandér
Hållbarhetsansvarig
lina.jander@tenantandpartner.com
076-541 02 14

Frågorna ni måste ställa er innan ni gör ett lokalbyte  Guiden med frågorna du måste besvara innan du påbörjar flytten Kostnadsfri guide

Kindred Group expanderar verksamheten i Urban Escape

Posted on: november 20th, 2017 by Tenant & Partner No Comments

Speloperatören Kindred Group (tidigare Unibet Group) har tecknat ett hyresavtal om drygt 8 000 kvm, fördelat på två hela våningsplan, i AMF Fastigheters nyproducerade prestigeprojekt Urban Escape på Regeringsgatan 27 i centrala Stockholm. Beräknad inflytt är under våren 2019. Tenant & Partner har agerat rådgivare till Kindred under processen.

Varumärke med stark tillväxttakt

Kindred, en av Europas ledande speloperatörer med varumärken såsom Unibet, MariaCasino, iGame, 32Red och Storspelare i portföljen, bedriver större delen av sin utvecklingsverksamhet från Stockholm. Företaget har vuxit kraftigt de senaste åren, framför allt inom tech, och har idag omkring 1 400 medarbetare globalt varav ca 300 i Stockholm. Kindred väntas fördubbla antalet medarbetare i Stockholm de kommande åren.

”Det har varit ett fantastiskt roligt och utmanande projekt att säkra Kindreds långsiktiga lokalförsörjning som nu resulterar i att de kommer flytta in i en av de mest attraktiva kontorsbyggnaderna på Stockholms lokalmarknad. Projektets förutsättningar har ställt stora krav på Tenant & Partner, vilket vi kunnat svara upp mot tack vare ett starkt team bestående av kompetenser inom fastighetsekonomi, hyresmarknad, hyresjuridik och projektledning” berättar David Lundkvist, ansvarig projektledare Tenant & Partner.

Modern och inspirerande arbetsplats

Kindred Group har en uttalad ambition att bli ett marknadsledande techbolag i Stockholm. Hyresavtalet med AMF Fastigheter och flytten till Urban Escape säkerställer denna ambition dels genom att expandera kontorsytan från nuvarande dryga 3 000 kvm till dryga 8 000 kvm och dels genom att erbjuda en stimulerande och toppmodern arbetsmiljö för nuvarande och framtida medarbetare.

För mer information, kontakta:

David Lundkvist, Fastighetskonsult

076-545 17 24

david.lundkvist@tenantandpartner.com

 

Bild: AMF Fastigheter, Trollhättan 30 (Urban Escape)

Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv

Posted on: oktober 16th, 2017 by Tenant & Partner No Comments

På Tenant & Partner möter vi människor och situationer med nyfikenhet och närvaro. Vi bygger tillitsfulla relationer och bryr oss helhjärtat. Vi delar. Vi har ett uppskattande förhållningssätt. Vi gillar utveckling och förnyelse. Vår HR-chef Lisa Vik berättar mer kring hur vi ser på självledarskap i förhållande till individuell utveckling.

Självledarskap

Som medarbetare ska du känna dig motiverad att äga din egen utveckling. Vårt gemensamma mål är att hjälpa dig växa som människa och i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till oss som företag, till dina kollegor, våra kunder och till samhället.

En förutsättning för dialogen är att den bygger på en tillitsfull relation där öppenhet och sårbarhet är givna inslag. I dialogen kring individuell utveckling är också självledarskapet en viktig del. Den centrala frågeställningen för oss är: Hur kan jag utvecklas i min yrkesroll och växa som människa, samtidigt som jag bidrar till Tenant & Partners mål?

Vad är ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv för dig?

Vår vision är att skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Vi vill att våra medarbetare ska fundera grundligt på vad det betyder för dem utifrån sina individuella värderingar och att de tillåter sig själva att expandera utanför givna föreställningar. Vi uppmuntrar våra medarbetare att våga drömma och föreställa sig en utveckling av sin talang och sina förmågor. Att drömma och tillåta sig själv att reflektera över hur livet kan se ut på lång sikt och sätta en tydlig intention framåt tycker vi är betydelsefullt både för personlig och professionell utveckling. Vi värdesätter också ett uppskattande förhållningssätt och att våra medarbetare fokuserar på det som kan utvecklas snarare än att fokusera på sina utmaningar.

Individuell utvecklingsplan

Alla våra medarbetare har en individuellt framtagen utvecklingsplan. Denna återspeglas och konkretiseras i målsättningar och nyckelresultat i en kortare tidshorisont. Målsättningarna återspeglar de utvecklingsområden som våra medarbetare önskat i sitt arbete och de ska även stödja och bidra till organisationens mål. Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.

Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss?

Vi har just nu följande lediga tjänster. Kanske är det din nästa utmaning?

 

Hälsningar,

Lisa Vik

 

Så lyckas du med ett hälsofrämjande ledarskap  Vad innebär en välmående arbetsplats? Kostnadsfri guide