Author Archive

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Posted on: maj 5th, 2020 by Tenant & Partner No Comments

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina insikter om hur inte minst Coronasituationen påverkar både den fysiska och digitala arbetsplatsen.

Jonas kommer närmast från Volvo Group där han varit ansvarig för Future Workplace och varit med och skapat en av världens största databaser enligt Leesman Index. På Volvo genomförde Jonas ett stort antal projekt för att skapa modernare arbetsplatser och han har utfört beläggningsstudier på 15 000 medarbetare i drygt 30 projekt.

Mobilitet och flexibilitet 

För ett antal år sedan ansåg sig ofta vinnarna på aktivitetsbaserade kontor vara de som inte behövde förändra sig utan kunde jobba på som vanligt. Helst i egna rum. Idag är mobilitet ett av de viktigaste nyckelorden och möjligheten att arbeta oberoende av plats är hett eftertraktat. 

– Dagens vinnare är den som får möjlighet att jobba var som helst. Det kommer vi att märka inte minst utifrån det vi upplever just nu. Många företag kommer att inse att det fungerade alldeles utmärkt när personalen jobbade hemma under Coronakrisen. Kanske inte helt perfekt, det finns många utmaningar, men man kommer nog landa i att det är möjligt att hitta en balans. Att jobba hemifrån kommer inte längre ha en negativ klang, man kommer förhoppningsvis inte längre behöva förklara sig var man sitter eller varför, säger Jonas.  

Att inte vara beroende av en specifik plats för att kunna utföra sitt arbete är idag en förutsättning när allt fler behöver arbeta hemifrån. Men det har inte alltid varit något som företag eftersträvat.  

– När jag började arbeta med arbetsplatsförändringar för fem år sedan strävade man efter att inte vara mobil. Alla ville behålla sin fasta kontorsplats. En förändringsprocess startade alltid i diskussionen om eget rum eller inte. Allt handlade om individens förutsättningar, hur medarbetarna skulle klara sig i den nya kontorsmiljön och vilken den minst riskfyllda förändringen var. Vinnaren i förändringen var helt enkelt den som inte behövde förändra sig, fortsätter Jonas.  

Kartan kommer ritas om 

Jonas Westerlund tror att krisen kommer att göra att beläggningsgraden på kontor kommer att sjunka ytterligare och möjliggöra att aktivitetsbaserade lösningar kan bli ännu effektivare. Vi kommer att kunna se allt fler lösningar med en prismodell som är flexibel och baserad på nyttjandegrad och antal personer, istället för kvadratmeter, med bibehållen, eller till och med, ökad produktivitet. Delar av besparingen kommer kunna användas till att satsa på flexibla hyreskontrakt utanför city  

– Jag tror att arbetsmarknaden kommer att förändras när det kommer till geografisk placering. Alla jobbannonser jag ser idag har antingen en angiven ort eller möjligen en flexibel ort. Men det är alltid givet att den sökande ska kunna ta sig till en specifik byggnad och jobba i den. Våra erfarenheter från krisen kommer leda till att en mängd av tjänster kommer vara oberoende av plats. Det kommer bredda arbetsmarknaden enormt och dessutom öka den aktiva tid verksamheter kan bedrivas tack vare tidsskillnaderna. Jag tror faktiskt att den här situationen vi är i just nu kommer att rita om kartan en hel del.  

Att kunna vara mobil kommer dessutom att bli ett krav på ett helt annat sätt. 

– Jag tror att de flesta kommer att förvänta sig att kunna vara mobila, med hjälp av den teknik som behövs. Och inte bara millennials utan människor från alla generationer. Det kommer också att handla om möjligheten att skapa en worklife balance, att underlätta vardagspusslet. Jag hoppas att vi kommer att få se fler satellitkontor utanför de större städerna, för dem som behöver ytterligare en lösning. Kanske vissa coworking ytor mitt i centrum kan flytta ut till mindre satellitkontor så att man inte behöver pendla in till stan varje dag. Då blir lösningen ett mellanting av att jobba hemma och åka in till kontoret i stan, egentligen aktivitetsbaserat på riktigt. Det kommer även hjälpa i bristen på en ergonomiskt utformad plats hemma och det kommer också medföra en ökad samhörighetskänsla i närområdet där man bor, spår Jonas. 

