Alla pratar om aktivitetsbaserad arbetsplats – men vad är det egentligen?

Arbetsplatsen har verkligen förändrats med tiden. Vi vågar nästan säga att det traditionella kontoret är dött och att andra lösningar som kontorslandskap, flex-kontor och kombi-kontor är det som gäller. Men det som alla pratar om just nu är aktivitetsbaserad arbetsplats. Ett begrepp som har funnits länge men som vi har blivit mer och mer intresserade av! Men vad innebär det egentligen?

Få ut det bästa av dig själv och dina kollegor

En aktivitetsbaserad arbetsplats är en arbetsplats anpassad efter de aktiviteter som verksamheten måste genomföra. En arbetsplats som erbjuder varje grupp och individ rätt förutsättningar för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Ett flexiblare och rörligare arbetssätt där mötet mellan människor blir naturligt och där varje enskild medarbetare får ut det bästa av sig själv och sina kollegor.

Arbeta där du arbetar bäst

På en aktivitetsbaserad arbetsplats finns inga fasta platser. Medarbetarna får, från dag till dag eller timme till timme, själva välja hur och var de vill utföra sitt arbete. Arbetsplatsen är därför uppbyggt i olika zoner. Det kan exempelvis finnas en zon med ståbord, en tyst avdelning för koncentration och flera möteszoner – helt anpassade för just din verksamhet.

Vi har flyttat fokus från min arbetsplats till vår arbetsdag, där vi ställer oss frågan, var bidrar jag mest? Och utifrån det väljer jag en plats där jag kan prestera på bästa möjliga sätt. Kanske är det i närheten av marknadsavdelningen eller i den tysta zonen?

Oväntade möten och arbetsglädje

Med en aktivitetsbaserad arbetsplats skapas nya mönster som genererar oväntade och snabbare möten. Med fler mötesplatser kan medarbetare som vanligtvis inte arbetar med varandra mötas på ett informellt sätt och skapa nya lösningar tillsammans.

En aktivitetsbaserad arbetsplats ska möjliggöra ett bättre och effektivare samarbete. Ekonomi- och marknadsavdelningen arbetar till exempel väldigt mycket tillsammans men de sitter på helt olika ställen i lokalen. Hade de fått möjligheten att sitta i närheten av varandra hade de kunnat skapa smidigare möten.

Arbetssättet med de tysta zonerna skapar inte bara fokus och motverkar stress, utan den mobila arbetsmiljön förhindrar och förebygger dessutom ohälsa. Medarbetarna rör sig helt enkelt mer på en aktivitetsbaserad arbetsplats. Och för oss är det en viktig faktor.

/Annalena Norhammar & Thomas Nathorst-Böös, Managementkonsulter

Vad är en aktivitetsbaserad arbetsplats? Få en inblick i en ny version av kontorslandskapet Kostnadsfri guide Hämta

elekta-hagastaden
 • Arbetsplats
 • Flytt
 • Hyresmarknaden
 • Lokaler
 • 2020-09-07

Tenant & Partner bistår Elekta i omlokaliseringen till Hagastaden

Elekta kommer att omlokalisera sitt huvudkontor från befintliga lokaler på Kungstensgatan, Östermalm, till Hagastadens framväxande life science-område där de nya lokalerna förväntas stå redo 2023/2024. Tenant & Partner är glada och stolta över att få vara med på ytterligare en förändringsresa tillsammans med Elekta där vi tillsammans kommer att skapa förutsättningar för en än mer värdeskapande arbetsplats.   Innovationen fortsätter överst i Stockholms nya ”Life science center”   Under våren 2019 genomförde Tenant & Partner en förstudie tillsammans med Elekta där verksamhetens behov utreddes. Resultaten påvisade […]

jonas-westerlund
 • Arbetsplats
 • Inspiration
 • Lokaler
 • Nytänkande
 • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]