10 år på listan över Sveriges bästa arbetsplatser

Great Place to Work presenterade den 28 mars vinnarna av utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser 2017. Tenant & Partner finns med på listan för tionde året i rad och belönas med utmärkelsen ”Legends”. 

Varför Great Place to Work?

Vi gjorde en utvärdering för tio år sedan och har under denna tiden haft ett väldigt bra samarbete med Great Place to Work. Genom världens största medarbetarundersökning som baseras på anonyma svar på ett 50-tal frågor kan vi följa alla delmängder i verksamheten. Vi får en god förståelse för vad vi vid varje given tidpunkt ska lägga lite extra fokus på.

Vad utmärker en bra arbetsplats?

En organisation består både av yttre och inre strukturer där båda måste samverka för att magi ska uppstå. Yttre strukturer är kopplat till varför bolaget existerar, bolagets kunderbjudande samt processer och rutiner för hur man bedriver verksamheten. Inre strukturer handlar om människorna. Vi tittar på medarbetarskap, ledarskap, självledarskap, attityd och det egna ansvaret. En hållbar organisation skapas när inre och yttre strukturer harmonierar. Vi behöver ha en förståelse för hur strukturerna samverkar och hur värde skapas för alla intressenter.

Vilka är de stora trenderna i dagens arbetsliv?

Vi är på väg in i ett paradigmskifte där vi måste sluta att utgå från att företag och organisationer har som enda syfte att skapa vinst åt sina aktieägare. Framtidens organisationer behöver ta ett större grepp och fokusera på att skapa värde. Vi ser, inte minst hos våra egna medarbetare, att längtan efter mening och äkthet blir större och större. Det går inte att arbeta mot en vision man inte tror på. Det ställs högre och högre krav på att man som medarbetare är med och bidrar till något större samtidigt som man utvecklas som människa och i sin yrkesroll.

Hur ser du på hälsa?

Hälsa bör ses ur ett bredare och mer holistiskt perspektiv där utgångspunkten är individen. Begreppet hälsa utvidgar jag gärna ytterligare och pratar om organisatorisk hälsa där medveten närvaro och engagemang är centralt. Det är viktigt att vi lär känna oss själva för att förstå våra inre drivkrafter och utmaningar. Att aktivt välja. Vi har själva ansvar för våra val och att säga ja eller nej. Att säga ja till livet är att omfamna allt det som händer här och nu. Att vara tacksamma för allt vi har. Vi har också val att kunna säga nej och att aktivt välja bort ohälsosamma miljöer. Allt det som vi gör och väljer att göra ska rimma med vår inre kompass. Det vi som företag kan göra är att se till att det finns strukturer som stödjer individen. Då skapas hållbarhet i organisationens alla led.

Vad är receptet för framtiden?

Jag tror att det finns tre viktiga frågor som framtida organisationer bör kunna svara på. Frågorna bör riktas mot olika nivåer i företaget. 

Ägarna bör kunna svara på frågan: Hur kan vi som organisation bidra till en bättre värld samtidigt som vi med lönsamhet gör det vi är bäst på? 

Ledningen bör kunna svara på frågan: Hur kan vi skapa en arbetsplats och en företagskultur som har medarbetarnas inre drivkrafter som största motivator? 

Medarbetarna bör kunna svara på frågan: Hur kan jag som medarbetare utvecklas i min yrkesroll och växa som människa samtidigt som jag bidrar till organisationens mål? 

När svar finns på dessa frågor har man kommit en bra bit på väg.

 

Torbjörn Eriksson, VD

Så lyckas du med ett hälsofrämjande ledarskap  Vad innebär en välmående arbetsplats? Kostnadsfri guide
jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]