Digitala arbetssätt med ökad samhörighet och tillit  

– Det handlar om att anpassa de nya kontoren till att fungera även för olika team. Man måste ta tid att analysera olika team i verksamheten och även hur de förändras över tid. I samma veva som många startat sin resa mot ett aktivitetsbaserat kontor har många också börjat sina digitaliseringsresor i kärnverksamheten. Det har gjort att efterfrågan på att jobba i team och agila arbetssätt har kommit mer och mer. Vi kommer dock att se en varierande inställning till att sitta ihop efter krisen. Social distansering kommer under en tid att vara en faktor på arbetsplatserna, men kommer att återgå till ett normalläge med tiden. Städning av kontoren kommer dock att öka till en högre nivå permanent och troligen kommer vi också välja att jobba hemma i större grad, vid minsta tecken på sjukdom. Detta kommer i sin tur minska smittorisken på arbetsplatserna, säger Jonas. 

Jonas spår vidare att vi framöver kommer att se fler blandade kontorslösningar. Han hoppas och tror att empati och omsorgen om varandra kommer att styra. Att vi kommer komma till insikt om att en specifik lösning inte passar för alla och att undantagen inte kommer att ses som något negativt. Olika lösningar för olika människor inom samma kontor är det absolut bästa. 

– Vid en förändringsprocess innan krisen var nyckelorden digitala arbetssätt och tillit till varandra trots att man inte skulle komma att se eller sitta tillsammans. I den delen av förändringen har vi nu tagit ett rejält kliv framåt. Sannolikt kommer vi komma att se motreaktioner i spåren av krisen men över tid kommer våra erfarenheter leda till ökad känsla av samhörighet även på distans och att samarbete i stor grad sker konstant, inte bara när vi fysiskt sitter bredvid varandra, tror Jonas. 

Nya insikter 

Vi har kunnat ta del av många guider med tips och råd för en effektiv arbetsdag hemma under krisen. Vi har också tränat oss i mötesteknik. Jonas Westerlund tror detta kommer effektivisera våra arbetssätt även efter situationen vi befinner oss i nu.  

– Vi kommer ta med oss en ökad medvetenhet om att strukturera och prioritera dagen. Vad är egentligen viktigast idag? Vilka behöver jag arbeta tillsammans med? Var är bästa platsen för att utföra det? Vi kommer också ta med oss insikten om värdet av andras tid och minska antalet möten då vi kallar personer vars tid vi eventuellt slösar med genom att de bara sitter med. Vi kommer också prata mindre i munnen på varandra och bli bättre på att börja och sluta i tid. Och vi kommer att vara mer engagerade när vi ses. Vi har saknat att träffas och över tid kommer det gynna den personliga närvaron i våra möten. Vi kommer att luta oss mer framåt och mindre bakåt runt bordet 

 

Vi hälsar Jonas Westerlund varmt välkommen till oss på Tenant & Partner. Vill du höra mer om arbetsplatsutveckling i rådande situation kontakta gärna oss för en digital fika. 

Jonas Westerlund, Arbetsplatsstrateg och förändringsledare
jonas.westerlund@tenantandpartner.com
070-850 12 89

Framtidens arbetsplats – en plats där vi möts och skapar värde

Posted on: februari 26th, 2020 by Tenant & Partner No Comments

Med en omvärld i ständig förändring blir behovet av att anpassa oss till utvecklingen viktigare än någonsin. Arbetsplatsen som plats och dess roll i ett bredare sammanhang har här en viktig roll att fylla idag och i framtiden. En förutsättning är dock att företag och organisationer utvecklar arbetsplatsstrategier som reflekterar de utmaningar som de står inför samtidigt som strategin ska vara anpassningsbar och kunna förhålla sig till snabba förändringar. 

Den fysiska arbetsplatsen är viktigare än någonsin 

Digitalisering, AI och globalisering skapar nya möjligheter och får oss lätt att fundera på betydelsen av den fysiska arbetsplatsen och om den kommer att behövas i framtiden. 

I en omvärld som ständigt förändras behöver vi förhålla oss till att våra grundläggande mänskliga behov kvarstår. Vi har behov av att mötas fysiskt, känna tillhörighet och att samarbeta. Arbetsplatsen har därför en viktig roll att fylla även i framtiden men den behöver utformas till att vara en plats där vi vill vara, som tillgodoser behoven av att träffas och som möjliggör samskapandeArbetsplatsen ska också vara en plats där vi kan hitta lugn, känna trygghet och kunna fokusera. En plats som kan bidra till spontana möten, där vi kan inspireras, känna kreativitet och utveckla oss och verksamheten tillsammans. 

Arbetsplatsstrategin agerar verksamhetens ledstång  

För att tillgodose att behoven på arbetsplatsen matchar framtiden behöver vi ha en arbetsplatsstrategi som går hand i hand med utvecklingen. En strategi som i den snabba förändringstakten inte är ett hinder utan som istället agerar ledstång i vårt gemensamma arbete mot våra mål och vår vision. Vi behöver se utmaningarna som möjligheter samt vara överens om principer, prioriteringar och framgångsfaktorer snarare än att definiera färdiga lösningar.    

Upplevelsen av arbetsplatsen 

Bortsett från fysiska förutsättningar som utformning av arbetsplatsen behöver vi väga in ytterligare en dimension som bidrar till helheten – att skapa en kultur som bidrar till att vi vill komma till vår arbetsplats. Den fysiska arbetsplatsen är inte enbart en plats där vi träffar omvärlden, våra intressenter och samarbetspartnersDet är även en plats där vi ska vilja vara, där vi firar gemensamma framgångar och där vi bidrar till varandras utveckling. En arbetsplats där alla kan vara sig själva och känner sig som hemma kommer bidra till att individen och organisationen är i sin fulla kraft och har möjlighet att nå sin fulla potential. 

En strategisk hantering av arbetsplatsen är idag sannolikt viktigare än någonsin. En statisk och passiv hantering av arbetsplatsfrågan kan vara ett hinder för utveckling och tillväxt medan en arbetsplats i samklang med tiden som speglar varumärket och verksamhetens värderingar istället kommer bidra till attraktivitet, innovation och utveckling. 

 Jesper Trotzig
jesper.trotzig@tenantandpartner.com
073-350 24 34

Julia Hedenström 
julia.hedenstrom@tenantandpartner.com
076-062 33 75

Bild från vår kund Trygghetsrådet, fotograf: Anders Bobert, Arkitekturfoto

Varmt välkommen Andreas Berggren

Posted on: december 10th, 2019 by Tenant & Partner No Comments

Andreas Berggren är projektledaren som brinner för planering, samordning och optimering. Andreas har studerat Fastighetsutveckling på KTH och har bland annat en bakgrund som projektledare för textilinredning. Han kommer nu senast från bostadsutvecklaren Besqab som entreprenadingenjör. Andreas är nyinflyttad till Hornsbergs strand och kan stoltsera med att flytten dit var ett skolboksexempel där allting minutiöst flöt på enligt plan.  

Hur kom det sig att du sökte dig till Tenant & Partner?   

– Jag hade hört mycket gott om Tenant & Partner och när jag dessutom fick veta mer om tjänsteområdet Etablering så blev valet självklart, det var här jag ville arbeta. Med risk för att låta klyschig så har mina förväntningar överträffats. Det är en häftig och rolig arbetsplats att arbeta på, det kan jag skriva under på, säger Andreas.  

Vad gör du på din fritid? 

Förutom att umgås med nära och kära, tar jag gärna och rastar mina cyklar. Jag genomförde i somras Vätternrundan och nu senast Cykelvasan. Jag är även rätt händig av mig och gillar att fixa i hemmet. Efter att ha totalrenoverat förra lägenheten och helt plötsligt blev klar, stod jag där med skruvdragaren i handen och undrade vad jag skulle göra nu. Räddningen blev en ny bostad och framförallt nya projekt att sätta tänderna i, berättar Andreas.  

Har du någon dold talang? 

Jag har otroligt lätt för att lära mig låttexter. En talang som är väldigt bra att ha vid musikquizar men i övrigt är något begränsad då min sångröst lämnar en del att önska, avslutar Andreas.  

Varmt välkommen Andreas, kul att ha dig här. Vi hoppas att du ska trivas hos oss!  

Här är Andreas nya kontaktuppgifter
Andreas Berggren
andreas.berggren@tenantandpartner.com
076-5451713 

John Svanström välkomnas till Tenant & Partner

Posted on: november 29th, 2019 by Tenant & Partner No Comments

Varmt välkommen säger vi till John Svanström som under hösten blivit en del av Tenant & Partner. John har under hela sitt yrkesliv arbetat med försäljning och ledarskap i varierande former, närmast i rollen som fastighetsmäklare och dessförinnan 10 år på SATS i olika befattningar. Han bor på Lilla Essingen med sin familj och när kalendern tillåter så reser han gärna med familj och vänner. John har en förkärlek till Italien – framförallt fotbollen, modet, musiken och maten. På fritiden gillar han att röra på sig och för tillfället är det gymmet och padel som lockar mest. 

Hur kom det sig att du sökte till T&P?  

-Jag vill gå till arbetet och växa tillsammans med duktiga kollegor och bidra till något som verkligen skapar värde för kunden och samhället. För mig var det viktigt att vara en del av en framgångsrik organisation med höga ambitioner i en spännande bransch. Mina förväntningar var höga när jag började men alla mina förhoppningar om att finna en riktigt inspirerande arbetsplats har besannats, säger John.  

Hur trivs du på T&P hittills?  

-Jag älskar att det är hög kompetensnivå och att vi verkligen strävar efter och utgår från att skapa värde för våra kunder. För mig är det viktigt att utvecklas och bli mitt bästa jag och det finns det verkligen utrymme för i en självledande organisation. Det i kombination med en härlig kamratskap och värme gör det för mig till den bästa arbetsplatsen, berättar John.  

Har du någon dold talang?  

-Haha, det vet jag inte men jag är hyffsat snabb i löpning på korta distanser, avslutar John. 

Behöver ni hjälp med ert lokalprojekt eller vill ni kanske säga grattis till nya tjänsten?  

Här är Johns kontaktuppgifter: 

John Svanström 

john.svanstrom@tenantandpartner.com 

076-5451714 

 

 

 

Byggnader påverkar människors prestation och hälsa, mer än vad du tror

Posted on: april 19th, 2018 by Tenant & Partner No Comments

Byggnader påverkar inte enbart miljön utan påverkar även människors prestation och hälsa. Det är byggnaders inverkan på miljön, till exempel relaterat till energi- och vattenförbrukning samt materialanvändning, som jag upplever får störst fokus idag. Att minska byggnaders påverkan på miljön inom dessa områden är såklart en stor pusselbit i skapandet av ett hållbart samhälle. Men hur påverkas människorna som arbetar i byggnaderna? Välmående och lyckliga medarbetare är en ytterst viktig komponent i en organisation.

Rätt arbetsmiljö har många fördelar

Att koppla arbetsmiljö till de anställdas prestation och hälsa borde vara en stor angelägenhet för alla organisationer. Inte minst då rätt arbetsmiljö i byggnaderna kan bidra till mer hälsosamma och presterande människor och organisationer. Arbetsmiljön borde optimeras i byggnaderna för att främja människors prestationsförmåga och välmående. Detta kan till exempel ske genom mer ljusinsläpp, gröna växter, frisk luft, rätt temperatur utan drag, störande ljud samt ett välfungerande ventilationssystem som tar in ren luft och transporterar bort dålig luft. Och inte minst utforma lokalen och arbetsmiljöer på ett sätt som uppmuntrar till möten för att skapa sociala relationer och en känsla av tillhörighet. Detta bekräftas i en artikel från WGBC (World Green Buildings Council) där jag bland annat reflekterar kring följande.

Hälsosamma och värdeskapande arbetsplatser

Personalen är den mest värdefulla resursen i de flesta organisationer och står normalt sett för ca 80-90% av kostnaderna. Så även 1% förbättring i produktivitet kan göra stor skillnad för organisationens vinst och konkurrenskraft. Utöver kostnader relaterade till personal, utgör hyreskostnader ca 10% och energikostnader ca 1%. Den största drivkraften för gröna affärer handlar dock oftast om att minska energikostnader, genom att designa och bygga smartare. Statistik från WGBC visar hur olika byggfunktioner påverkar vår prestation. Resultatet har större påverkan på vår prestation än vad vi kanske tror. Det handlar inte om 1, 2 eller 3 % förbättringar utan ofta om dubbelsiffriga skillnader. Till exempel kan växter inomhus såväl som utsikt till naturen från arbetsplatsen leda till 7-12% bättre produktivitet och rätt luftkvalitet kan höja produktiviteten med 8-11%. Det borde vara självklart att även små förbättringar i arbetsmiljön kan ha en stor effekt på människors produktivitet. Denna ekvation är hjärtat av business caset för hälsosamma och värdeskapande arbetsplatser.

En värdeskapande helhet

Tenant & Partner har hållbarhet som ett av våra fokusområden där vi tar oss an helheten. Det är tydligt att det potentiella värdeskapandet är så mycket större om fokus läggs på människor. Men missförstå mig inte, energibesparingar är fortfarande ett mycket bra business case och vår planet behöver det. De organisationer som inte bara tänker på miljöpåverkan från byggnaden utan även hur arbetsmiljön i byggnaden påverkar människor har därmed bättre förutsättningar för att uppnå värdeskapande arbetsplatser.

Sofie Profit
Konsult inom Workplace Strategy
sofie.profit@tenantandpartner.com
076-545 17 19

Därför påverkar arbetsplatsen effektiviteten  Nöjdare medarbetare är mer effektiva! Kostnadsfri guide

Vi bemannar våra projekt för kundens och individens bästa

Posted on: april 16th, 2018 by Tenant & Partner No Comments

I konsultorganisationer är det en ständig utmaning att bemanna projekten på rätt sätt. Conny Johansson, partner och ansvarig för bemanningsforum på Tenant & Partner, berättar hur vi arbetar med självledarskap och naturlig bemanning av våra projekt.

Alla tar ansvar för sitt eget arbetsliv

På Tenant & Partner är självledarskapet centralt, vilket innebär att alla våra medarbetare ansvarar för sin egen kompetensutveckling och planerar sin egen tid. För medarbetaren finns flera fördelar. Medarbetaren har möjlighet att efterfråga uppdrag efter intresse, passion och vilja. Dessutom finns möjlighet att få jobba med kunder som står inför en speciell utmaning eller verkar i en särskild bransch. Medarbetaren kan således följa såväl sin talang som passion och accelererar på så sätt sin egen utveckling. För kunden blir resultatet en engagerad projektorganisation.

Naturlig bemanning

Vi vill att bemanning av projekt ska ske på ett så naturligt sätt som möjligt, i vardagen och av de inblandade i att erhålla uppdraget istället för att ske centralt. Vi bemannar våra projekt utifrån uppdragets utformning, kundens behov, våra konsulters kompetens och önskade utveckling. Genom en naturlig bemanning har vi märkt att projekten bemannas mer effektivt och präglas av passion och lätthet.

Öppet bemanningsforum

För att sammanföra personer med varandra och lösa problem tillsammans har vi ett öppet bemanningsforum dit alla är välkomna. Mitt jobb som ansvarig för forumet är att se till att rätt personer sammanförs, inte att besluta om bemanning i projekten. Genom vårt bemanningsforum erbjuds stöd att bemanna projekt i särskilda situationer samtidigt som individen kan få inspirerande och anpassade utmaningar i form av projektroller. Som nyanställd har du möjlighet att snabbt komma ut i skarpa kunduppdrag, där utveckling och utbildning sker på bästa sätt.

Conny Johansson
Partner och ansvarig för bemanningsforum
conny.johansson@tenantandpartner.com
070 – 810 22 78

Så lyckas du med ett hälsofrämjande ledarskap  Vad innebär en välmående arbetsplats? Kostnadsfri guide

 

 

En arbetsplats som stödjer strategi, värderingar och arbetssätt

Posted on: april 4th, 2018 by Tenant & Partner No Comments

För en tid sedan besökte vi en konferens om framtidens kontor och arbetssätt. På konferensen tog vi del av aktuell forskning, trender och framtidsspaning kring arbetssätt samt lärdomar och erfarenheter från några organisationer som infört aktivitetsbaserade arbetssätt på arbetsplatsen. Vi summerar några spaningar och intressanta insikter vi tog med oss från dagen.

Gemensam strategi och målbild  

För att skapa en arbetsplats som på bästa sätt stödjer organisationen och de som arbetar där bör utgångspunkt tas i organisationens strategi och affärsidé. Vi bör fundera över frågeställningar som; vad är viktigt för oss, vad gör vi idag och vad vill vi göra i framtiden. Baserat på resultatet av dessa frågeställningar kan vi därefter formulera en gemensam strategi och sätta tydliga mål för alla delprojekt.

Ett holistiskt synsätt

Det nya arbetslivet ställer nya krav på ledarskap, arbetssätt, teknik och lokaler. Det erbjuder även unika möjligheter till en lyckad förändring. Förändringen mot ett nytt arbetssätt bör vara ett integralt projekt med ägarskap i företagsledningen. Vid förändring av verksamheten är det viktigt att från början ha ett holistiskt angreppssätt där organisationens alla delar nära samarbetar för att uppnå gemensamma mål. Den fysiska platsen kan inte ensamt vara en faktor för att skapa en fantastisk arbetsplats. Arbetsplatsen måste också inkludera arbetssätt, ledarskap, FM och den digitala miljön.

Engagera medarbetarna i förändringen

Det är viktigt att inte missa kommunikationens betydelse. Medarbetarna måste vara med på tåget och förstå vad som ska hända och varför. För att förstå verksamheten och förbättra medarbetarnas engagemang är det viktigt att de involveras i förändringen. Detta kan man göra genom att organisera workshops, observera medarbetarnas nuvarande arbetssätt, ställa frågor samt vara tydlig hur resultatet kommer att användas för att kunna möta medarbetarnas förväntningar. Därtill är tydlighet från ledningen en förutsättning för en lyckad förändringsresa.

Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att uppnå en värdeskapande arbetsplats?

Hör gärna av er!

Evelien Plijter
Konsult inom Workplace Strategy
evelien.plijter@tenantandpartner.com
076-545 17 02

Därför påverkar arbetsplatsen effektiviteten  Nöjdare medarbetare är mer effektiva! Kostnadsfri guide

Tenant & Partner utsedd till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser för 11:e året i rad!

Posted on: mars 29th, 2018 by Tenant & Partner No Comments

Great Place to Work har, för 16:e året i rad, korat Sveriges Bästa Arbetsplatser. Rankingen görs utifrån globalt testade utvärderingskriterier och genomförs i mer än 50 länder världen över. Detta är världens största arbetsplatsstudie av sitt slag!

Great Place to Work hjälper organisationer inom alla branscher och över hela världen att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Med hjälp av årliga medarbetarundersökningar identifierar Great Place to Work de bästa arbetsplatserna och premierar dem med en kvalitetsutmärkelse.

Legender

Vi är glada över att vi för 11:e året i rad placerar oss på listan över Sveriges bästa arbetsplatser,  innehar utmärkelsen Legends och har en plats i GPTW Hall of Fame.

”Jag är otroligt stolt över att få vara en del av Tenant & Partner och viljan som finns här att tillsammans skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Det känns dock lite paradoxalt att vi nu efter 11 år i rad på listan kan kalla oss levande legender, samtidigt som det i vardagen känns som om det finns så många förbättringar att ta tag i. Men det är väl just det den här utmärkelsen visar – att vi har höga ambitioner och att vi är hållbara i vårt företagande.”

– Lisa Vik, HR Manager.

Så lyckas du med ett hälsofrämjande ledarskap  Vad innebär en välmående arbetsplats? Kostnadsfri guide

Vi välkomnar en ny medarbetare

Posted on: mars 23rd, 2018 by Tenant & Partner No Comments

Vi är glada att kunna välkomna Heléne Premler i rollen som fastighetskonsult. Heléne kommer att ingå i kompetensgruppen Tenant Representation där hennes huvudsakliga fokus kommer att vara rådgivning för kommersiella hyresgäster. Hon har studerat till civilekonom och har en mångårig bakgrund inom fastighetsbranschen. Nu närmast arbetade hon som rekryteringskonsult inom fastighet på Fasticon kompetens och dessförinnan som fastighetsmäklare under ett flertal år. När Heléne inte arbetar ligger skidåkning och skärgården henne varmt om hjärtat.

Vad fick dig att söka dig till Tenant & Partner?

Jag har känt till Tenant & Partner under många år och det har alltid varit en positiv känsla ”on top of mind”. När jag gjorde lite mer research var det flera saker som tilltalade mig. Bolaget kändes professionellt, nytänkande, modernt, energifyllt, positivt och engagerat. Man har ett otroligt bra koncept och helhetslösning i form av Performing Workplaces. Så när möjligheten dök upp för mig hos Tenant & Partner, med en otroligt spännande roll, var saken klar. Nu när jag har arbetat här i 1,5 vecka förstår jag dessutom på riktigt att det inte är en tillfällighet att Tenant & Partner har utsetts till en av Europas bästa arbetsplats av Great Place To Work.

Vad hoppas du kunna tillföra i din roll här hos oss?

Jag hoppas att jag kan tillföra bra saker, kanske ur ett annat perspektiv, med min mångåriga erfarenhet av att arbeta som konsult och i en rådgivande funktion.

Hälsa och välmående är en naturlig del av vår företagskultur. Vad är välmående för dig?

Välmående för mig är mycket, men arbetsmässigt är det att driva framåt, hitta lösningar och att på vägen få skratta mycket tillsammans!

Sist men inte minst – varmt välkommen Heléne. Vi hoppas att du ska trivas hos oss!

Nyfiken på att veta mer om hur det är att arbeta på Tenant & Partner? Besök gärna vår karriärsida där ett urval av våra medarbetare berättar mer.

Så lyckas du med ett hälsofrämjande ledarskap  Vad innebär en välmående arbetsplats? Kostnadsfri guide